Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

Spalio Artumoje – šeštoji gailestingumo darbų kūnui ir sielai pora: kalinį aplankyti ir kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones.

Kaip reaguoti, kai mus skaudina, – atlaidžiai ar griežtai? Ar privalu ugdytis geležinę kantrybę, kai pyktis ima viršų? Jei bausti, teisti – ne išeitis, tai kaip išsivaduoti iš blogų jausmų, kuriuose tuomet patys save įkaliname? O ką jau kalbėti apie tuos, kurie kali tarp šaltų sienų, dažnai vieniši ir nelaukiami tada, kai grįžta į laisvę... Kaip žvelgti į kitą kaip į žmogų – net jei ir suklydusį?

Prie mėnesio temos dar sugrįšime, bet visų pirma – naujausio Artumos numerio autoriai tepadės suprasti, už ką balsuoti, kad neprarastume savo laisvės ir nebūtume skaudinami.

Būtent apie artėjančius Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus laišką skaitytojams rašo ne žurnalo redaktoriai, bet patys vyskupai! Kiekvieno laisvės ir demokratijos sąlygomis norinčio gyventi piliečio svarbiausia pareiga – dalyvauti rinkinuose, – tikina ganytojai ir pateikia pagrindinius kriterijus, pagal kuriuos turėtume rinktis, už ką balsuoti. Prie spalio Artumos taip pat pridedame Laisvos visuomenės instituto parengtą partijų ir politikų reitingą pagal jų draugiškumą negimusiai žmogaus gyvybei. Išanalizavę šį reitingą ir rugsėjį pasirodžiusią Seimo narių balsavimų suvestinę šeimos klausimais, jau tikrai žinosime, už ką balsuoti ir už ką tikrai nebalsuoti, kad sąžinė būtų rami.

Mačiau niekšų, kurie tiesiai į akis žiūrėdami sakė, kad jų sąžinė rami... – dalijasi Artumos kapelionas kun. Artūras Kazlauskas ir kaip tyčia prieš rinkimus primena mums išpažinties ir kasdienės sąžinės peržvalgos svarbą. Matyt, kapelionas rūpinasi, kad pasibaigus Gailestingumo jubiliejui nepamirštume tęsti to, ką išmokome: krikščionybė – tai ne nuolat neurotiškai kaltais besijaučiančiųjų priebėga, bet atleidimo ir susitaikymo džiaugsmą švenčianti šeima, kurioje kiekvienas turime ištarti savąjį „prašau, ačiū, atsiprašau“.

Tėvas savo visagalybę labiausiai išskleidžia atleisdamas. Ne Bažnyčia, popiežius, kunigai, bet Kristus atleidžia nuodėmes ir išlaisvina kalinčią, nenorinčią mylėti širdį, sykiu įpareigodamas mylėti savo artimą, kuris irgi kali. Jeigu ne zonoje, už grotų, tai galbūt namuose, neįgaliojo vėžimėlyje, darbe, piktoje širdyje arba sunkioje nuodėmėje?! Vien tai, kad visi nusidedame ir nė vienas neturime beribės laisvės, gali padėti mums lengviau suprasti tuos, kurie iš tiesų sėdi už grotų.

Užuot spėlioję, kaip jaučiasi kaliniai, nuvykome ir paprašėme, kad patys papasakotų: kaip gailestingumo žinia pasiekia zoną? Ar Dievas kalba kaliniams? Vieniems sunku patikėti, kad Dievas yra, daug lengviau tikėti žmonėmis, su kuriais norisi bendrauti, nes atsibosta tamsa, vienatvė... Kitiems Dievas nuolat perša mintį – be manęs tu negyvensi... Jie, kaip ir mes, gyvi tikėjimu, griaunančiu sienas ir leidžiančiu susitikti, aplankyti tuos, kuriems labiausiai reikia gailestingumo. Gal ir jūs norite peržengti kalėjimo slenksį? Jei taip, laukiame jūsų laiško el. paštu caritas.reintegracija@gmail.com.

Drauge su Gailestingumo jubiliejumi šįmet minime ir Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 90-metį, ir visaverčių diplomatinių santykių tarp Lietuvos ir Šventojo Sosto atkūrimo 25-metį. Išskirtiniame interviu Artumai apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana pasakoja apie pašaukimą kunigystei, pažintį ir ilgametę draugystę su visų taip mylimu šventuoju Jonu Pauliumi II, o kalbėdamas apie darbo Lietuvoje patirtį nepagaili mums pipirų – ar tikrai viską padarėme, kad turėtume savo šventųjų, kad išsivaduotume iš klerikalizmo, iš ydų, kurias taip smerkia ir popiežius Pranciškus? O beje, nuncijus sako, kad Šventasis Tėvas gali atvykti į Lietuvą anksčiau, nei mes tikimės.

