Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

Liepos-rugpjūčio Artuma: Trakų Dievo Motinos metai; o kas man yra Marija?

Vasarinė Artuma – kaip visad ypatinga – dvigubos apimties ir išskirtinė savo tema; šįkart – skirta ne tik Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metams pagerbti, bet ir pačiai Mergelei Marijai geriau pažinti. Kas nors pasakys – bet juk ir taip mes, katalikai, labai ją mylim ir gerai pažįstam! Bet ar tikrai? Taip, ypač vasarą švenčiame daug nuostabių atlaidų, susietų su Marija, o jos atvaizdas visuomenėje iki šių dienų išlikęs didingu, visa priimančios ir palydinčios motinos paveikslu. Tačiau ar bandome atvirom akim pažvelgti, kokiais būdais Marija įkvepia šių dienų moteris? Kaip suprantame jos dovaną šiandienos pasauliui? Ar galime amžinosios Mergelės melsti padėti išsaugoti mūsų šeimas ir stiprinti mūsų tikėjimą, tarpusavio vienybę? Ar mums ką nors reiškia gyventi Marijos žemėje?..

„Marijos asmenyje ir gyvenime šiandien matome Bažnyčios ir kiekvieno krikščionio paveikslą“, – sako Artumos kapelionas kunigas Artūras Kazlauskas. Jis mums padeda suprasti, kokią Mariją regime liturgijoje ir ko galime iš jos mokytis.

Diakonas Benas Ulevičius žvelgia į Mergelės vaizdinį Šventajame Rašte – kiekvienas jos aprašas, netgi Senajame Testamente atsispindinti jos buvimo nuojauta gali naujai mus nustebinti.

Klausimą, ar Lietuva vis dar išlieka Marijos žeme dabartinės visuomenės akyse, kelia istorikas Darius Baronas. Autorius gręžiasi į istoriją, kurioje atsiskleidžia Marijos kulto Lietuvoje šaknys. Mūsų tautos akimis, Mergelė nebuvo vien nuolanki – ji lydėjo mus kovoje už krikščionišką Lietuvą.

Visais laikais Marija buvo moteriškumo ikona ir pagrindinis motinos paveikslas. Tačiau kaip šis atvaizdas kinta, pasaulyje radikalėjant feminizmui? Viena Artumos kalbinta mergina teigia verčiau jau norinti matyti Mariją su šautuvu nei nuolankiai nusižeminusią; o kita, priešingai – didžiuojasi galėdama būti motinystės indu ir iš Marijos semiasi įkvėpimo. Kaip įkvėpimo ieško šiuolaikinės moterys, atsako skilties „Jaunimo iššūkis“ pašnekovės.

Romanas Kazakevičius supažindina su Mergelės Marijos apsireiškimais, kurių pastaraisiais dešimtmečiais nepaprastai padaugėjo (įdomu, kodėl?). Remdamasis Bažnyčios normomis apie apsireiškimų vertinimą, jis pateikia ir kriterijus, padėsiančius atpažinti, ar apsireiškimas yra tikras, ar žmonių dėl įvairių priežasčių išgalvotas.

Prieštaros kamuojamą pasaulietį nepaaiškinami stebuklai erzina, o neretam tikinčiajam jie tampa tikra atrama. Dogma – neginčijama tikėjimo tiesa. Marija yra Dievo Motina ir Gimdytoja, amžiams likusi Mergelė, gimusi be gimtosios nuodėmės ir po mirties su kūnu ir siela paimta į dangų. Su šiomis keturiomis Mergelei Marijai skirtomis dogmomis išsamiau supažindina teologė Vytautė Maciukaitė.

Vasaros Artumoje kalbama ir apie šeimos sukūrimo bei amžinos meilės prasmę. Klysti santuokoje – normalu, svarbiausia per ją keliauti drauge su Dievu. Kelionė prasideda dar iki santuokos, svarbu tik žinoti žingsnius. Marijos artumu džiaugiasi ir savo liudijimais pasidalijusios kelios šeimos (beje, kai po ilgo laukimo gimė dukrelė, atsidėkodami Viešpačiui už stebuklą tėvai davė jai Marijos vardą).

