Ieškantiems Dievo ir žmonių artumos

Balandžio Artuma: apie žmogaus orumą ir žmonių brolystę

Šį mėnesį žvelgdami į Prisikėlusį Kristų klausiam: kas yra mano artimas? Šeimos – Meilės džiaugsmo metų pradžioje atsigręžiame vienas į kitą, kad pamatytume kasdienybę, kuri iš pirmo žvilgsnio gali ne tik sugluminti, bet ir prikelti: atviri pokalbiai apie tėvystę ir... obuolio laimę būti suvalgytam; apie sunkiausias nėštumo patirtis ir viltis; apie rengiamą naują Mišiolo laidą – ne vien žmonių rankų darbą; apie tai, ar verta eiti į bažnyčią...

Balandžio Artumos numeris persmelktas žmonių vienijimo ir susivienijimo dvasios. Visi esame Dievo vaikai, – grįžęs iš kelionės po Iraką akcentavo popiežius Pranciškus. „Mūsų tikėjimas veda į brolybę. <...> Mes, žmonės, esam broliai ir seserys. Turim ugdyti ir brolybę tarp religijų, Tu esi žmogus, tu esi Dievo vaikas, tu esi mano brolis. Taškas!“

 

Palaimintajam Jurgiu Matulaičiui – 150! Kaip viltingai šiandien išvargintą pandemijos įtampų krikščionį paguodžia ir sustiprina andai ištartas padrąsinimas: „Jei su Juo čia numirsime, tai su Juo ir gyvensime. <...> Taigi tarnaukime Dievui. Sekime Kristaus pėdomis. Ką reiškia tie vargai ir kentėjimai prieš užmokestį, kuris mūsų laukia!“ (iš manuskripto De Christi resurrectione, parengė sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS).

Kur dar galime susitikti Jėzų, jei ne bažnyčioje? Į ką, būdami silpni ir nuodėmingi, turėtume atsigręžti ir kuo remtis? Naujoji Artumos bendradarbė sesuo benediktinė Marija Valiulytė OSB, sveikindama visus artėjančių šv. Velykų proga, rašo: „Bendruomeninio gyvenimo patirtis byloja, kad artimiausia aplinka, kurioje gyveni su kitais, tokiais pat silpnais, ieškančiais ir trokštančiais žmonėmis, – geriausia vieta susitikti Kristų.“

Taigi, prisimenant Kūdikėlio Jėzaus Teresę, jos „mažąjį kelelį“ – kiekvienu judesiu atliepti Dievui savo artimiausioje aplinkoje, – nauju aktualumu suskamba ir popiežiaus Pranciškaus iniciatyva skirti šeimai pagrindinį dėmesį. Kad šeima – Amoris Laetitia – meilės džiaugsmas, primena ir apmąsto vyskupas Arūnas Poniškaitis, keldamas klausimą: ar savo šeimoje mes galime „melstis kartu, valgyti kartu, klausytis vieniems kitų?“

Apie tai, koks bus naujojo leidimo lietuviškas Mišiolas, kokie vertimo, redagavimo darbai vyksta ir dar laukia, dalijasi LVK Liturgijos komisijos narys arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, kunigai – sakramentų liturgijos žinovas Artūras Kazlauskas ir biblistas Algirdas Akelaitis, pokalbį veda Artumos vyriausiasis redaktorius diakonas Darius Chmieliauskas. Kaip ankstesni vertimai keitė ir darė įtaką Mišiolo tekstams ir ar gali ateityje keistis kai kurių maldų formuluotės – klausimai, jaudinantys tiek triūsiančius prie šio atsakingo darbo, tiek ir tikinčiuosius. Juk kai kurie žodžiai, formuluotės daugeliui jau yra tapę „savi“, nors ir nebūtinai atitinkantys liturginę ar biblinę mintį.

Kas turėtų padėti politikams ir kuriantiesiems įstatymus atsispirti manipuliavimui galia, bauginimui, individualizmo abejingumui ir intelektualiniam tingumui, dalijasi Romanas Kazakevičius, apžvelgdamas enciklikos Fratelli tutti antrąją dalį. Ar valdžios žmonės pajėgūs nuolat grįžti prie amžinųjų vertybių, į kurias remtis besąlygiškai siūlo popiežius?

Praėjusio mėnesio kronika, apžvelgiama Tomo Vilucko, kartkartėm atima žadą: tiek daug prieštaringų požiūrių, dramatiškų katalikams (ir ne tik) įvykių per visą Gavėnią. Ar įmanoma vienytis, kai tokios požiūrių skirtybės, o ir kai pačią Bažnyčią purto moraliniai skandalai, nusirisdami, tarkime, nuo Lietuvos iki Detroito...

Lietuvoje atlikusi parapijų poreikių ir galimybių tyrimus, į Bažnyčią kaip „ekosistemą“ kviečia pažvelgti Giedrė Barčkutė. Vertas dėmesio teiginys: ne tai svarbiausia, kad žmonės „eitų į bažnyčią“; reikia, kad „žmonės eitų pas Kristų“.

Ar mokame, ar kasdien noriai skaitome Bibliją ir stiprinamės Dievo žodžiu? Gal reikia išdrįsti ieškoti atliepo savo paties gyvenime? Kas yra bibliodrama, ateinanti mums į pagalbą, pasakoja Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė.

