Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

Rugsėjo Artuma: kad meilė būtų tikra

„Nesistengėte nieko nuslėpti ar „pasaldinti“ situacijos, viską vadinote tikrais vardais“, – sakė Šventasis Tėvas sutuoktinių porai, paliudijusiai apie neištikimybę ir atleidimo malonę tūkstantinės minios akivaizdoje.

O mes ar drįstame taip pat drąsiai žengti Sinodiniu keliu Kur link veda Lietuvos sinodinių įžvalgų sintezė? Ar vis dar saldinam nemalonias situacijas, patirtas žaizdas ar neatitikimus, su kuriais susiduriame ne tik savyje, artimoje aplinkoje, bet ir Bažnyčioje?

Kaip skelbti Gerąją Naujieną ir jos neiškreipti ne tik nuo ambonos, bet ir šeimyninėje kasdienybėje?

 Gal paradoksaliai, gal banaliai, o gal skaudžiai nuskambės, kad rugsėjo Artuma skirta... meilei. Kokiai? Ir ko reikia, kad ji būtų gyva – meilė artimui, meilė Bažnyčiai, meilė tiesai, vadinasi, sykiu ir Dievui... Tai mėgina apžvelgti ir bent punktyriškai įvardyti rugsėjo straipsnių autoriai.

Bebaigiant Amoris laetitia – Meilės džiaugsmo – Šeimos metus Vatikane šį birželį Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija paskelbė Santuokinio gyvenimo katechumeninio kelio gairės. Jos, pasak popiežiaus Pranciškaus (kuris, beje, pats ir įvadą parašė), yra it šitų metų vaisius. Gairės parengtos atsižvelgiant į Šventojo Tėvo nesyk kartotą mintį, jog „reikia naujo katechumenato rengiantis santuokai <...> Motina Bažnyčia privalo skirti laiko ir jėgų rengti tiems, kuriuos Viešpats pašaukia tokiai didelei misijai kaip šeima“. Tad Artuma bando išsiaiškinti, kas keisis Bažnyčios gyvenime, rengiant poras šeimos kūrimui, kokie pokyčiai laukia tų, kuriems svarbi bažnytinė sakramentinė santuoka?

Užsienio spaudoje susikerta įvairūs šių gairių vertinimai. Vieni giria, kiti piktinasi, o kokie iš tiesų Pranciškaus ir Gaires parengusios dikasterijos argumentai, grindžiantys mintį, jog parengti santuokai bei palydėti reikia gerokai daugiau laiko ir dėmesio? Apie tai – Gintauto Vaitoškos tekstas „Kad meilė būtų tikra“.

Koks laukia bendras gyvenimas, kai šeimą sukrečia neištikimybė? Pasauliniame šeimų susitikime su visu pasauliu ir Šventuoju Tėvu savo neištikimybės istorija atvirai pasidalijo Paulas ir Jermain iš Kongo. Po to išgirdo ir popiežiaus komentarą. Viltingai nuskambėjo Pranciškaus paraginimas: „Neužsidarykime skausme!“ Tai nelengva. Tačiau dėl meilės artimajam, šeimai, sau pačiam – verta. Tam niekada ne per vėlu.

„Nesistengėte nieko nuslėpti ar „pasaldinti“ situacijos, viską vadinote tikrais vardais“, – šiai sutuoktinių porai sakė Šventasis Tėvas, kurį cituoja ir Artumos redaktorius Darius Chmieliauskas „Laiške skaitytojams“ bei klausia: „O mes ar drįstame taip pat drąsiai žengti Sinodiniu keliu?“ Vėliau redaktorius atvirai pasidalija patirtimi, susijusia su priekaištais apie Artumos neva „ėjimus“ prieš Bažnyčios mokymą, ir pastebi: „Tai, nors ir skaudi bei apmaudi, bet tik iliustracija, kad Sinodinis kelias – įsiklausymo pratybos, pasak popiežiaus Pranciškaus – mums labai aktualios ir būtinos pratybos.“

Dr. Irena Eglė Laumenskaitė rugsėjo Artumoje pradeda straipsnių ciklą, apžvelgiantį Lietuvos vyskupijų Sinodinio kelio paskelbtas įžvalgas. Skaudžiai nuskamba autorės abejonė, ar įmanoma ką nors pakeisti Bažnyčioje, kai mūsų pačių ataskaitos apie Sinodinio kelio vaisius pernelyg aptakios, „teisingos“ ir labai nekonkrečios. „Ar mums svarbiau aptarti tikrą, kaip ir kitur ne idealią situaciją, nes Bažnyčia yra „karo lauko ligoninė“; ar ir toliau kurti įvaizdį, kuris priimtinas tik nedidelei daliai dvasininkijos ir vis mažėjančiai grupei „tobulų katalikių“? – klausia autorė.

