Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

Gegužės Artuma: „širdis kalba širdžiai“

„Nors simboliškai motina labai aukštinama, – sako popiežius Pranciškus, – tačiau motinos mažai klausomasi, jai mažai padedama kasdieniame gyvenime, menkai vertinamas jos kertinis vaidmuo visuomenėje <...> Reikėtų labiau suprasti jų kasdienes pastangas!“ – taip Šventasis Tėvas kreipia dėmesį ne tik į Motiną Bažnyčią, bet ir į mūsų mamas.

Tad ar Motinos vardas vis dar vertybė? O ką kalba ir kuo dalijasi pačios mamos? Ko reikia, kad sugrįžtų mamoms džiaugsmas? Kodėl sovietų saugumas itin bijojo... motinų?

O dar ir išskirtinis pokalbis su ką tik Motinai Bažnyčiai „gimusiu“ arkivyskupu Rolandu Makricku bei apsilankymas Marijos vardo Pandėlio parapijoje, gyvuojančioje daugiau nei 430 metų!

Mergele Marija, Šventosios Dvasios buveine, mūsų ir Bažnyčios Motina,

melski už mus, kad neprarastume vaikų dvasios!

 

Kai gyvenam, viena vertus, 50-ies dienų Velykinio džiaugsmo laiku, o sykiu – karo šmėkla tebesiautėja Ukrainoje, grasindama pasauliui susprogdinti visas taikos viltis, tuomet apie viltį labiausiai ir norisi kalbėti. Ir kalbėti „iš širdies širdžiai“, – kaip kviečia popiežius Pranciškus šių metų Pasaulinei visuomenės komunikavimo dienai skirtame laiške.

O viltis ir širdis yra neatskiriamos pirmiausia nuo motinos, tad nėra „geresnės temos, kaip vėl sugrįžti prie tokios paprastos ir esminės, kurios vardas – Mama“ – rašo gegužės Artumos skaitytojams vyr. redaktorius diakonas Darius Chmieliauskas.

Pasak popiežiaus Pranciškaus: „Nors simboliškai motina labai aukštinama – apie ją poetiškai sakoma daug gražių dalykų, tačiau motinos mažai klausomasi, jai mažai padedama kasdieniame gyvenime, menkai vertinamas jos kertinis vaidmuo visuomenėje...“, todėl šioje Artumoje, redaktoriaus žodžiais, „bandom įsiklausyti: o ką gi kalba ir kuo dalijasi pačios mamos? Ko reikia, kad sugrįžtų jų pačių džiaugsmas? O kaip su neplanuota ar per ankstyva motinyste? Ir kaip šių dienų poetės moterys apdainuoja motinystę?.. Daug skirtingų ir puikių tekstų apie visa tai šįsyk Artumoje laukia ne tik moterų, bet ir vyrų!“

Labai motiniška (ir savo viršeliu!) gegužės Artuma pirmiausia skirta išgirsti pačių mamų balsui, tad net kelių tekstų autorės yra šeimų motinos, be to, Bažnyčios šeimos bendradarbės.

„Moterystė, motinystė ir mokinystė yra labiausiai mane įkvepiantys dalykai“, – sako trijų vaikų mama, Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro direktorė Diana Pukelienė. Straipsnyje „Kitokia mamų diena“ ji dalijasi apie idėją, kilusią iš rūpesčio, kaip praskaidrinti ne tik jai gerai pažįstamą mamos dienos rutiną.

„Išgyvename naujus iššūkius – neužsidaryti savo egoizmo kiaute, kai bet koks pasiaukojimas priimamas kaip savęs skriaudimas. Antra vertus, pailsėjusi, neišsekusi, bet kartu ir pasiaukojanti, atsidavusi motinystei mama visada bus gerbiama ir mylima ne tik vyro ir savo vaikų, bet ir visuomenės. Leidžiant teisės aktus ir sprendžiant ateities grėsmių klausimus šių dalykų turėtume neužmiršti“, – antrina dr. Ramunė Jurkuvienė, penkių vaikų mama ir Nacionalinės šeimos tarybos pirmininkė. Straipsnyje „Motinos vardas“ – tėčio tremtinio istorija ir kita slogi sovietinė realybė, nuo kurios ir mama tapdavo „pikta, pavargusi, pagiežinga“.

Šiandienos mamoms praktiškai kalba Vilniaus Carito Motinos ir vaiko namų psichologė Milda Lukauskienė. Straipsnyje „Motinystė: tarp krizės ir tobulumo“ ji drąsina tas, kurios jaučiasi „nepakankamos mamos“: „Vaikui nereikia tobulos mamos, jam reikia pakankamai geros mamos“, – sako psichologė, o ant minėtų Carito namų sienos užrašyta: „Namai ten, kur mama.“

„Suaugusieji vaizduojasi esantys tobuli (kas yra iliuzija), o vaikai – pilni klaidų. Todėl ir auklėjimo tikslas tampa tų klaidų šalinimas, besiremiantis vertinimu, kaltinimu ar bausmėmis“, – rašo Vaida Alksnevičienė, tiesiog pamilusi Marijos Montessori pedagogiką, katalikiško darželio „Garstyčios grūdelis“ steigėja bei auklėtoja. Jos straipsnio antraštė „Klaidos – kelias į tobulumą“ taikliai perteikia ir montesoriškų pamokėlių esmę, kuomet vaikai nepatiria baimės išsitepti, išlieti, išbarstyti.

