Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

Vasario Artuma: apie pašaukimą – tapk tuo, ką gavai iš Dievo!

Ar tiesa, kad norėdamas būti laimingas turi atrasti savo pašaukimą ir juo gyventi? O kas, jei nesupranti, koks tavasis pašaukimas? Ir kas iš viso tai yra? Ar pašauktieji yra tik kunigai ir vienuoliai, šeimos žmonės? O jei nė vienas iš šių kelių nėra tavo – ar tuomet esi pasmerktas likti nelaimingas? Kodėl popiežius Pranciškus kalba apie pašaukimą į šventumą?.. Apie tai ir bandome kalbėtis vasario Artumoje.

„Viską palikti ir eiti“, – pasak benediktino tėvo Kazimiero Milaševičiaus, tai du elementai, kurie žymi visą Abraomo gyvenimą po to, kai Dievas jį pašaukia. Autorius pastebi, kad žmogus, pasirinkęs eiti Dievo keliu, vieną dieną atsisako to, kas jam buvo brangu, idant galėtų išsilaisvinti ir eiti toliau.

Tai patvirtina ir kunigų jėzuitų Aldono bei Algio Gudaičių pasakojimas. Jiedu – broliai dvyniai, abu atpažinę savo pašaukimą, o dabar kitiems padedantys jį atrasti. Broliai nuteikia viltingai: svarbu prisiminti, kad pirmasis mūsų pašaukimas – būti žmogumi. Jie atskleidžia ir ką daryti, kai ištikus nelaimei kelias, kuriuo ėjai lig šiol, nutrūksta.

Naujausioje Artumoje pateiktos ir išsamios dviejų skirtingų pašaukimų istorijos. Pirmojoje kunigas Žydrius Kuzinas pasakoja apie savo 16 metų užtrukusį kelią į kunigystę. Nors tėvai ilgai nebuvo sužavėti jaunuolio noru tapti kunigu, jis pats dėl savo pasirinkimo niekada neabejojo. Antrojoje istorijoje kalbama apie pašaukimą šeimai. Artumos pakalbinta pora susituokusi jau dešimt metų ir augina penkis vaikus. Vedyboms ir savo šeimos keliui Teresa ir Vladyslavas taip pat subrendo ne spontaniškai. Šiandien sutuoktiniai pabrėžia, kad pašaukimas į šeimą nereiškia vien pašaukimo auginti vaikus, ir papasakoja šeimos-kaip-poros tobulinimo ypatybes.

Psichologės skiltyje Zita Vasiliauskaitė kalba apie savęs paieškas. Pasak jos, yra daug kelių save atrasti, tačiau svarbiausia – būti sąžiningam su pačiu savimi: kas mane traukia? Ar tai man sekasi? Ar matau tos veiklos prasmę? Skiltyje pateikiami tokie klausimai, kurie padės kelyje į savęs pažinimą bei savo veiklos atradimą.

Artuma vasarį gręžiasi ir į „sunkesnes“ aktualijas. Agresija bei smurtas šeimoje – ypač skaudi ir šiandien svarbi tema. Kas yra smurtas? Kokios jo rūšys? Kas yra „gerybinė agresija“, ar jos naudojimas gali būti pateisinamas? Visa tai aptariama skiltyje „Veidu į vaiką“. Joje taip pat rasite penkias efektyvaus vaikų drausminimo taisykles. Pristatoma ir vaikams skirta „Mišių dėžutė“ – moderni edukacinė priemonė mažiesiems.

Daug dėmesio skiriama iškiliai Aleksandro Menio asmenybei – aprašomas sudėtingas ir įkvepiantis šio ortodoksų dvasininko gyvenimo kelias. Naujame žurnalo numeryje pasakojama ir nepaprastai jautri italės istorija. Chiara (Kjara) mirė nuo vėžio sulaukusi vos 28 metų, pernai pradėta jos beatifikacijos byla. Moteris pagimdė tris vaikelius – pirmieji du neišgyveno, o trečiasis augo jau be motinos. Moters kelias ir pasirinkimai tapo dovana visiems apie ją išgirstantiems.

Žiemą padaugėja ligų, tad skyrėme dėmesio sveikatos temai. Artumoje patariama, kaip įveikti stresą, idant įsisenėdamas jis nevirstų rimtesnėmis problemomis, nesukeltų depresijos ar psichosomatinių negalavimų. Aptariama, kaip atpažinti epilepsijos požymius ir kaip elgtis priepuolio metu. Tęsiant ciklą apie netradicinės medicinos reglamentavimą, aptariamos įvairių šaltinių nuomonės apie homeopatiją.

Žurnale toliau gilinamasi į Šventojo Tėvo žodžių, pasakytų Lietuvoje, prasmę. Šįkart – ką jis kalbėjo prie Aušros Vartų, susitikdamas su negalią turinčiais žmonėmis, su įvaikintus ar globojamus vaikus auginančiomis šeimomis.

Visa tai ir kita beskaitant vasario Artumoje teprašviesėja ir tesušyla jūsų žiemos dienos ir vakarai!

Šiame numeryje

Kronika

Kad mūsų sienose atsivertų vartai

Didelės ir mažos kryžkelės

Užsinorėjau užaugęs dirbti popiežiumi
Ieškoti pašaukimo patirtyje
Keturi žingsniai pasirinkti
Kai Dievas kviečia...

Visas turinys >>

NAUJIENOS

daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma201902-rs-05.jpg
  Tėvas Kazimieras MILAŠEVIČIUS OSB

  Tapk tuo, ką gavai iš Dievo: būk palaiminimas!

  2019-02-18

  Abraomo pašaukimo istorijoje kiekvienas žmogus galėtų atpažinti save, nes čia išreikštos visos pašaukimo formos. Šio mūsų tikėjimo protėvio pašaukimas vėlyvas. Pažvelgę į Pradžios knygos 12 skyrių, matome, kad jo istorija iš tiesų prasideda ne gimimu, bet asmeniniu susitikimu su Dievu.

 • artuma201901-rs-29.jpg
  Parengė Vanda IBIANSKA

  Johannas Wolfgangas Goethe

  2019-02-06

  Johannas Wolfgangas Goethe – viena ryškiausių Apšvietos epochos figūrų, iškilus poetas, prozininkas, dramaturgas. Savo literatūrine kūryba labiausiai ir geriausiai žinomas pasaulyje, nors pats ją laikė antraeile, beveik hobiu. Kur kas labiau vertino savąją mokslinę ir diplomatinę veiklą. O mokslininkas buvo itin plataus spektro. Be to, filosofas ir puikus politikas.

 • artuma201901-rs-17.jpg
  Br. Ramūnas MIZGIRIS OFM

  Šventi, nes priklausome Dievui

  2019-01-30

  Biblijoje vien tik Dievas yra šventas (hebr. kadôš). Žmonės, daiktai, dienos ir kita savo šventumą (hebr. kodeš) gauna tiktai iš Dievo. Šie du biblinės teologijos teiginiai apie Dievo ir žmonių šventumą yra pagrindiniai ir patys svarbiausi.

daugiau >>

 Visada aktualu >>

Prenumerata-2019-iesiems

Pergalingos meilės šventimas

Džiaukitės viltyje

Mylėti kaip Dievas

Susipažinkime – esu Teofilius

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Rotušės a. 23
LT-44279 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 673 13 303

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22