Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

Gruodžio Artuma: Kristus gimė visiems! Kaip skelbti Gerąją Naujieną?


Kaip Šventoji Dvasia prakalbino Sinodo dalyvius – vyskupo Algirdo Jurevičiaus pasakojimas iš pirmų lūpų. Kaip pradžiuginti širdį ir paguosti mintis tų, kurie paribiuose – „už stovyklos ribų“, kuriems Bažnyčia nėra namai? Ir kaip likti dabartiniuose Bažnyčios namuose su visomis jų silpnybėmis? Kaip skelbti Gerąją Naujieną šių dienų pasauliui? Kokie uždaviniai šioje misijoje tenka katalikiškai žiniasklaidai? O kaip atrodo Kalėdos šiandienos pasaulyje?

Kad ir kaip beviltiškai skambėtų taikių Kalėdų palinkėjimas – nepaliaukime linkėti, viltis ir tikėti.
Gruodžio Artumos numeris jus pasitinka pribloškiančiu viršeliu ir viltingu bei atviru kardinolo Audrio Juozo Bačkio raginimu gyventi tuo, ką kalbame!

O kaip Šventoji Dvasia prakalbino Sinodo dalyvius Vatikane – vyskupo Algirdo Jurevičiaus pasakojimas iš pirmų lūpų. Nepaprastai įdomus ir įkvepiantis pokalbis su ganytoju, ką tik grįžusiu iš Sinodo apie sinodiškumą generalinės asamblėjos. Pats pavadinimas atrodė keistas, bet, kai pagalvoji, keliauti visiems drauge įsiklausant – popiežiui, vyskupams ir pasauliečiams, kunigams, vienuolėms ir šeimoms – ne taip jau paprasta. Sakote, ne? Tik pagalvokite, o kaip jūs išsakytumėte klausimus ar net skaudulius dėl gyvenimo Bažnyčioje vyskupui į akis, teisiai, bet neįžeisdami... Nelengva? Tai tokie pokalbiai ir vyko susitikime apie keliavimą drauge . Viso pasaulio įvairovė čia buvo pamatyta ir išgirsta. Kaip tai įmanoma?! Skaitykite pokalbį, o po to kvieskite vyskupą Algirdą, kad pravestų sinodišką susitikimą. Kadangi ganytojas neabejotinai sprendžia daugybę, jam visą mėnesį būnant Romoje, prisikaupusių klausimų, perprasti sinodinįpokalbių Dvasiojemetodą jums taip pat padėtų tėvai jėzuitai. Jų daugiau ir jie gal turėtų jums laiko – tad nedvejokite, kvieskite, ir būsite liudininkai, kaip kiekvieną susirinkimą gali vesti Šventoji Dvasia.

O kaip pradžiuginti širdį ir paguosti mintis tų, kurie paribiuose – „už stovyklos ribų“, kuriems Bažnyčia nėra namai? Ir kaip likti dabartiniuose Bažnyčios namuose su visomis jų silpnybėmis? Apie tai – tėvo dominikono Timothy Radcliffe‘o vestų rekolekcijų Sinodo dalyviams antroji dalis, apjungianti paradoksus Bažnyčios ir mūsų gyvenime. Bažnyčia – namai, bet ir benamystė. Kaip tai susiję?.. Tęsdami pažintį su tėvo Timothy mąstymu, pajausite, kad galite pasitikėti Dievu, ir suprasite, kad pati Bažnyčios esmė – ne tobulumas ir teisumas, o meilė...

Kaip skelbti Gerąją Naujieną šių dienų pasauliui? Kokie uždaviniai šioje misijoje tenka katalikiškai žiniasklaidai? Lygiai prieš 60 metų Vatikano II Susirinkimas priėmė vieną iš pačių pirmųjų savo dokumentų – dekretą apie visuomenės komunikavimo priemones Inter mirifica („Tarp nuostabiausių“). Todėl gruodžio numeryje rasite Artumos redkolegijos narių mintis apie katalikiškos žiniasklaidos užduotis šiandien. Artuma taip pat teiraujasi ir visų savo skaitytojų – kokios temos jiems aktualiausios, kokie kyla klausimai, kokius pokalbius ir kalbėtojai jie pasiūlytų įdomu? Būtinai parašykite (redakcija@artuma.lt arba paprastu paštu). Tai būtų labai vertinga jūsų dovana redakcijai!

Šventasis popiežius Paulius VI ėmėsi nepaprastai esminio dalyko – šventų Mišių kalbos keitimo! Buvo apklausti visi pasaulio vyskupai šiuo klausimu! Tuomet Vatikano II Susirinkime buvo nuspręsta, kad Dievo tautos gilesnis ir nuoširdesnis įsitraukimas į dalyvavimą Mišiose yra svarbiau, nei išlaikyti šimtmečiais vartotą elegantišką, talpią, liturginę lotynų kalbą. Pokytis, suprantama, buvo stiprus ir su prieštaromis. Jei džiaugiatės Mišiomis lietuvių kalba, žinokite, kad popiežius Paulius VI, užbaigęs Susirinkimą, patyrė, švelniai tariant, daug pasipriešinimo (juk tai patiria turbūt kiekvienas popiežius). Na, o kaip vyko visas kalbos keitimo procesas, o dėl to atsirado ir Šventojo Tėvo celebracijos (jos iki tol nebuvo tokios viešos, prieinamos ir suprantamos kaip dabar!), ir buvo sustiprintas Dievo Motinos kultas, jus supažindina kunigas Artūras Kazlauskas tekste „Šventasis Paulius VI ir liturgija“. Šis straipsnis primena kitą Vatikano II Susirinkimo dokumento 60-metį – 1963 m. gruodžio 4-ąją buvo priimta pirmoji Susirinkimo konstitucija apie šventąją liturgiją Sacrosanctum concilium.