Šv. Juozapo ir Šeimos metais gręžiamės į tėvo vaidmenį šeimoje. „Jei esu tėvas, tai esu juo visada, sąmoningai, net kai miegu“, – dalijasi keturių vaikų tėtis Andrius Baltakojis.

O netikėta velykiniame numeryje moters, nutraukusios užsimezgusią gyvybę, išpažintis sukrečia. Mes tikrai esame viena tikinčiųjų bendruomenės „ekosistema“, tad kiekvieno iš mūsų žaizdos neišvengiamai atsiliepia visam „organizmui“. Ir kiekvieno atsivertimas artina didžiąją Prisikėlimo malonę.

Šioje Prisikėlimo ir vienijimosi „simfonijoje“ norisi likti su palaimintuoju Jurgiu, kuris rašo: „Dūšia atsimins malones, su kuriomis dirbai, pagundas, kurias nugalėjai. Ir sušuks dūšia: galėjau žūti, net būti pasmerkta. O esu išgelbėta ir laiminga.“

Dovilė Zelčiūtė

 

Šiame numeryje

Kronika

Tėvas Antanas Saulaitis SJ
Visa grįsta teise ir teisingumu?

Meilės džiaugsmas – Bažnyčios džiaugsmas!

Pokalbis redakcijoje
Mišiolas – ne vieno ir ne vien žmogaus rankų darbas

Didelės ir mažos kryžkelės

Romanas KAZAKEVIČIUS
Viskas yra susiję (III)

Giedrė Barčkutė
Nebeikime į bažnyčią?

Vilhelmina Mikelionienė
Dievas sėja…

Jaunimo iššūkis

Ernesta Karnilaitė
Palaikymas stiprina

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Obuolio laimė – būti suvalgytam

Skanaus!

Vilma Barauskienė
Keptos omarų uodegytės su sviestu ir citrina

 

Visas turinys >>

NAUJIENOS

 • artuma202104 rs02
  parengė sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS

  Prisikėlusio Kristaus laimė

  2021-04-10

  Velykų laikotarpiu (Balandžio 13 d.) minėsime 150-ąsias palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo metines. Ta proga dalinamės palaimintojo mintimis apie Velykas iš Jo rankraščio „De Christi resurrectione“

 • artuma 202104 vedamasis
  ses. Marija OSB

  Balandžio „Artuma“: laiškas skaitytojams

  2021-04-09

  O, mano džiaugsme, Kristus Prisikėlė!

  Pasinaudodama šia ypatinga ir nuostabiausia Velykų iškilme, sveikinuosi su Jumis, mieli skaitytojai, bičiuliai, Prisikėlimo šviesoje! Mat Redaktorius jau keletą mėnesių kvietė parašyti Jums, prisistatyti, sako, esą tokia Artumos tradicija; tad paklūstu – esu sesuo benediktinė ir pas mus tradicijos gerbiamos. Nors redakcijoj mane dar kartais pavadina Terese (pagal mano pirmtakę čia), bet išties mano vardas yra Marija.

 • velyku sveikinimas2021 2 1

  Sveikiname su Šventomis Velykomis!

  2021-04-04

  O, mano džiaugsme, Kristus prisikėlė!

  Mieli Bičiuliai, sveikiname Jus su šventuoju Prisikėlimu!

 • artuma202104 1 2proc

  Skirkite 1,2% Artumai

  2021-03-29
  Nuoširdžiai dėkojame, kad remiate katalikišką spaudą!

  Jūsų paramos dėka žurnalas „Artuma“ pasieks šeimas bei asmenis, neišgalinčius jo įsigyti.

  Savo 1,2 proc. už 2020 m. galite skirti Artumai iki 2021 m. gegužės 3 d.
daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • pjm komiksas artuma2012
  Silvija Knezekytė

  Komiksas apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį

  2021-04-10

  Artėjant pal. Jurgio Matulaičio 150 gimimo metinėms, kviečiame prisiminti komiksą, kurį spausdinome Artumoje dar 2012 m. 

 • artuma202104 rs05

  Visa grįsta teise ir teisingumu?

  2021-04-07

  Balandžio intencija: „Melskimės už visus, kurie rizikuoja savo gyvybe kovodami už pagrindines teises prieš diktatūras, autoritarinius režimus ir netgi krizę patiriančiose demokratijose.“

 • artuma202104 rs28

  Ką nors darykite, mama!

  2021-04-02

  Autizmo spektras ir raidos sutrikimai mūsų visuomenėje vis dar atrodo mįslingi, jei neturime galimybės susidurti su tuo iš arti. Nežinant šių šeimų kasdienybės ir iššūkių, elgesio ypatumų, tampa sudėtinga įtraukti jas į bendruomenes, tokiai šeimai nelengva pačiai tapti bendruomene. Kaip tai galėtų keistis ir kaip kiekvienas galėtume liudyti artimo meilės darbus šiems vaikams ir šeimoms?

   

daugiau >>

 Visada aktualu >>

Pergalingos meilės šventimas

Džiaukitės viltyje

Mylėti kaip Dievas

Susipažinkime – esu Teofilius

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22

Reklama