Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

Vasarinė Artuma: kaip skambėjo Šeimos metai ir Sinodas Lietuvoje?

Iškilmingai uždarius Sinodinio kelio etapą Lietuvoje ir Amoris Laetitia-Šeimos metus Bažnyčioje, Artuma klausia: o kaip mums sekėsi keliauti kartu? Ar pavyko išklausymo ir įsiklausymo pratybos? Ką kuždėjo Šventoji Dvasia? Ar buvo išgirsti kitokių balsai? Ir kas toliau?..

„Šeimos metai Lietuvoje nesuskambėjo“, – pripažino vienas ganytojas. Kodėl? Ar vis dėlto įmanomas meilės džiaugsmas šių dienų žmogiškose dramose, ar popiežius Pranciškus – nepataisomas svajoklis?

Artuma kviečia Jus į turiningą vasaros laiką, naujus atradimus ir didžiųjų atlaidų bei poilsio atgaivą. Dvigubas numeris – dvigubam džiaugsmui ir malonumui!

 Netikėtas ir įdomiai derantis šiųmetis teminis dvigarsis Bažnyčioje: Šeima – kaip meilės džiaugsmas ir Sinodinis kelias, kurio didysis siekis – tiesos imperatyvas (net jei toji tiesa ne visada patogi, graži ar džiuginanti). Abi temas iš esmės sieja aistringas popiežiaus Pranciškaus troškimas, raginantis Bažnyčią atsinaujinti.

„Šeimos metai Lietuvoje nesuskambėjo“, – pripažino vienas ganytojas. Kodėl? Ar vis dėlto įmanomas meilės džiaugsmas šių dienų žmogiškose dramose, ar popiežius Pranciškus – nepataisomas svajoklis?

Tad iškilmingai uždarius Šeimos-Amoris laetitia metus Bažnyčioje ir Sinodinio kelio etapą Lietuvoje, Artuma klausia: o kaip mums sekėsi keliauti kartu? Ar pavyko tos įsiklausymo pratybos? Ką kuždėjo Šventoji Dvasia? Ar buvo išgirsti kitokių balsai? Ar ėjusieji šiuo keliu galėtų patvirtinti, jog žingsniai buvo drąsūs, o kelionės tikslas pasiektas? Ir kas toliau?..

Artuma kalbina pagrindinį Sinodo koordinatorių Lietuvoje Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių. „Sinodinio kelio esmė yra ne paruošti apibendrinimus ir padauginti dokumentų skaičių, bet išmokyti kalbėjimo ir klausymosi kultūros“, – teigia ganytojas. Ar priėmė šį Bažnyčios kvietimą tikintieji ir bažnyčios nelankantieji? Kokios katalikiškų bendruomenių gyvenimo tendencijos išryškėjo?

Vasarinė Artuma žvelgia į Sinodą Lietuvoje iš dviejų labai skirtingų kampų – intelektualų, teologų, akademikų... ir intelekto negalią turinčių bei jų artimųjų perspektyvos. Štai keli Sinodinio kelio fragmentai iš „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių, kuriose – žmonės, turintys proto negalią, bei jų šeimos nariai ir draugai: „Norisi, kad mus priimtų. Svarbu, kad Bažnyčioje savo vietą rastų kiekvienas žmogus.“ Ir skaudesnė tiesa: „Aš turėjau keletą metų prašyti, kad paruoštų sakramentams mano dukrą su negalia. Kiti tėvai dažnai nuleidžia rankas...“ O štai Sinodo akademinės grupės vienas iniciatorių kunigas profesorius Romualdas Dulskis, trumpai apžvelgęs savo grupės įžvalgas bei pasiūlymus, klausia: ar šis Sinodinis kelias liks tik dar vienu eiliniu formaliu renginiu? Gal vis dėlto tie svarstymai neužsigulės kurijų stalčiuose, bet taps Bažnyčios gyvenimo realybe?

O ką Dvasia atvėrė vienuolijų bendruomenėms, pokalbio Artuma pakvietė seserį Gintautę Giedrimaitę CC – Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkę, seserį Virginiją Bandzevičiūtę SF – vienuolijų sinodinės komandos koordinatorę, ir tėvą Aldoną Gudaitį SJ – Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos tarybos narį. „Svarbu, – sako jie, – kad seserys ir vėliau prisijungę broliai pradėjo daugiau kalbėtis tarpusavyje, dalytis patirtimis. Visi buvom įnikę į apaštalavimo darbus, bet... atitolom vieni nuo kitų.“ Ar jų pokalbiuose veikė vien Šventoji Dvasia? Apie tai – tėvo Aldono įžvalgos. O karo situacija, anot sesers Gintautės, apvalė nuo bereikalingų dalykų.

Sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS, artėjant palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidams Marijampolėje, sklaido ir cituoja tėvo Jurgio darbus bei įžvalgas ir lygina jas su dabartiniu Sinodo keliu. „1923 m. spalio 12 d. (Matulaitis) oficialiu raštu pranešė, kad nusprendė sušaukti sinodą. Kodėl? Nes pasaulis nebuvo ramus ir paprastas“, – rašo sesuo Viktorija. Praėjus visam šimtmečiui pasaulis ir vėl kryžkelėje...

Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų išvakarėse Artuma užsuka į Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapiją. Kokiomis tradicijomis ji, vadovaujama kunigo Vytauto Gedvainio, alsuoja? Kaip sekasi parapijai sutarti su savo vedliu, kokiais bruožais pasižymi ši išskirtinė ir visai tradicinė bendruomenė? Ką patiems reiškia Žemaičių Kalvarija, Kalnai ir Lurdas, skaitykite vasaros Artumoje.

Popiežius Pranciškus įstabia homilija užbaigė Šeimos metus. „Visi jūs, sutuoktiniai, kurdami šeimas, padedami Kristaus malonės, priėmėte drąsų sprendimą: laisvę naudoti ne sau, bet mylėti asmenis, kuriuos Dievas pastatė šalia jūsų“, – sakė Pranciškus. Bažnyčia, anot popiežiaus, taip pat prasidėjo nuo šeimos, Šventosios Šeimos. Ir tai yra viena svarbiausių kiekvienos šeimos jungčių su Dievu. X pasaulinio šeimų susitikimo tema – „Šeimos meilė: pašaukimas ir kelias į šventumą“. Palaiminti girdintys, skaitantys popiežiaus žodžius ir siekiantys jais gyventi. Apie šeimą šiame numeryje – išties daug tekstų, ir intelektualių, ir populiarių, skirtų įvairaus skonio skaitytojui. Gal atrasime ir savos šeimos modelį?

Ar kada nors pasaulio žmonės, nebūtinai tikintieji, taps žmonijos šeima ir ims rūpintis vienas kitu kaip savo šeimos nariais? Kaip kad stengiasi rūpintis ūmiai plūstelėjusiais pabėgėliais ir migrantais mūsų broliai ir seserys lietuviai? Kaip mums sekasi priimti kitataučius ir empatiškai elgtis su gimtuosius namus palikusiais užsieniečiais, šiame numeryje, prabėgus lygiai metams nuo migrantų krizės pradžios, pasakoja penkios šį sunkų darbą Lietuvoje, ir valstybinėse, ir visuomeninėse įstaigose, dirbančios moterys: Ieva, Agneta, Beatričė, Eglė ir Deimantė.

Artumos redaktorius Darius Chmieliauskas rubrikoje „Kūrėjo žvilgsnis“ kalbina dailininką ir žurnalistą Vaidotą Žuką. Dailininkas, pastebėjęs, jog karo akivaizdoje pokalbiai apie meną atrodo gerokai „ne į temą“, vis dėlto nuoširdžiai atsiveria. „Barbarybės akivaizdoje – dar didesnė kūrybos prasmė“, – teigia menininkas. Seniai ilgėjausi tokio pilietiško, „nesušukuoto“ kūrėjo žvilgsnio į mus supantį pasaulį, meno suvokimą, Bažnyčią. Atgaiva. Tebūnie ir Jums, mieli skaitytojai!

Artumakviečia Jus į turiningą vasaros laiką, naujus atradimus ir didžiųjų atlaidų bei poilsio atgaivą. Dvigubas numeris – dvigubam džiaugsmui ir malonumui!

 

Dovilė Zelčiūtė

Šiame numeryje

Kronika

Tėvas Antanas Saulaitis SJ
Viltingas ir atsakingas žvilgsnis

Metai po migrantų krizės Lietuvoje

Sinodinės Bažnyčios link

Antanas Gailius
Vasaros sulaukus

Vyskupas Algirdas Jurevičius
Dalis Sinodinio kelio jau įveikta!

Bažnyčia turi ginti „kitokius“ žmones

Kunigas prof. Romualdas Dulskis
Įpūskime gruzdantį Sinodo dagtį

Jaunimo iššūkis

Monika Žydeliūnaitė
Šventoji Žemė

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Vijoleta Vitkauskienė
Kaip skambėjo Šeimos metai?

Kūrėjo žvilgsnis

Pokalbis su Vaidotu Žuku
Barbarybės akivaizdoje...

 

Visas turinys >>

NAUJIENOS

 • vp pjm strichai vir resized
  Sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS

  Nauja knyga. Palaimintasis Jurgis Matulaitis. Štrichai portretui

  2022-07-08

  Kai sklaidysite šios knygos puslapius, kviečiu jus susitikti Lietuvos palaimintąjį, arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Žvelkime į jo gyvenimą, nuspalvintą našlaičio patirtimi, paženklintą liga ir kančia, atsakingomis pareigomis ir vienuoliniu nuolankumu, uolia tarnyste žmonėms, meile ir ištikimybe Dievui ir Jo Bažnyčiai. Atpažinkime jo drąsių žingsnių, įžvalgų, pranokstančių laikmetį, kantriai pakeliamų sunkumų, pikta nugalėjimo gerumu versmę.

