Ieškantiems Dievo ir žmonių artumos

Balandžio Artuma: Tiesos pilnatvė ir gailestingumo šaltiniai

„Jėzus vėl pasirodė mokiniams ir parodė jiems savo žaizdotas rankas, kojas... žaizdas, kurios yra Jo meilės įrodymas, kurios visad yra atviri Jo gailestingumo šaltiniai“, – sakė popiežius Pranciškus Dievo Gailestingumo sekmadienį.

Panašiai ir brolis joanitas Renaud-Marie dalijasi mintimis apie priimtus sunkius, tačiau būtinus sprendimus, kai bendruomenėje išaiškėjo piktnaudžiavimas: „Prabilome, nes negalėjome kurti bendruomenės istorijos remdamiesi melu.“

Tad kur veda atviresni pokalbiai? Kokie įrankiai padeda suvokti ir gyti? Kaip pasakyti, išgirsti ir priimti tiesą bei leistis Šventosios Dvasios vedamiems į tiesos pilnatvę, kad duotume daugiau vaisių?

Klausdami, kaip nepristigti meilės, atsigręžiame į Caritą, per 35-erius gyvavimo metus svariai prisidėjusį prie požiūrio į žmogų vystymo Lietuvoje.

Marija, Gailestingumo Motina, veski mus prie Jėzaus gailestingumo šaltinių.

 Šis Artumos numeris vėl kviečia nuoširdžiai ir viltingai kalbėtis aktualiomis temomis.

„Jėzus vėl pasirodė mokiniams ir parodė jiems savo žaizdotas rankas, kojas... žaizdas, kurios yra Jo meilės įrodymas, kurios visad yra atviri Jo gailestingumo šaltiniai“, – sakė popiežius Pranciškus Dievo Gailestingumo sekmadienį. Popiežius vėl mus pasiekia su viltinga žinia, suprasdamas kad ne visada paprasta tikėti, patyrus didžiulį nusivylimą; jis sako, kad tada (ir visada) Dievas pasirūpina mūsų tikėjimu. Jokia nuvilianti realybė negali užstoti Dievui kelio.

Šmaikštusis vienuolis tėvas Timothy Radcliffeʼas OP, remdamasis gausiais pavyzdžiais iš gyvenimo, jau paskutiniame rekolekcijų mąstyme drąsina išgirsti kitą žmogų, nes nuo to ir turėtų prasidėti kiekvieno iš mūsų tarnystė. Kodėl mums reikia giliai į širdį įsileisti šią mintį? Nes kito tiesa dažnai talpina savyje tai, ko mes mielai negirdėtume.

Panašiai ir brolis joanitas Renaud-Marie Desplanques dalijasi mintimis apie priimtus sunkius, tačiau būtinus sprendimus, kai bendruomenėje išaiškėjo piktnaudžiavimas: „Prabilome, nes negalėjome kurti bendruomenės istorijos remdamiesi melu.“ Drąsa pamatyti įkūrėjo nusikaltimą padėjo atskleisti daugiau piktnaudžiaujančių brolių ir gyti visai bendruomenei.

Tad kur veda atviresni pokalbiai? Kokie įrankiai padeda suvokti ir gyti? Kaip pasakyti, išgirsti ir priimti tiesą bei leistis Šventosios Dvasios vedamiems į tiesos pilnatvę, kad duotume daugiau vaisių? Šių klausimų svarstymai Artumoje kiekvieną skaitytoją skatina nebūti šeimos, bendruomenės ar parapijos turistu, kurio žvilgsnis ribotas, skubrus, pastebintis tik iškiliausius dalykus. Neskubėdami galime kalbėtis apie viską, ir ta minties ir žodžio laisvė mus nuves arčiau Dievo bei vienas kito.

Klausdami, kaip nepristigti meilės, atsigręžiame į Caritą, per 35-erius gyvavimo metus svariai prisidėjusį prie požiūrio į žmogų vystymo Lietuvoje. Lietuvos socialinių mokslų centro direktorius, ekonomistas, sociologas, Vilniaus universiteto profesorius Boguslavas Gruževskis teigia: „Mintį, veiklos planą gali pasiūlyti atskiras žmogus. Tačiau planui įgyvendinti reikalinga organizacija…“

Marija, Gailestingumo Motina, veski mus prie Jėzaus gailestingumo šaltinių.