Kas dar yra pagalba šeimai? „Jie dažnai dalyvaudavo Mišiose. Drauge susidurdami su karu, persekiojimu, skurdu ir ligomis, parodydavo, kad ten, kur meilė, nėra jokių kliūčių siekiant įgyvendinti mažąją namų Bažnyčią. Jų vaikai visa tai matė ir mokėsi – labiau iš darbų nei iš žodžių“ – tai apie sutuoktinius (Dievo tarnus) Ulissą ir Lelią Amendolaginus. Istorija „Žvelgiant Dievo akimis“ pasakoja, kas šeimoje būna kitaip, kai iš tiesų su Juo gyvenama dabar ir mūsų mirties valandą...

Po Lietuvą keliauja Artumos išleista knyga Adelė. Slapta vaikų draugė, o Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės kankinystės byla jau netrukus, tikimasi, iškeliaus į Šventųjų skelbimo kongregaciją Vatikane. Viena šios knygos autorių sesuo Danguolė Gervytė straipsnyje „Atsargiai, motina! Arba, Kodėl sovietų saugumas itin bijojo... motinų?“ leidžia atsekti unikalią „moteriškąją liniją“ Adelės gyvenime – kaip moteris tampa „motina, niekada pati negimdžiusi“, ir ko išsigando KGB, kad griežtojo režimo lagerių bausmė buvo skirta už žurnale „Moteris“ išsakytas mintis...

„Pandemijos laikais, kai nebuvo piligrimų, uždarytas muziejus ir visa kita, bazilika atsidūrė labai sudėtingoje, net kritiškoje finansinėje situacijoje. Ir ne vien, kad trūko lėšų, bet ir pati struktūra nebefunkcionavo“, – šiame numeryje grįžtame į pandemijos negandas, kurioms spręsti Didžiojoje Mergelės Marijos bazilikoje Romoje popiežius skyrė nepaprastąjį komisarą – lietuvį dvasininką. Maža to, ir įšventino arkivyskupu! „Kai popiežius prašo – nėra kaip atsisakyti“ – taip pavadintas Vatikano radijo bendradarbio Romano Kazakevičiaus pokalbis su Rolandu Makrickuapie Šventojo Sosto diplomatinę tarnybą, ir apie nuostabų Lietuvai įvykį pirmojoje Marijos šventovėje Europoje.

Pandemija paliko pėdsakų ir jau daugiau kaip 400 šimtmečius gyvuojančioje Marijos Vardo parapijoje Pandėlyje, tačiau jos žmonės neabejoja savo ateitimi. „Daug kas iš šono galvoja, kad atėję į bažnyčią mes daugiau nieko nedarom, tik poteriaujam“, – dalijasi jie apie nuolat kurstomą bažnytinės bendrystės ugnį straipsnyje „Ateikite ir pamatysite“.

Prie pokylio stalo – altoriaus – šįkart Artumoje atveda kunigas Artūras Kazlauskas, žurnale tęsiantis Mišių katechezių ciklą. O Virginijos – mamos, močiutės ir promočiutės – skanėstai (istoriją ir receptą smagiai užrašė mūsų dailininkė Silvija Knezekytė) papuoš kiekvienų namų stalą: visi valgys ir pirštus laižys! Ir bus daugiau džiaugsmo namuose!

Šiam džiaugsmo laikui Artumoje skirta ir daugiau tekstų bei redakcijos linkėjimai!

 

Šiame numeryje

Arkivyskupą Rolandą Makricką kalbina Romanas Kazakevičius
Kai popiežius prašo – nėra kaip atsisakyti

Dr. Artūras Lukaševičius
Mada ar tikresnio gyvenimo paieškos?

Sesuo Danguolė Gervytė RA
Atsargiai, motina!

Diana Pukelienė
Kitokia mamų diena

Pandėlio parapija
Ateikite ir pamatysite

Monika Žydeliūnaitė
Ką daryti?! Dirbti? Tu juk studijuosi

Visas turinys >>

NAUJIENOS

 • artuma2022 dch
  Darius Chmieliauskas

  Gegužės Artuma: laiškas skaitytojams

  2023-05-01

  Gegužės Artumai, pagalvojom, nebus geresnės temos, kaip vėl sugrįžti prie tokios paprastos ir esminės, kurios vardas – Mama. „Nors simboliškai motina labai aukštinama – apie ją poetiškai sakoma daug gražių dalykų, tačiau motinos mažai klausomasi, jai mažai padedama kasdieniame gyvenime, menkai vertinamas jos kertinis vaidmuo visuomenėje...“ – taip sako popiežius Pranciškus ir mūsų dėmesį kreipia ne tik į Motiną Bažnyčią, bet ir į mamas...

