Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

Rugsėjo Artuma: su popiežiaus Pranciškaus laukimo jauduliu

„Šventasis Tėvas atvyksta į Baltijos šalis ne tam, kad „būtų matomas“; tam galėtų surengti tiesioginę televizijos transliaciją iš Vatikano, ir visi patogiai matytų jį būdami namuose. Šventasis Tėvas atvyksta į Lietuvą susitikti su Jumis, kad pamatytų Jūsų veidus, pasakytų, jog yra šalia Jūsų, myli Jus; kad pajaustų Jūsų jausmus, Jūsų priėmimą; išgirstų Jūsų balsą, pajaustų Jūsų džiaugsmą... ir šito negalima perteikti vien tik per televiziją“, – kviečia į šį ypatingą susitikimą popiežiaus atstovas Baltijos šalyse arkivyskupas Pedro López Quintana, kurio paraginančiu žodžiu ir pradedame specialųjį Artumos numerį, skirtą Pranciškaus vizitui.

Atsigręžiame ir į istoriją – dr. Liudas Jovaiša apžvelgė Lietuvos ryšius su popiežiumi nuo Mindaugo laikų. Istorikas neabejoja: jie kupini tėvo ir vaikų meilės ryšio. Taip pat prisimename, o ką gi mūsų pal. Jurgis Matulaitis rašė savo tikintiesiems apie popiežystę, ką tik grįžęs iš Rymo – iš susitikimo su Šventuoju Tėvu. Be to, daugiau sužinosime ir apie popiežiaus Pranciškaus gimtinę. Apie tai, kuo gyvena Lotynų Amerika – regionas, formavęs mūsų popiežių, pasakoja tėvas jėzuitas Antanas Saulaitis.

Lygiai prieš 25 metus Lietuvoje lankėsi tuometinis popiežius, dabar jau šventasis Jonas Paulius II. Tą istorinį vizitą prisimena ir apie savo pažintį su dabartiniu popiežiumi Artumos skaitytojams pasakoja kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Jo patirtis ypatinga – pats du kartus dalyvavęs popiežiaus rinkimuose, ir Pranciškaus darbus lydi didžiausiu palaikymu.

„Išties vieną dieną suprasime, kad kiekviename žmoguje glūdi tiesos dalis. Tą akimirką bus gražu suvokti, kad niekas nebuvo prarasta, nė viena šypsena, nė viena ašara. <...> Ir kad kūrimas nesibaigė šeštąją Pradžios knygos dieną, bet nepaliaujamai tęsėsi, nes Dievas visuomet mumis rūpinosi“, – į popiežiaus vizitui Lietuvoje pasirinktą šūkį „Kristus Jėzus – mūsų viltis!“ gilinasi pranciškonas Ramūnas Mizgiris.

Šventasis Tėvas nuolat mus ragina atsigręžti į mažutėlius ir nuskriaustuosius, savo pavyzdžiu įkvėpdamas geriems darbams. Tad natūralu, kad šiame Artumos numeryje nemažai dėmesio skiriama konkrečios artimo meilės veiklai, o labiausiai paaiškinama, ką kiekvienas mūsų gali padaryti, norėdamas padovanoti kitam truputį gerumo, norėdamas ne tik žodžiais džiaugtis Pranciškaus artumu mažutėliams, bet ir pats pradžiuginti popiežių savo gyvenimu. Nepamirštami ir mažiausieji iš mažutėlių – našlaičiai, už kurių gerovę ir augimą gali bent kruopele atsakingi tapti visi bendruomenės nariai.

„Kilnu rūpintis kūrinija“, – rašo popiežius Pranciškus savo enciklikoje Laudato siʼ. Žurnale – jos įkvėptas Silvijos Knezekytės tekstas apie tai, kaip mums kasdien darniai sugyventi su aplinka, su mažiausiais mūsų broliais.

Kodėl popiežius Pranciškus dažnai įvardijamas kaip nepaprastai charizmatiška asmenybė? Patrauklumas, erudicija, paslaptingumas, pasitikėjimas savimi ir rūpinimasis visų gerove – šiuos bruožus psichologijos skiltyje Zita Vasiliauskaitė įvardija kaip sudedamąsias charizmos dalis. Kai kurių charizma pasireiškia jau vaikystėje, kitų – tik subrendus. Galbūt tai reiškia, jog asmenybės patrauklumą galima ir išsiugdyti?

Rugsėjo Artumoje popiežiaus svarba peržvelgiama pačiu įvairiausiu atžvilgiu. Pasirodo, jo figūra ryški net ir kine. Kino ekspertas Ramūnas Aušrotas pasakoja apie popiežiaus įkūnijimo kine virsmą, apie įvairius popiežius sukurtus filmus.

Šventojo Tėvo asmuo svarbus ne tik religiniame, bet ir visuomeniniame kontekste. Kaip nusiteikęs jį pasitinka jaunimas? Jaunimo iššūkio skiltyje šešios merginos dalijasi įžvalgomis apie popiežiaus autoritetą šiandieniame pasaulyje, jo vizito svarbą ir labiausiai jas įkvepiančius Pranciškaus darbus.

