Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

Didelės ir mažos kryžkelės

Skyrybos visada pralaimėjimas...

2014-11-01 | Kun. Severiną Holocherį OFM kalbino Dalė Gudžinskienė
Silvijos Knezekytės piešinys
Silvijos Knezekytės piešinys

Kun. S. HOLOCHERIS OFMKun. Severinas HOLOCHERIS OFM

Kalbamės su kunigu Severinu HOLOCHERIU OFM, ne tik kauniečiams gerai pažįstamu dvasininku, kuris atsiliepia į skyrybas išgyvenančių žmonių skausmą ir nuoširdžiai jiems tarnauja jau 11 metų kaip dvasios palydovas išsiskyrusiųjų sielovados seminaruose, 17 vakarų kasmet.

Tėve Severinai, ar gali būti „laimingų“ skyrybų?

„Laimė“ ir „skyrybos“ – du skirtingi žodžiai. Bažnyčia net negali vartoti žodžio „skyrybos“. Net jei nueinama į bažnytinį teismą, tai nereiškia, kad gaunamos „skyrybos“. Ten žmonės kreipiasi, kad gautų įrodymą, ar jų santuoka nuo pat pradžių buvo tikra. Jei taip, jokia Bažnyčia nei pats popiežius išskirti negali.

Jaunimo katekizmas Youcat atsako į klausimą, „kokie yra esminiai krikščioniškos santuokos bruožai: 1) vienatinumas: santuoka yra sąjunga, kuri sukuria vyro ir moters kūno, proto ir sielos vienybę; 2) neišardomumas: santuoka galioja „iki mirtis jus išskirs“; 3) atsivėrimas palikuonims: kiekviena santuoka turi būti atvira vaikams; 4) siekimas partnerio gerovės“ (416). Tik tuomet, jei galima įrodyti, kad buvo kitaip, verta kreiptis į bažnytinį teismą.

Toliau skaitykite žurnale...


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22