„Dvasinių autoritetų ieškau ne vien tarp kunigų“, – atsakydama į interviu klausimus sako rašytoja Giedrė Kazlauskaitė. Aštru, bet tikra buvo skaityti jos atsakymus, ir būtent toks atvirumas, nenusaldinta tiesa ir yra Sinodinio kelio esmė.

Žurnalistas Simonas Bendžius, bernardinai.lt religijos temų redaktorius, aptaria katalikiškos žiniasklaidos šių dienų ypatumus, teigdamas, kad atvirumas būtinas visose žiniasklaidos srityse. „Bažnyčios narių veiksmų kritika dažnai nepelnytai lyginama su sovietmečiu, – rašo Simonas, – suprask, spauda mus puolė tąkart, puola ir dabar.“

Kaip skelbiama meilė – pats Dievo Žodis – nuo ambonos? Kas ir kokie yra Dievo žodžio tarnai, kokia vieta liturginėse apeigose tenka Šventajam Raštui, tęsdamas straipsnių ciklą apie Mišių liturgiją aiškina kunigas Artūras Kazlauskas. Kada ir kam Mišiose primygtinai neleistina improvizuoti ir koks turėtų būti teisingas homilijos „formatas“, susipažinsite perskaitę Artumos redakcijos kapeliono straipsnį „Viešpats kalba, kai...“ Tai tekstas – apie meilę ir ištikimybę Dievui, Jo Žodžiui ir apeigų tvarkai, kurių neturėtų paveikti „žmogiškas faktorius“.

Temaras ir Eslamas daugiau kaip metai gyvena Pabradės prieglobsčio prašančiųjų stovykloje ir svajoja dirbti ir gyventi Lietuvoje. Ar mes pajėgūs geranoriškai priimti migrantus, pasiūlyti ir suteikti jiems darbo vietų, pasitikėti, jog niekas neketina atimti iš mūsų duonos bei kultūros? Čia kaip išbandymas krikščionims, o tokių išbandymų tikrai nemažės. Irakiečiai savo namuose nuolat jaučiasi nesaugūs. Ar mes tapsime naująja Jeruzale, atvira, anot popiežiaus, visoms tautoms? Ar mes skelbiame Gerąją Naujieną ir jos neiškraipome ne tik nuo ambonos, bet ir šeimyninėje, ir bendruomeninėje kasdienybėje?

Šiame numeryje

Kronika

Simonas Bendžius
Tik neįsižeiskim

Lauryna Daukšaitė
Kurti ateitį su migrantais ir pabėgėliais

Silvija Čižaitė-Rudokienė
Šiluva: šventumo prisilietimas

Sinodinės Bažnyčios link

Irena Eglė Laumenskaitė
Kaip keliavome ir kur kelias veda?

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Gintautas Vaitoška
Kad meilė būtų tikra

Gyvenimas po neištikimybės?

Veidu į vaiką

Vaida Alksnevičienė
Pagarba vaikui – visada ir visur?

Kūrėjo žvilgsnis

Dovilės Zelčiūtės pokalbis su poete Giedre Kazlauskaite
Dvasinių autoritetų ieškau ne vien tarp kunigų

Visas turinys >>

NAUJIENOS

 • vp pjm strichai vir resized
  Sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS

  Nauja knyga. Palaimintasis Jurgis Matulaitis. Štrichai portretui

  2022-07-08

  Kai sklaidysite šios knygos puslapius, kviečiu jus susitikti Lietuvos palaimintąjį, arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Žvelkime į jo gyvenimą, nuspalvintą našlaičio patirtimi, paženklintą liga ir kančia, atsakingomis pareigomis ir vienuoliniu nuolankumu, uolia tarnyste žmonėms, meile ir ištikimybe Dievui ir Jo Bažnyčiai. Atpažinkime jo drąsių žingsnių, įžvalgų, pranokstančių laikmetį, kantriai pakeliamų sunkumų, pikta nugalėjimo gerumu versmę.

