Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

Autoriai

Aldona ATKOČIŪNAITĖ

Žurnalistė, taip pat įgijusi ikimokyklinio pedagogo-psichologo specialybę.

Rašo poskiltyje „Vaikai apie...“ numerio tema.

 

r-ausrotas.jpg

Ramūnas AUŠROTAS
Kino mylėtojas, savamokslis kino kritikas, Krikščioniško kino klubo (KKK) steigėjas ir vadovas. Nuo 2004 m. rašo apžvalginius ir kritinius straipsnius apie kiną. Kartu su žmona Indre Aušrotiene yra baigę kun. Josepho Kentenicho šeimos pedagogikos akademiją ir tapę šeimų palydėtojais, ruošia jaunas poras santuokai ir padeda atrasti buvimo poroje džiaugsmą susituokusioms poroms.

Rašo skiltyse „Gero kino kampelis“; „Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos“. Temos: kinas, santuoka, šeima.

Bryan BRADLEY

Bryan BRADLEY
Ekonomistas ir komunikacijos specialistas.

Rašo skiltyje „Didelės ir mažos kryžkelės“. Temos: tikintieji pasaulyje, pasauliečių pašaukimas ir misija Bažnyčioje.

Kęstutis K. BRILIUS MIC
Kunigas vienuolis marijonas, KTU Panevėžio instituto kapelionas. Puslapis internete kapelionas.lt.

Rašo poskiltyje „Šventasis Raštas šeimoms“ numerio tema.

Antanas GAILIUS

Antanas GAILIUS
Rašytojas, vertėjas iš vokiečių ir nyderlandų kalbų.

Rašo skiltyje „Didelės ir mažos kryžkelės“ numerio tema.

Gabrielė GAILIŪTĖ

Gabrielė GAILIŪTĖ
Literatūros kritikė. VU Filologijos fakulteto doktorantė. „Naujasis Židinys-Aidai“ direktorė.

Rašo skiltyje „Atokvėpio valandai“. Temos: knygų recenzijos.

Vanda IBIANSKA

Vanda IBIANSKA
Žurnalo redaktorė, Lietuvos žurnalistų draugijos narė, Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ ir „Bažnyčios kronikos“ fondo premijų laureatė.

Rašo skiltyse „Gyvenimas kaip senas vynas“, „Akiračiai“, „Mandagumas mūsų kasdieninis“.

Giedrė JANKEVIČIŪTĖ

Giedrė JANKEVIČIŪTĖ
Dailės istorikė. Humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus dailės akademijos profesorė.

Rašo skiltyje „Kronika“, „Didelės ir mažos kryžkelės“. Temos: dailė, dailės istorija.

Joana GIMBERYTĖ-JURONĖ

Joana GIMBERYTĖ-JURONĖ
Meno žurnalistė, prozininkė.

Rašo skiltyje „Jaunimo iššūkis“ mėnesio tema.

Romanas KAZAKEVIČIUS

Romanas KAZAKEVIČIUS
Vatikano radijo programos lietuvių kalba redaktorius.

Rašo skiltyje „Didelės ir mažos kryžkelės“. Temos: Bažnyčios dokumentai, mokslas, religija, istorija.

Kun. Artūras KAZLAUSKAS

Kun. Artūras KAZLAUSKAS
„Artumos“ kapelionas. Sakramentų teologijos licenciatas.

Rašo skiltyje „Kronika“. Temos: liturginis kalendorius, sakramentai, atsakymai į skaitytojų klausimus skiltyje „Klausimai ganytojams“.

Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ-KNEIŽIENĖ

Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ-KNEIŽIENĖ
Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė.

Rašo skiltyse: „Jaunimo iššūkis“, „Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos“. Temos: Jaunimo sielovada.

Katarzyna KORZENIEWSKA

Katarzyna KORZENIEWSKA
Sociologė, istorikė ir vertėja, dirba Balstogės Universitete.

Rašo skiltyje: „Didelės ir mažos kryžkelės“. Tema: visuomenės ir Bažnyčios aktualijos.

Rūta LAZAUSKAITĖ

Rūta LAZAUSKAITĖ
VU Filologijos fakulteto doktorantė, Metų knygų recenzijų konkurso laureatė (2013).

Rašo skiltyse: „Atokvėpio valandai“, „Veidu į vaiką“. Temos: Knygų recenzijos, vaikiškų knygų pirkimo gidas.

Dr. Artūras LUKAŠEVIČIUS

Dr. Artūras LUKAŠEVIČIUS
Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovas.

Rašo skiltyse: „Didelės ir mažos kryžkelės“. Temos: katechetika, sakramentinis gyvenimas.

Dalia LUKĖNIENĖ

Dalia LUKĖNIENĖ
Bendruomenės „Sutuoktinių susitikimai“ narė.