Jo ryšiu su žmonėmis žavisi ir Tomas Viluckas, aptardamas per popiežiavimo metus pasirodžiusius Pranciškaus tekstus, skirtus pasaulio žmonėms. Per asmenišką, žmogišką prizmę į Šventojo Tėvo biografiją žvelgia Vanda Ibianska. „Jis pats neša į lėktuvą rankinį bagažą. <…> Dievas jam gausiai atseikėjo tvirtybės, gailestingumo, gerumo ir jėgų įnešti naujų vėjų į Bažnyčią“, – vardija autorė. „Į mūsų mažytę, pavojų ir vidaus rietenų kankinamą Lietuvą atvyksta galingiausios šalies vadovas“, – taip didingai popiežiaus vizito laukimą nusako Vanda Ibianska, kalbėdama apie jo reikšmę pasauliečiams. Jos teigimu, visai kitus jausmus vizitas sukels tikintiesiems: tai bus sąlytis su Aukščiausiuoju.

Rugsėjo Artumoje taip pat rasite vaikų minčių apie popiežių, pokalbį su Šventojo Tėvo vargonininku, o vietoj jau įprastų anekdotų žurnalo pabaigoje pateikiami... popiežiaus Pranciškaus tikri pokštai ir sąmojai. Visa tai ir dar daugiau – ypatingoje, net ir storesnėje nei įprastai, rugsėjo Artumoje.

Su šypsenomis ir atviromis širdimis pasitikime Šventąjį Tėvą!

Joana GIMBERYTĖ-JURONĖ

Šiame numeryje

Kronika

Didieji Bažnyčios sambūriai

Didelės ir mažos kryžkelės

Kiekvienas popiežius yra pranašas
Ilgesingas Gėrio laukimas
Su evangeliniu paprastumu
Vargšai atnaujins mano tikėjimą?

Visas turinys >>

NAUJIENOS

 • pp-misiu-katechezes-vir.jpg

  „Artumos“ leidykla išleido naują knygą

  2018-09-21

  Jau netrukus Lietuvoje sutiksime popiežių Pranciškų, o sekmadienį švęsime kartu su juo Mišias Kauno Santakoje. Ta proga pristatome naują „Artumos“ leidyklos knygą – Popiežius Pranciškus. Pergalingos meilės šventimas. Trečiadienio katechezės apie Mišias, – kurioje popiežius mums visiems suprantamai aiškina, kas vyksta Mišiose.

 • papa-aereo-del-14-ago-2014.jpg

  Kvietimas į Giovanna Chirri paskaitą

  2018-09-20

  Katalikų teologijos fakultetas kviečia į Giovanna Chirri paskaitą „PRANCIŠKUS IR EUROPA, POPIEŽIUS IŠ LOTYNŲ AMERIKOS IR SENASIS ŽEMYNAS“

  Laikas: rugsėjo 21 d., penktadienį, 15.00 val.
  Vieta: VDU Didžiojoje auloje, Gimnazijos g. 7, Kaunas

 • pp-vilties-katechezes-vir.jpg

  Liko tik savaitė iki popiežiaus atvykimo!

  2018-09-15

  Artėjant popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje Artumos redakcija kviečia dar neturinčius įsigyti popiežiaus trečiadienio katechezių knygų. Jomis prekiausime ir popiežiaus vizito metu.

 • silines2018-a4-1.jpg

  Kviečiame į Šilinių atlaidus!

  2018-09-07

  Kviečiame į Šiluvos atlaidus švenčiant 410 m. Mergelės Marijos pasirodymų Šiluvoje sukaktį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjus, metus ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį 2018 m. rugsėjo 7–16 d. Visa atlaidų programa čia.

daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma201809-rs-p07.jpg
  Kun. Artūras KAZLAUSKAS

  Didieji Bažnyčios sambūriai

  2018-09-22

  Televizija mums leidžia pamatyti daugiatūkstantines minias, susiburiančias į stadionus ne vien dėl futbolo ar muzikos žvaigždžių, bet ir į krikščioniškojo tikėjimo šventes. Tarptautiniai eucharistiniai ar šeimų kongresai, Pasaulinės jaunimo dienos, popiežiaus kelionės ar įvykiai Šv. Petro aikštėje Vatikane skatina to paties tikėjimo, to paties Krikšto, to paties Viešpaties išpažinėjus parodyti pasauliui džiaugsmą, kylantį iš susitikimo su Kristumi.

 • artuma201809-rs-p20.jpg
  Vanda IBIANSKA

  Mūsų popiežius

  2018-09-18

  Popiežiaus Pranciškaus biografija, veikla, pažiūros, nuostatos, nuomonės nagrinėjamos tokioje daugybėje leidinių, kad sunku pasakyti ką nors naujo. Ko gero, nei apie Josephą Ratzingerį – Benediktą XVI ir net apie Karolį Wojtyłą – šv. Joną Paulių II nėra parašyta daugiau. Kodėl?

 • artuma201809-rs-p16-1.jpg
  Pokalbis su kard. Audriu J. BAČKIU

  Kiekvienas popiežius yra pranašas

  2018-09-13

  „Šventasis Tėvas ateina ir kalba žodžius, kurie skirti mums visiems, ir tai yra žinia Dievo vardu“, – sako Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas BAČKIS, pats du kartus dalyvavęs popiežiaus rinkimuose. Jį kalbiname apie artėjantį popiežiaus Pranciškaus vizitą ir šv. Jono Pauliaus II apsilankymą prieš 25 metus.

daugiau >>

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Rotušės a. 23
LT-44279 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 673 13 303

[email protected]
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22