  Užsisakyti

 • artuma202207 8 rs 03
  Darius Chmieliauskas

  Vasaros Artuma: laiškas skaitytojams

  2022-07-01

  Mieli mūsų Skaitytojai,

  norėjau šį laišką Jums pradėti: „Linkėjimai Artumai iš Romos, Vatikano ir paties San Pietro glėbio!..“ Ale buvo taip karšta, kad net baisu traukti kompiuterį, todėl nemeluosiu – sveikinu Jus jau iš redakcijos, vos šiąnakt grįžęs iš to Amžinojo miesto – amžinai viliojančio sugrįžti, visaip karšto... nors ir visai smagaus ištrūkti iš tų įkaitusių smiltainių bei marmurų glėbio ir sugrįžti į mūsų gaivią žalumą. 

 • artuma2022 dch
  Darius Chmieliauskas

  Birželio Artuma: laiškas skaitytojams

  2022-06-03

  ...Jei vaikams leistų sugalvoti savo taisyklių Bažnyčioje, būtų labai gerai. Mano taisyklė būtų tokia: trumpos maldos ir labai daug švenčių, kurias reikia švęsti. Per tas šventes reikėtų ateiti į bažnyčią, truputį pasimelsti, padėkoti Dievui, o paskui eiti į parapijos namus ir klausytis koncerto. Kai jau kunigas visus pasveikina, žmonėms reikėtų eiti gerti kavos, o vaikai tada gertų pieno kokteilius. Paskui dar būtinai su kunigu ir su tėveliais reikėtų pažaisti futbolą. O ta komanda, kuri laimi, gautų prizą – guminukų arba čiupa čiupsų.

  Šitaip šešiametis Balys atsakė mums į sinodinius klausimus apie taisykles, autoritetus, jų sprendimus ir pasekmes kasdienybei.

 • artuma2022 dch
  Darius Chmieliauskas

  Gegužės Artuma: laiškas skaitytojams

  2022-05-02

  Mieli bičiuliai,

  ar patikėsite, kad šios Artumos viršelyje – nuotrauka iš Mariupolio ir daryta ji Velykų rytą?! Man sunku patikėti, bet juk Reuterso agentūra negali meluoti.Toji ryto šviesa, spindinti Švč. Trejybės bažnyčios kupole – tikrai velykinė, namai aplink – realiai sušaudyti, ir... toji moterytė – tikrai gyva, it iš kapo išėjusi, iš to pragariškai niokojamo Marijos-miesto! Ir nešina ji maišeliu, kuriame, o stebukle – nejau bažnyčioje palaiminti margučiai (ukrainietiškai – pysanka)?! Panašu, kad taip, nes kitose jų nuotraukose matosi, kaip žmonės tą rytą išeina iš bažnyčios tame pačiame Mariupolyje...

daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma202209 rs13 1
  Silvija Čižaitė-Rudokienė

  Šiluva: šventumo prisilietimas

  2022-09-21

  Kuo tampa vieta, kai prie jos prisiliečia šventumas? Ar sakralumas gali turėti galiojimo laiką? Juk stebuklai nepavaldūs laikui, todėl kiek mus šiandien paliečia įvykiai, datuojami, pvz., dar XVII a.? Šiuos klausimus kelia, taip pat ir pateikia atsakymus maža vietovė Raseinių rajone, didinga savo šventove – Šiluva.

 • artuma202209 rs 18 1
  Gintautas Vaitoška

  Kad meilė būtų tikra

  2022-09-19

  Birželio 15-ąją Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija paskelbė dokumentą Santuokinio gyvenimo katechumeninio kelio gairės. Užsienio spaudoje mirga ir pozityvūs, ir kritiški šių rengimo santuokai gairių vertinimai. Juos reziumuoja italų teologo tėvo Alberto Maggi nuomonė, kad atmesdamas ikisantuokinius intymius santykius šis Bažnyčios dokumentas „žengia atgal“. Reikalinga labiau įsiklausyti į dabartinę „jaunų žmonių gyvenimo realybę“.

 • artuma202209 rs 05
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Viltis pasitaisyti

  2022-09-01

  Rugsėjo intencija : „Melskimės, kad visų pasaulio šalių įstatymais būtų panaikinta mirties bausmė, žeidžianti žmogaus asmens kilnumą.“

  Popiežiaus intencija pristato Tėvas Antanas Saulaitis SJ.

   

daugiau >>

  kronika virselis       es dienorastis vir600   

 saulaitis sakramentai vir      vaitoska homoseksualizmas vir m 

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22