Gerumu visi džiaugiamės, tačiau kiekvienas turime ir nuoskaudų. Lengviau jas atleisti žinant, kad kitas tyčia nenorėjo blogo. Sunkiau – kai skaudinta buvo sąmoningai. Jei sakai, jog atleidai, tačiau neužmiršai, ar tai iš tiesų atleidimas? Ar įmanoma išsilaisvinti iš gniaužiančio praeities skaudulio? Atleidimo paslaptimis Artumoje dalijasi psichologė Zita Vasiliauskaitė.

Kaip raminamai sako tėvas Antanas Saulaitis SJ – Marija visada su mumis. Ją mes sutinkame, kad ir kur eitume, ji sergsti ligotus, globoja tikinčiuosius. Vasaros numeryje kalbama ir apie tai, kuo gyvename kasdien: simbolinė Mergelės Marijos figūra kine, skaudžios įsiskolinusių žmonių istorijos, apie kūno pokyčius informuojančios vaisingumo programos principai, ištrauka iš greitai pasirodysiančios knygos Popiežiaus Pranciškaus tiltai... Visa tai ir daugiau – liepos–rugpjūčio Artumoje.

Joana GIMBERYTĖ-JURONĖ

Šiame numeryje

Kronika

Pranciškaus pranašystė
(Ne)palankumas šeimai

Didelės ir mažos kryžkelės

Ar Lietuva vis dar Marijos žemė?
Marijos apsireiškimai ir „apsireiškimai“
Kristus – šaltinis, o Marija – indas
Su visais esanti

Visas turinys >>

NAUJIENOS

daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma201807-8-rs-p53-1.jpg

  Kankinys signataras Pranas Dovydaitis

  2018-08-17

  1886 m. pabaigoje Višakio Rūdos valsčiuje, Marijampolės apskrityje, skurdžioje valstiečių šeimoje gimė Vasario 16-osios Akto signataras Pranas Dovydaitis. Būsimasis politikas, valstybės ministras pirmininkas, profesorius, iškilus visuomenės veikėjas atėjo į pasaulį kaimo grytelėje, mažame, tarp miškų masyvo pasimetusiame kaimelyje. Jį pasitiko pribuvėja, vadinama „bobute“. Nei niūri Dovydaičių šeima, nei toji „bobutė“ sapne nesapnavo, kad klykiantis kūdikis taps garsiu žmogumi, o gyvenimą užbaigs kankinyste.

 • artuma201807-8-rs-p18.jpg
  Dr. Lina LEPARSKIENĖ

  Pamaldumas Trakų Dievo Motinai

  2018-08-07

  Trakų ir aplinkinių kaimų katalikai visuomet žinojo, kad jų miestelio bažnyčioje yra stebuklingas Dievo Motinos paveikslas. Kai kurie žmonės ir šiandien gali paliudyti, kad tarpukariu būta piligriminių kelionių iš Vilniaus į Trakus. Vis dėlto reikia pripažinti, kad pamaldumas Trakų Dievo Motinai, juolab žinojimas, kad šis paveikslas prieš tris šimtmečius buvo labiausiai gerbiamas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, per paskutinius du amžius labai sumenko.

 • artuma201805-rs-p10.jpg
  Kun. Algirdas AKELAITIS

  „Džiūgaukite ir linksminkitės“

  2018-07-18

  Balandžio pradžioje Bažnyčia sulaukė naujos popiežiaus Pranciškaus apaštalinės ekshortacijos – apaštališkojo padrąsinimo. Tai – popiežiaus kreipimosi į Bažnyčią ir visą žmoniją būdas. Būtent taip jis drąsina bei ragina žmones kokiam nors veiksmui ar apsisprendimui.

daugiau >>

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Rotušės a. 23
LT-44279 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 673 13 303

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22