Rašo skiltyje: „Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos“. Temos: sutuoktinių tarpusavio santykiai: jausmų reiškimas, klausymas ir pasitikėjimas; mes, Dievas ir Bažnyčia...

Vytautė MACIUKAITĖ

Vytautė MACIUKAITĖ
Filosofijos doktorantė Miuncheno aukštojoje (jėzuitų) filosofijos mokykloje (Vokietija).

Rašo skiltyje „Didelės ir mažos kryžkelės“. Temos: religija ir filosofija.

Dr. Jonas MALINAUSKAS
Vatikano radijo programos lietuvių kalba vadovas.

Rašo poskiltyje „Visuotinės Bažnyčios pulsas“. Tema: Visuotinės Bažnyčios aktualijos.

Dr. Sigita MASLAUSKAITĖ-MAŽYLIENĖ

Dr. Sigita MASLAUSKAITĖ-MAŽYLIENĖ
Dailininkė, menotyrininkė. Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė.

Rašo skiltyje: „Didelės ir mažos kryžkelės“. Tema: dailė.

Valdonė MINCIŪTĖ

Valdonė MINCIŪTĖ
VDU studentė.

Rašo skiltyse: „Jaunimo iššūkis“, „Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos“. Temos: pokalbiai su jaunimu, sužadėtiniais, sutuoktiniais.

Jolanta RAMONIENĖ

Jolanta RAMONIENĖ
„Šeimos instituto“ vadovė. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos narė.

Algimantas RAMONAS

Algimantas RAMONAS
Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos tarybos narys.

Rašo poskiltyje „Šeimos politikos aktualijos“. Simboliška, kad šeimos politikos naujienas „Artumoje“ pristato vyras ir žmona – Jolanta ir Algimantas Ramonai. Temos: šeimos politika, santuokos institutas, gyvybės apsauga, lytinio švietimo ir lytiškumo ugdymo peripetijos, pilietinis ugdymas.

Antanas SAULAITIS

Antanas SAULAITIS
Kunigas jėzuitas. Knygų, vadovėlių jaunimui ir studentams autorius.

Rašo skiltyje „Didelės ir mažos kryžkelės“ numerio tema.

Inesa VAITKŪNAITĖ

Inesa VAITKŪNAITĖ
Penkių vaikų motina (iš jų vienas – globojamas vaikinas su negalia). Dirba socialine darbuotoja Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos Socialiniame centre ir žmonių su negalia dirbtuvėlėse, kurias ir įkūrė. Kartu su vyru inicijavo „Betzatos bendruomenės“ Vilniuje („Arkos“ bendruomenės namai, kuriuose gyvena vidutinę ir sunkią proto negalę turintys suaugę asmenys) įkūrimą.

Rašo skiltyje: „O mes kitokie“. Temos: žmonės su negalia, šeima.

Gintautas VAITOŠKA

Gintautas VAITOŠKA
Gydytojas psichiatras, teologijos licenciatas. Santuokos ir šeimos studijų programos Tarptautiniame teologijos institute Austrijoje vadovas.

Rašo skiltyje „Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos“. Temos: lytiškumas, homoseksualumas.

Dr. Irena VAIŠVILAITĖ

Dr. Irena VAIŠVILAITĖ
Meno ir Bažnyčios istorijos daktarė. Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui.

Rašo skiltyje „Didelės ir mažos kryžkelės“. Temos: Bažnyčios dokumentai.

Zita VASILIAUSKAITĖ

Zita VASILIAUSKAITĖ
KTU Filosofijos ir psichologijos katedros lektorė, psichologė.

Rašo skiltyje „Didelės ir mažos kryžkelės“. Temos: psichologija.

Ona VITKAUSKAITĖ

Ona VITKAUSKAITĖ
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių vienuolijos sesuo. Bostono kolegijos (JAV) religinio ugdymo magistrė.

Rašo skiltyje „Didelės ir mažos kryžkelės“, poskiltyje „Dešimt Dievo žodžių vaikams“. Temos: Šventas Raštas, vaikų religinis ugdymas.

Dr. Vincentas VOBOLEVIČIUS

Dr. Vincentas VOBOLEVIČIUS
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas, Ekonomikos ir Politikos programos direktorius. „Laisvos visuomenės instituto“ (laisvavisuomene.lt) bendradarbis.

Rašo skiltyje „Kronika“. Temos: politika, ekonomika, Bažnyčios socialinis mokymas, pilietinis ugdymas.

Dovilė ZELČIŪTĖ

Dovilė ZELČIŪTĖ
Poetė, prozininkė, dramaturgė, eseistė. Knygų autorė.

Rašo skiltyje „Atokvėpio valandai“. Temos: knygų recenzijos, esė.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22