Tebus spalio Artuma mums pagalba melsti malonių, kurių trokštame. O gal drąsos? Susitikti su tais, kurie mus ar mūsų brolius įskaudino, ir susitaikyti: su savimi, artimaisiais ir Viešpačiu.

Šiame numeryje

Kronika

Pokalbis su apaštališkuoju nuncijumi arkiv. Pedro López Quintana „Esame Šventojo Tėvo akys, ausys ir lūpos“

Didelės ir mažos kryžkelės

Atleidimo žingsniai (II)
Visi esame kaliniai
Ar Dievas gyvena zonoje?

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Neištikimybė poroje

Visas turinys >>

NAUJIENOS

 • 2015 09 14 DSC4675

  Baigėsi didieji Šilinių atlaidai

  2016-09-15

  Rugsėjo 7-15 d. Šiluvoje vyko Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidai (Šilinės). Šiluvos aikštėje, didelėse baltose palapinėse, atvykstančių piligrimų laukė katalikiškų žiniasklaidos priemonių atstovai, kurių tarpe ir mūsų žurnalo redakcija. Dalinamės šventės akimirkomis.

 • Lietuvos Caritas pagalba01

  Apie prekybą žmonėmis iš arti

  2016-08-10

  Po Kaune vykusios Carito konferencijos, į bendrą diskusiją apie kovą su prekyba žmonėmis pakvietusios teisėtvarkos ir Bažnyčios atstovus, apie nebeturinčio sienų nusikaltimo specifiką ir valstybės silpnąsias vietas ją sprendžiant, pasakoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Aurelijus Gutauskas ir Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Gabija Večerinskienė.

 • 20160507 114654

  Gailestingumo kongresas

  2016-05-07

  Gegužės 6-8 d. Vilniuje vyko Nacionalinis gailestingumo kongresas. Dalinamės renginio akimirkomis.

 • Kvietimas i knygos pristatyma Kaune

  Susitikimas su skaitytojais Kaune

  2016-04-14

  J. E. Kardinolą A. J. Bačkį apie jo spalvingą ir turiningą gyvenimą kalbina poetas, vertėjas, visuomenės veikėjas, Nacionalinės premijos laureatas Antanas Gailius. Šie pokalbiai tapo knyga Taip, laimingas, į kurios pristatymą ir kviečiame.

daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma1610-rs-08-9
  Interviu su apaštališkuoju nuncijumi arkivyskupu Pedro López QUINTANA

  Esame Šventojo Tėvo akys, ausys ir lūpos

  2016-10-14

  Šie metai mums keleriopai jubiliejiniai: švenčiame ne tik ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų, bet ir 90-metį nuo Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo, o lygiai prieš 25 metus atkurti visaverčiai diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto. Ta proga Artuma kalbina apaštališkąjį nuncijų arkivyskupą Pedro López QUINTANĄ.

 • artuma1609-rs_22-23.jpg
  Interviu su legendinės roko grupės „Antis“ klavišininku ir aranžuotoju Vaclovu AUGUSTINU

  Išgirsti Kristaus veidą?

  2016-10-13

  Savaitę prieš Krokuvoje vykusias Pasaulio jaunimo dienas (PJD) Lietuvoje siautėjo tarptautinio jėzuitiško jaunimo projekto MAG+S eksperimentai. Vienas ryškiausių – choro eksperimentas, šįmet sukvietęs pusšimtį jaunuolių iš Lietuvos, Austrijos, Ispanijos, Pietų Korėjos, Belgijos, Lenkijos, Rusijos ir netgi Ekvadoro! Kamerinio choro Jauna muzika vadovas ir dirigentas, legendinės roko grupės Antis klavišininkas ir aranžuotojas, kompozitorius, Nacionalinės premijos laureatas Vaclovas AUGUSTINAS šiam projektui sukūrė kūrinį, kurį jungtinis choras atliko PJD metu Krokuvoje, Pasaulio lietuvių susitikime.

  Dar per repeticijas su kompozitoriumi kalbėjomės apie pašaukimą kurti, klasikinę muziką ir roką – kaip tai sutelpa viename žmoguje?! Ir... apie Viešpaties veidą. Būtent taip pavadintas kūrinys, vos prieš ketvirtį metų gimęs skaitant šv. Ignaco Lojolos Dvasines pratybas, apie kurias iki tol kompozitorius nebuvo girdėjęs.

 • artuma1609-rs_16-17
  Jūratė MATIKOVIENĖ

  Dalelė savęs savo artimui

  2016-09-22

  Ką reiškia slaugyti ligonį? Prieš akis iškyla daugybė paveikslų ir vaizdinių: gailestingasis samarietis, motina, palinkusi prie sergančio vaiko... Ligonio slaugymas atrodo vienas iš paprasčiausių gailestingumo darbų. Ką reikia daryti? Tiesiog pabūti su sergančiu – galvą paglostyti, vandens paduoti, už rankos palaikyti?

daugiau >>

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Rotušės a. 23
LT-44279 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 673 13 303

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22