Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

Birželio Artuma: apie Dvasios galybę skelbiant Žodį ir... pamokslaujant?

Šventosios Dvasios galybė duodama kiekvienam mūsų, tereikia atverti širdį ir ją priimti. Tik Dvasia suteikia jėgų į kasdienybės neramumus pažvelgti per Evangelijos prizmę ir ją skelbti. Bet kaipgi dingsta baimė ir galėtume tapti drąsūs skelbti Dievo žodį?

O šis skelbimas – kaip niekad svarbus. Mat aiškėja, jog dėl nuobodulio klausantis pamokslų nemažai katalikų tiesiog užmiega ar iš viso palieka bažnyčią. Tad kokio pamokslo tikimės, kokio norėtume savo vaikams, kokį išgirsta naujai atėjusieji? Gal popiežiaus Pranciškaus idėjos padėtų iš naujo išgirsti pamokslo prasmę?

Artumos kapelionas kunigas Artūras Kazlauskas plačiau aptaria pamokslo prasmę ir sako, jog pamokslavimas – išgelbėjimo aktas, jis gimdo, palaiko bei ugdo mus. O Tomas Viluckas primena popiežiaus Pranciškaus pradėtą praktiką: homilijas sakyti ne tik per iškilmes, o padėti tikintiesiems ir kasdienybėje dalytis savo apmąstymais. Pranciškus netgi siūlo į Dievo žodį, Evangelijos knygą, žiūrėti kaip į mobilųjį telefoną: nuolat nešiotis ją su savimi ir keliskart per dieną atsiversti.

Kas nenorėtų per gyvenimą žengti be baimės ir jausti nuolatinį Dvasios palaikymą? Šventosios Dvasios veikimas suteikia mums jėgos, apie kurią nė neįsivaizdavome. „Dievo dvasia išlaisvino juos iš visų abejonių ir baimių“, – apie drąsą liudyti Dievo žodį kalba brolis pranciškonas Ramūnas Mizgiris.

Birželio Artumoje pamokslo temą užbaigia Vanda Ibianska, drąsiai papasakodama, kas trikdo, klausantis kunigo. „Kaip kalbate? <…> Gerai pagalvokite, ką sakote“, – kreipiasi ji į pamokslų sakytojus. Autorė pripažįsta, jog labiausiai norėtųsi išgirsti paprastų, toli gražu dar ne visiems žinomų dalykų.

„Turbūt karo veiksmų baimė, bėgimo įtampa paveikė vaikelį, kad jis Tėvo rankos niekaip nepaleisdavęs, kol neužmigdavo“, – svarsto tėvas jėzuitas Antanas Saulaitis, Tėvo dienai artėjant prisimenantis savo vaikystę. Jautrus jo pasakojimas apie tėvus priartina prie tikėjimo dvasios šeimoje.

Apie šeimą kalbama ir daugiau. Valdonės Miliuvienės interviu su vyskupu Kęstučiu Kėvalu – apie Sutvirtinimo būtinumą priimantiems Santuokos sakramentą bei gegužės Artumoje ta tema išsakytus aštrius jaunuolių žodžius. Ką atsakyti žmogui, manančiam, jog Sutvirtinimo nereikia – pakanka tik klebonui pakišti pinigų?..

Artumoje išsakytos vaikų mintys apie pamokslus įrodo, kaip svarbūs yra vaikai Mišiose ir kokia svarbi būtinybė evangelines tiesas išgirsti jiems suprantama kalba. O į Lietuvą atvykstanti lektorė Deborah Presser-Velder pasakoja, kokį nuostabų poveikį vaikams turi Gerojo Ganytojo katechezės, išaugusios iš visame pasaulyje populiarios Montessori pedagogikos, padedančios atkreipti dėmesį į individualius vaiko poreikius.

„Kiekvienas kūdikis, užsimezgantis motinos įsčiose, yra Dievo Tėvo ir Jo amžinosios meilės antrojo plano dalis“, – šiuo popiežiaus Pranciškaus pasakymu dalijamasi straipsnyje „Didžioji Dievo svajonė“. Jame aptariami meilės slėpiniai bei Bažnyčios ir šeimos santykis.

Šventosios Dvasios galybė, šeimos paveikslas tikėjimo bendruomenėje, vaikų ugdymas, pagalba nuskriaustiesiems, pasirengimas popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje ir dar daugiau įdomybių – kiekvienam Bažnyčios nariui ar praeiviui aktualios temos – jau birželio Artumoje.

Joana GIMBERYTĖ-JURONĖ

In this number

Kronika

Būsime išgelbėti pamokslu
Mano Tėvelis
Metai su palaimintuoju Teofiliumi

Didelės ir mažos kryžkelės

Evangelijos džiaugsmo prisipildo širdys

Veidu į vaiką

Mažieji ir Bažnyčia

All contens >>