Šiame numeryje

Antanas Gailius
Stebuklas, kad esame

Tėvas Timothy Radcliffe OP
Tiesos Dvasia

Br. Renaud-Marie Desplanques CSJ
Tiesa padarys jus laisvus

Giedrė Kemėšienė
Apie kritiką Bažnyčioje

Ingrida Vuosaitytė
Vaisingumas: atkurti ir išsaugoti

Viadotas Žukas
Išgelbėtas Žemaitijos sakralinis menas

Tėvas Antanas Saulaitis SJ
Gyvybės stebuklas gamtoje

Visas turinys >>

NAUJIENOS

 • darius 0719
  Darius Chmieliauskas

  Balandžio „Artuma“: laiškas skaitytojams

  2024-04-01

  Jeigu iš tiesų tikime, kad Bažnyčia yra Kristaus kūnas, tai tuomet neišvengiama, kad jos narių žaizdos sužeidžia visą kūną. Ir tada jau gydymas tampa nebe vieno asmens, o viso Kūno reikalas – mes privalome tas žaizdas pripažinti tam, kad Dievas jas perkeistų, tam, kad mes nebeleistume daugiau tokiems dalykams vešėti mūsų tarpe, tam, kad Bažnyčia kaip nuotaka atgautų savo grožį ir visiems joje būtų saugu, gera ir palaiminga gyvuoti. Ir kad pasaulis pažintų Prisikėlusį Kristų per Jo Kūno – Bažnyčios – grožį, o per tai pamiltų ir Jį patį, nukryžiuotą už mūsų nuodėmes ir Prisikėlusį, kad mes gyventume!

 • velykos-artuma2024.jpg

  Su Viešpaties Prisikėlimu!

  2024-03-31

  Kėlės Kristus, mirtis krito. Aleliuja, aleliuja, aleliuja!

 • darius 0719
  Darius Chmieliauskas

  Kovo „Artuma“: laiškas skaitytojams

  2024-03-01

  Visas šis mėnuo – tai kelionė per Gavėnios dykumą; o dykuma – tai akistatos su savimi ir su Dievu metas, tiesos metas; tuomet gal tai ne vien žodžių žaismas, kad kovas – tai kovos laikas, kovos su melu, su egoizmu, su puikybe... Kaip niekad man norisi, kad jūs kuo greičiau skaitytumėte ne mano, o šio numerio Artumos tekstus! Viltingai keliaukime Prisikėlimo link!

 • k muge2024

  Susitikime Vilniaus Knygų mugėje

  2024-02-21

  Kaip ir kasmet kviečiame susitikti Vilniaus knygų mugėje vasario 22–25 d. Artumos stendą rasite 5-ojoje salėje drauge Magnificat leidiniais (5.D03).

daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma202404_rs-24-1.jpg
  Giedrė Kemėšienė

  Apie kritiką Bažnyčioje

  2024-04-17

  Tradiciškai kritikos Bažnyčiai netrūksta tiek jos viduje, tiek išorėje. Jeigu šis faktas liūdina, galiu paguosti, jog statistiškai neįmanoma, kad daugiau nei milijardą narių turinti bendruomenė galėtų jos išvengti. Atitinkamai neįmanoma, jog daugiau nei milijardą narių turinti bendruomenė nieko niekada neprisidirbs ir nesukurs teisėto pagrindo kritikai. Vis dėlto šį kartą pokalbio kviečiu tuos, kurie mano, jog kritikos Bažnyčioje turėtų būti žymiai daugiau ir garsesnės.

 • artuma202404_rs-34-1.jpg
  Vaidotas Žukas

  Išgelbėtas Žemaitijos sakralinis menas

  2024-04-12

  Šios kolekcijos atsiradimas nebuvo racionalus, sugalvotas procesas – labiau išprovokuotas ir nulemtas aplinkybių...

 • artuma202404_rs-10-1.jpg
  Ieva Urbonaitė

  Pavieniui ar kartu?

  2024-04-09

  Pasitikdami Carito atkūrimo Lietuvoje 35-erių metų sukaktį, pasikalbėti pakvietėme vieną iš nuolatinių Carito palaikytojų, Lietuvos socialinių mokslų centro direktorių, ekonomistą, sociologą, Vilniaus universiteto profesorių Boguslavą Gruževskį.

daugiau >>

 lobis viršelis        es pjm strichai vir   

 saulaitis sakramentai vir      kronika virselis 

Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel. (+370 37) 20 96 83,
+370 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22

Žurnalas Artuma ISSN 1392-382X