Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

Liepos–rugpjūčio „Artuma“: piligrimystė kaip ypatingas Gailestingumo jubiliejaus ženklas

Kada ir kodėl žmonės pradėjo leistis į piligrimines keliones, koks jų tikslas – ar tik eiti ir melstis?

Kodėl kiekvieną iš mūsų pats popiežius Pranciškus kviečia į piligrimystę?

Ar žinote, kad ji galima netgi neperžengus namų slenksčio?!

Apie visa tai – naujajame, vasariškai dvigubame Artumos numeryje!

„Mano pirmoji kelionė į Šiluvą buvo tikras košmaras, sau pasižadėjau daugiau kojos tenai nekelti“, – dalijasi Vytautė Maciukaitė. Po tokios sunkios piligrimystės vos ne prievarta buvo kita, tik tąsyk į tolimąją Australiją – dvi savaitės triukšmo Pasaulio jaunimo dienose (jos, beje, šįmet liepos 26–31 d. vyks Krokuvoje) tapo persilaužimu, ir šiandien autorė į Šiluvą vykti mielai sutinka!

„Kiekviena kelionė – ar maža, ar viso gyvenimo – neišvengiamai atveda mus į pasirinkimo kryžkelę“, – pasak kun. Kęstučio Smilgevičiaus, šis pasirinkimas gali būti tik dvejopas: priartinantis arba nutolinantis nuo Dievo. „Piligrimystės istorija“ – tai straipsnis ne tik apie krikščionio piligrimo tikslą, bet ir apie kelionių į šventąsias vietas tradiciją, žymiausius piligrimystės centrus užsienyje bei Lietuvoje. O joje – ypatingu Dievo Gailestingumo ženklu pažymėtas Vilnius! Naujausiame žurnalo numeryje – kelionės maršrutas sostinėje šių dienų piligrimui.

Dargi šioje Artumoje ypatingas pasakojimas... vien vaizdais – tai mūsų jaunosios bendradarbės Marijos Stanulytės fotografijų ciklas iš jos kelionės Šv. Jokūbo piligrimų keliu.

Ir, žinoma, kaipgi be įspūdžių iš daugybę amžių viso pasaulio piligrimų sutraukiančią Šventąją Žemę? Sugrįžusių klausiame: „Kas labiausiai įstrigo, sužavėjo, nustebino?“ Ir žmonės ima vardyti įvairiausius dalykus. Na, o mūsų pašnekovė doc. dr. Nijolė Liobikienė konkreti: po kelionės Viešpaties pėdomis jai didžiausią įspūdį paliko eilinio Šabo nepaprastas šventimas vienoje paprastoje žydų šeimoje: „Tikrai turime ko pasimokyti iš žydų tautos“, – tvirtina pašnekovė ir prisimena tą penktadienį, kai apmirė visa Jeruzalė, o aplankytoje šeimoje stalas buvo parengtas ypatingai puotai. Ir ne tik sodrų vyną, bet ir vienas kitą žydai laimino bei Dievą šlovino visu kūnu ir siela.

Stabtelėti pasistiprinti – privaloma, kad galėtume eiti toliau. Mišių, kaip liturginės piligrimystės, ir viso gyvenimo kelionės kulminacija bei esmė – Komunija ir bendrystė. Kaip dera ją išgyventi, taikliai aiškina Artumos kapelionas kun. Artūras Kazlauskas.

Birželį Bažnyčioje praūžė daug svarbių renginių, Lietuvą lankė keletas ypatingų svečių – apie tai išsamiau Bažnyčios pulso skiltyje. Vienam svečiui Artuma skyrė ypatingą dėmesį: spausdiname Šv. Grigaliaus universiteto prorektoriaus, Psichologijos instituto Vaikų teisių apsaugos centro vadovo bei Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos nario prof. kun. Hanso Zollnerio SJ vesto seminaro pagrindines gaires apie nepilnamečių lytinio išnaudojimo grėsmę, apie Bažnyčios pamokas prievartos prieš vaikus srityje, apie padarinius ir įmanomą prevenciją, idant padarytume viską, kad apsaugotume jaunus žmones visoje visuomenėje, kartu ir Bažnyčioje.

„Kokia ji auka?! Juk savo noru taip elgiasi!“ – pyksta žmonės, girdėdami diskusijas apie pagalbą prostitucijos aukoms ar kovą prieš prekybą žmonėmis. Šiame numeryje publikuojame jau antrąjį šiai diskusijai skirtą interviu – tai pokalbis su Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurore Gabija Večerinskienė apie naujas žmonių išnaudojimo formas: kai įdarbinami ne savanoriai, bet aukos, manipuliuojama jų laisve ir gyvenimu.

Be Gailestingumo jubiliejaus, šiemet ir Dominikonų ordinas visame pasaulyje švenčia savo įkūrimo 800 metų jubiliejų. Šv. Dominyko biografiją ir jo įkurto ordino istoriją pasakoja Vanda Ibianska, o apie šiandienę brolių pamokslininkų kasdienybę, gyvenimą bendruomenėje ir asmenišką pašaukimą – pokalbis su broliu Bernardu Mindaugu Verbicku OP, kuris nieko neskaitęs apie šv. Dominyką ėmė ir per dvi savaites nusprendė tapti dominikonu...