Gruodžio Artumojesusipažinkite su įkalinimo įstaigose vykstančiomis... Šeimų dienomis! Ar pagalvojote kada, kaip jaučiasi įkalintųjų artimieji... Naujajame numeryje sužinosite apie dar vieną jautrų ir be galo reikalingą Carito projektą „Nuteistųjų artimieji – įgalinimo link“. Perskaitę straipsnį „Kelias į saugesnę ateitį. Pagalba nuteistųjų artimiesiems“ galėtume suklusti: o kodėl to niekas nesugalvojo anksčiau? Juk tai savaime suprantama! O gal, sužinoję daugiau, norėsite prisidėti prie šio nuostabaus projekto. Būtų labai gerai!

Galiausiai šiame numeryje rasite itin kasdieniškų istorijų: kuo gyvena Utenos parapija, apie vaiko mokymąsi vaikščioti, apie Kalėdas šiandienos šeimoje, apie kūno ir lytiškumo vertingumą, apie šviesaus atminimo kunigą Česlovą Kavaliauską, kodėl ir kaip artėjant Šventoms Kalėdoms nepamiršti nei vieno ir nei vienos, šeši anekdotai ir karališko varškės pyrago receptas... Tačiau bene svarbiausias tekstas iš tų „kasdieniškų“ – „Šventės ir priklausomybė – kaip iš naujo sukurti džiaugsmą?“ Rasite naudingų patarimų, kaip švęsti šventes, jei šeimoje yra priklausomas asmuo.

Džiugaus skaitymo! (Ir nevarkite per daug dėl dovanų, o, pvz., padovanokite savo artimiesiems Artumos prenumeratą bei Šeimos kalendorių-metraštį!).

Vijoleta Vitkauskienė

Šiame numeryje

Kunigas Artūras Kazlauskas obl. OSB
Šventasis Paulius VI ir  liturgija   

Pokalbis su vyskupu Algirdu Jurevičiumi
Buvau liudininkas, kaip Šventoji Dvasia mus veda   

Kaip skelbti ir veikti katalikiškai žiniasklaidai?

Utenos Dievo Apvaizdos parapija
Viskas prasideda nuo... paprastumo   

Vaidotas Žukas
Jo žodžiui niekas nesugebėjo oponuoti   

Tėvas Antanas Saulaitis SJ
Pradžiuginti širdį ir paguosti mintis    

 

Visas turinys >>

NAUJIENOS

daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma202312_rs_17-1.jpg
  Tėvas Timothy Radcliffe OP

  Bažnyčia: mano ir ne mano namai

  2023-12-08

  Per pirmąją sesiją, pamatęs didelį atstumą tarp jūsų ir savęs, pagalvojau apie Abraomo pokalbį su turtuoliu (Lk 16, 19–31). „Tarp mūsų didžiulė bedugnė, kurios niekas negali peržengti.“ Bet nežinojau, ar aš esu Abraomo prieglobsty, ar jūs?.. Kartą Anglijos ir Velso vyskupai manęs paprašė pakalbėti apie tai, ką reiškia būti vyskupu. Su savo bendruomenės broliais pasidalijau, kad niekada nebuvęs vyskupu aš nežinau, ką jiems pasakyti. Vienas iš brolių atsakė: „Timothy, nežinojimas dar niekada tau nesutrukdė kalbėti.“

 • artuma2009 10 rs 20 1 1
  Kardinolas Audrys Juozas Bačkis

  Skelbti Gerąją Naujieną

  2023-12-05

  Šįandien sukanka lygiai 60 metų, kai buvo paskelbtas Dekretas dėl visuomenės komunikavimo priemonių Inter mirifica – tapęs pamatiniu Bažnyčios dokumentu visiems katalikams, kuriems rūpi žiniasklaida ir komunikacija. Ta proga skelbiame kardinolo Audrio Juozo Bačkio laišką Artumai.

 • artuma202312_rs_09-1.jpg
  Kunigas Artūras Kazlauskas obl. OSB

  Šventasis Paulius VI ir liturgija

  2023-12-04

  Šiemet, gruodžio 4 d., sukanka šešiasdešimtmetis nuo Vatikano II Susirinkimo pirmosios konstitucijos apie šventąją liturgiją Sacrosanctum concilium priėmimo. Ji pradėjo naują etapą šiuolaikinės Bažnyčios gyvenime – jos kulto reformą, kurios pagrindinis veikėjas buvo šventasis popiežius Paulius VI. Kuo mums svarbi ši konstitucija ir kas šventajam Pauliui VI buvo taip svarbu litugijoje.

daugiau >>

 lobis viršelis        es pjm strichai vir   

 saulaitis sakramentai vir      kronika virselis 

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22