  Užsisakyti

 • artuma202207 8 rs 03
  Darius Chmieliauskas

  Vasaros Artuma: laiškas skaitytojams

  2022-07-01

  Mieli mūsų Skaitytojai,

  norėjau šį laišką Jums pradėti: „Linkėjimai Artumai iš Romos, Vatikano ir paties San Pietro glėbio!..“ Ale buvo taip karšta, kad net baisu traukti kompiuterį, todėl nemeluosiu – sveikinu Jus jau iš redakcijos, vos šiąnakt grįžęs iš to Amžinojo miesto – amžinai viliojančio sugrįžti, visaip karšto... nors ir visai smagaus ištrūkti iš tų įkaitusių smiltainių bei marmurų glėbio ir sugrįžti į mūsų gaivią žalumą. 

 • artuma2022 dch
  Darius Chmieliauskas

  Birželio Artuma: laiškas skaitytojams

  2022-06-03

  ...Jei vaikams leistų sugalvoti savo taisyklių Bažnyčioje, būtų labai gerai. Mano taisyklė būtų tokia: trumpos maldos ir labai daug švenčių, kurias reikia švęsti. Per tas šventes reikėtų ateiti į bažnyčią, truputį pasimelsti, padėkoti Dievui, o paskui eiti į parapijos namus ir klausytis koncerto. Kai jau kunigas visus pasveikina, žmonėms reikėtų eiti gerti kavos, o vaikai tada gertų pieno kokteilius. Paskui dar būtinai su kunigu ir su tėveliais reikėtų pažaisti futbolą. O ta komanda, kuri laimi, gautų prizą – guminukų arba čiupa čiupsų.

  Šitaip šešiametis Balys atsakė mums į sinodinius klausimus apie taisykles, autoritetus, jų sprendimus ir pasekmes kasdienybei.

 • artuma2022 dch
  Darius Chmieliauskas

  Gegužės Artuma: laiškas skaitytojams

  2022-05-02

  Mieli bičiuliai,

  ar patikėsite, kad šios Artumos viršelyje – nuotrauka iš Mariupolio ir daryta ji Velykų rytą?! Man sunku patikėti, bet juk Reuterso agentūra negali meluoti.Toji ryto šviesa, spindinti Švč. Trejybės bažnyčios kupole – tikrai velykinė, namai aplink – realiai sušaudyti, ir... toji moterytė – tikrai gyva, it iš kapo išėjusi, iš to pragariškai niokojamo Marijos-miesto! Ir nešina ji maišeliu, kuriame, o stebukle – nejau bažnyčioje palaiminti margučiai (ukrainietiškai – pysanka)?! Panašu, kad taip, nes kitose jų nuotraukose matosi, kaip žmonės tą rytą išeina iš bažnyčios tame pačiame Mariupolyje...

daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma202207 8 rs 56 2

  Barbarybės akivaizdoje – dar didesnė kūrybos prasmė

  2022-08-12

  Įpusėjus vasarai ir tęsiant popiežiaus Pranciškaus kvietimą Bažnyčiai keliauti sinodiškai, Artumos vyriausiasis redaktorius kalbina dailininką ir žurnalistą Vaidotą Žuką.

 • artuma202207 8 rs 42
  Vijoleta Vitkauskienė

  Kaip skambėjo Šeimos metai Lietuvoje?

  2022-08-09

  „Šeimos metai Lietuvoje nesuskambėjo!“ – atvirai pasiguodė vienas ganytojas, apžvelgiant popiežiaus paskelbtus Šeimos-Amoris Laetitia metus. O juk Pranciškus norėjo, kad meilės džiaugsmo žinia pasiektų kiekvieną šeimą... Tad arba popiežius Pranciškus – per didelis svajotojas, arba tai neįmanoma, arba mes kažką praleidome?.. O gal tiesiog atrodė, kad „neskambėjo“, nes visa stengtasi kreipti į šeimų pastoraciją, kuri nėra skambus dalykas... Nors pastoracijos kryptis gera, bet kodėl ji prieinama tik nedideliam ratui žmonių, net ir tikinčių?..

 • art 7 8 liud
  Dovilė Zelčiūtė

  Liudvikas, palaimintas poezijos

  2022-08-02

  In memoriam Liudvikas Jakimavičius

  1959 08 21 – 2022 08 01

daugiau >>

  kronika virselis       es dienorastis vir600   

 saulaitis sakramentai vir      vaitoska homoseksualizmas vir m 

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22