 • kaunas01.jpg
  Dalė Gudžinskienė

  „ADELĖ. Slapta vaikų draugė“ keliauja po Lietuvą

  2023-04-19

  Knyga „Adelė. Slapta vaikų draugė“ jau kelis kartus buvo pristatyta Vilniuje – Knygų mugėje, praėjusią savaitę LR Seimo skaitykloje, o šiomis dienomis vyksta susitikimai Jėzuitų gimnazijoje ir Lojotekoje. Jos pristatymai taip pat vyko Šiluvoje, Jurbarke, Jonavoje, Šėtoje, o Adelės Dirsytės gimimo (1909 m.) dieną – balandžio 15-ąją – Kaune.

 • artuma202105 rs03
  Darius Chmieliauskas

  Balandžio Artuma: laiškas skaitytojams

  2023-03-31

  „Jau!.. ir dar ne“ – tokia amžina bėda su šio laiko numeriu būna, kai už lango dar pati Gavėnia, o jūs greičiausiai jau per Velykas ar po jų skaitysit šį laišką... Bet sykiu – juk toks ir visas mūsų, krikščionių, gyvenimas – mes jau išgelbėti, nes Viešpats jau už mus buvo paaukotas, numirė ir Prisikėlė... Gi mes tuo džiaugiamės, bet vis dar einame savuosius kryžiaus kelius, parpuolam, kenčiam, viliamės...

 • artuma202303_rs-03-1.jpg

  Kovo Artuma: laiškas skaitytojams

  2023-03-03

  Labai gera buvo ką tik sutikti kai kuriuos iš jūsų Knygų mugėje! Tos akimirkos – mums tikra dovana, be kurios sunku ten būtų ištverti. Be to, ne tik pristatėm savo naująsias knygas, bet ir padėjome Palendrių broliams benediktinams platinti jų bestselerį – per keletą mėnesių išgraibstytą ir tiesiai į mugę atvežtą jau antrąjį tiražą knygos „Tik į priekį. Tėvas Žėraras“. Jam, kaip ir knygai, reklamos nereikia. Tai mums reikia jo tėviškos išminties, o dabar ir dangiškojo užtarimo. Kovo 31-oji – tai tėvo Žėraro iškeliavimo į Tėvo namus metinės.

daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma202305_rs-17-1.jpg
  Sesuo Danguolė Gervytė RA

  Atsargiai, motina!

  2023-05-29

  Pirmoji, KGB byla, 1946 metais Adelei buvo iškelta už... žurnale Moteris (1938 metais)publikuotą straipsnį „Motina, komunizmas ir kova su juo“ bei už dar kelis konspektų lapelius, kuriuose saugumas įžvelgė pavojų sovietų valdžiai. Šis „pavojingumas“ buvo įvertintas 10 metų kalėjimo ir tremties Sibire... Tad koks yra moters, kurios bijo net totalitarinis režimas, portretas? Kuo motina yra pavojinga totalitariniam režimui?

 • artuma202305_rs-15-1.jpg
  Dr. Artūras Lukaševičius

  Mada ar tikresnio gyvenimo paieškos?

  2023-05-23

  Ekologija – šių laikų mada? Kairiųjų politinių pažiūrų vėliava? Ar tikrovė, kuri išties svarbi ir katalikams, jeigu popiežius apie ją rašo enciklikas ir nuolat primena? VDU Katalikų teologijos fakulteto profesorius dr. Artūras Lukaševičius daug metų žinomas kaip suaugusiųjų katechezės specialistas. Katechumenatui skirtos jo paskaitos plačiai naudojamos visoje Lietuvoje. Tačiau jau kuris laikas jį girdime vis daugiau kalbant apie dvasinę ekologiją... Tad suklusome – kodėl?

 • artuma202305_rs-20-1.jpg
  Diana Pukelienė

  Kitokia mamų diena

  2023-05-17

  Kai išgirsti taip sakant, turėtų būti nesunku įsivaizduoti, kad mamai diena be įprastinės, kasdienės veiklos jau bus kitokia. Kartais reikia tiek nedaug, kad džiaugsmas sugrįžtų, rutina pasitrauktų ir diena prisipildytų mažų ir didelių stebuklų skambesio... Bet kuo paprastesnis dalykas, tuo sunkiau pasiekiamas ar įgyvendinamas. Ir tas mažų bei didelių stebuklų skambesys vis tolsta ir tolsta, kol galiausiai tampa tik aidu užslopintuose širdies troškimuose.

daugiau >>

  adele vir       es pjm strichai vir   

 saulaitis sakramentai vir      kronika virselis 

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22