Išties reikia didžiulės drąsos palikti viską ir išeiti. Kaip ir prieš kiekvieną svarbų sprendimą. Nežinome, ką jis atneš. Kaip ir nežinome, koks iššūkis laukia piligrimystėje. Tai pasitikėjimo kelionė, visada turinti kainą ir riziką, tačiau žadanti atradimų. Todėl jauni ir seni, tėvai ir vaikai, net ligoniai ir kaliniai – visi kviečiami ne tik mąstyti apie piligrimystę, bet ir tapti keliaujančios Bažnyčios piligrimais! O vasara tam labai tinkamas metas. Jūsų, tiksliau – mūsų visų, laukia gyvas nuotykis. Ar leisimės būti nustebinti? Drąsos!

Keliaukime drauge Dievo ir žmonių artumoje!

Šiame numeryje

Didelės ir mažos kryžkelės

Piligrimystės istorija
Keliauti kartu per vaizdus
Šabas – laikas Viešpačiui ir
Kai žmogus – prekė (II)

Jaunimo iššūkis

Kas ateina dykai, neturi pražūti veltui

Atokvėpio valandai

Istorija, kurioje dalyvaujame

Akiračiai

Pirmoji meilė stipri, ji lieka

Visas turinys >>

NAUJIENOS

 • Lietuvos Caritas pagalba01

  Apie prekybą žmonėmis iš arti

  2016-08-10

  Po Kaune vykusios Carito konferencijos, į bendrą diskusiją apie kovą su prekyba žmonėmis pakvietusios teisėtvarkos ir Bažnyčios atstovus, apie nebeturinčio sienų nusikaltimo specifiką ir valstybės silpnąsias vietas ją sprendžiant, pasakoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Aurelijus Gutauskas ir Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Gabija Večerinskienė.

 • 20160507 114654

  Gailestingumo kongresas

  2016-05-07

  Gegužės 6-8 d. Vilniuje vyko Nacionalinis gailestingumo kongresas. Dalinamės renginio akimirkomis.

 • Kvietimas i knygos pristatyma Kaune

  Susitikimas su skaitytojais Kaune

  2016-04-14

  J. E. Kardinolą A. J. Bačkį apie jo spalvingą ir turiningą gyvenimą kalbina poetas, vertėjas, visuomenės veikėjas, Nacionalinės premijos laureatas Antanas Gailius. Šie pokalbiai tapo knyga Taip, laimingas, į kurios pristatymą ir kviečiame.

 • 01 01

  Gailestingumo savaitė

  2016-03-22

  Kovo 25 d. – balandžio 3 d. Vilniuje vyks Gailestingumo savaitė.

  Visą informaciją apie kitus Gailestingumo jubiliejaus renginius rasite čia.

daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma1607-8-rs_50-51.jpg
  Mons. dr. Algirdas JUREVIČIUS

  Istorija, kurioje dalyvaujame

  2016-08-19

  Paprastai laikomasi nuomonės, kad istorines knygas kur kas lengviau rašyti iš tolimesnės perspektyvos, nes laikas išryškina istorinių įvykių slinktį, o tyrinėtojui belieka sąžiningai atlikti faktų interpretaciją, be to, dalis archyvų savo paslaptis tyrinėtojams atveria tik po penkiasdešimties metų... Visai kitaip yra su įvykiais, kurių liudininkais esame, o iš tiesų – juose dalyvaujame. Būtent šio darbo ėmėsi prof. dr. Paulius Subačius, monografijos Dvidešimt penkeri religinės laisvės metai, 1988–2013: krikščionys Lietuvos visuomenėje po atgimimo (Lietuvių katalikų mokslo akademija, VšĮ „Naujasis Židinys-Aidai“, 2015) autorius, todėl apimtimi ir svoriu išsiskiriantis dvitomis veikalas galėtų būti apibūdintas kaip Naujausių laikų Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorija.

 • artuma1607-8-rs_24-25
  Interviu su doc. dr. Nijole LIOBIKIENE

  Šabas – laikas Viešpačiui ir vienas kitam

  2016-08-18

  Šventoji Žemė – kraštas, daug amžių traukiantis piligrimus iš viso pasaulio. Krikščionys čia gali pamatyti vietas, kuriomis vaikščiojo Viešpats, geriau suprasti Šventąjį Raštą ir Jėzaus naudotus palyginimus, susipažinti su religija ir kultūra, kuri ugdė ir Kristų. Apie šabą – vieną iš svarbiausių žydų tikėjimo ir kultūros švenčių – pasakoja VDU Socialinio darbo katedros lektorė doc. dr. Nijolė LIOBIKIENĖ, kaip piligrimė keliavusi į Šventąją Žemę.

 • artuma1607-8-rs_14-17_1
  Kun. Kęstutis SMILGEVIČIUS

  Piligrimystės istorija

  2016-08-04

  Bažnyčia niekada neužmiršo, jog Dievo gailestingumas turi reikštis ne vien dvasiškai, bet ir kūniškai – tarp septynių gerų darbų kūnui, nebesusimąstydami apie jo prasmę, ir šiandien minime „keleivį priglausti“, – o juk jis atkeliauja pas mus iš tolimų laikų, kai žmonės pradėjo leistis į piligrimines keliones.

daugiau >>

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Rotušės a. 23
LT-44279 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 673 13 303

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22