Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

Gegužės Artuma: Dievas – žemės vaikų veiduose

Ar drįstume kreiptis į Dievą, prašydami Jo parodyti savo grožį, atsispindintį žemės vaikų veiduose ?! Popiežius Pranciškus gali išdrįsti, nes jis daro viską, kad vaikai būtų saugūs ir Bažnyčioje, ir visur kur pasaulyje. O kaip mums sekasi vykdyti savo, kaip pakrikštytųjų, misiją? „Šiuolaikinis žmogus mieliau klausosi liudytojų, o ne mokytojų“, – sakė popiežius Paulius VI. Ar dar gebame perduoti žinią, kad kiekvienas yra Dievo mylimas? Ką daryti, kad piktnaudžiavimo aukos taptų mūsų dėmesio ir sielovadinio rūpesčio centre?

Gegužės Artumoje daug atvirų ir įkvepiančių liudijimų: keturių vaikų mamos Elenos – kaip įveikė vėžį; Barboros bei Augustino – NŠP kelias; Martos – patirtis ir iššūkiai kuriant vaikams saugią aplinką Lenkijos Bažnyčioje; Carito – tarnystė įkalinimo įstaigose; Žiežmarių parapijos – kasdienybė...

Šventoji Dvasia, įkvėpk ir lydėk Bažnyčią jos misijoje sinodiniame kelyje, kad ji vėl būtų patikima liudytoja!

Gegužės Artumos numeris – jau 400-asis! Šis solidus skaičius byloja apie patirtį, liudija ištikimybę ir tvarumą bei leidžia drąsiai analizuoti aktualijas. Mat Bažnyčioje, kaip šeimoje, yra visko – ir švenčių bei džiaugsmo, ir bėdų bei jų sprendimų... Apie tai ir šio mėnesio Artuma.

„Šiuolaikinis žmogus mieliau klausosi liudytojų, o ne mokytojų“, – sakė popiežius šv. Paulius VI. Ar dar gebame perduoti žinią, kad kiekvienas yra Dievo mylimas? Ką daryti, kad piktnaudžiavimo aukos šiandien taptų mūsų dėmesio ir sielovadinio rūpesčio centre?

Šį Artumos numerį pradeda popiežiaus Pranciškaus laiškas, skirtas 1-ajai Pasaulinei vaikų dienai. Ar drįstume kreiptis į Dievą, prašydami Jį parodyti savo grožį, atsispindintį žemės vaikų veiduose?! Popiežius Pranciškus gali išdrįsti, nes jis daro viską, kad vaikai būtų saugūs ir Bažnyčioje, ir visur kur pasaulyje. O kaip mums sekasi vykdyti savo, kaip pakrikštytųjų, misiją?

Gegužę prasideda šių metų rinkimų maratonas, tad mums į pagalba skuba ganytojai – žurnale skelbiame „Europos Sąjungos vyskupų pareiškimą dėl artėjančių Europos Parlamento rinkimų ir atsakingo balsavimo, puoselėjant krikščioniškąsias vertybes Europoje“; taip pat spausdiname ir Lietuvos vyskupų atskirą laišką rinkimų tema, kuris turėtų padėti balsuojant referendume dėl pilietybės išsaugojimo ir gegužę renkant mūsų šalies Prezidentą, birželį – kandidatus Europos Parlamentą, o dar vėliau šį rudenį – ir į mūsų Seimą.

Vatikano ir Visuotinės Bažnyčios gyvenimo apžvalgininkė Saulena Žiugždaitė aptaria „Begalinį orumą“ – Digintas infinita – dokumentą apie naujas ir senas grėsmes žmogaus orumui. Juk žinome, kad krikščionys priešinasi abortams, mirties bausmei, lyties keitimui, karui, seksualinei prievartai, prekybai žmonėmis, tačiau ką ir kaip daryti, jog patys nevirstume apkartusiais teisėjais ir būtume kiekvieno asmens orumo puoselėtojais?..

Ar jau visi žinome, kad kiti metai yra ypatingi – Jubiliejiniai Katalikų Bažnyčioje?! O ką tai reiškia, kaip juos suprasti, idant geriau pasiruoštume šiam Jubiliejui ir vaisingai jame dalyvautume, – pristato kunigas Artūras Kazlauskas, Lietuvos vyskupų paskirtas nacionaliniu delegatu 2025-ųjų metų Jubiliejui.

Greta gilių ir prasmingų tekstų rasite medžiagą iš dviejų labai „žemiškų“ konferencijų, neseniai įvykusių Lietuvoje. Tai trečioji ir paskutinė dalis Vilniaus Šv. Juozapo teologijos institute vykusio forumo, pavadinto „Kad būtume gyva Bažnyčia“, šįsyk pokalbio tema – apie Sinodiškumą ir Bažnyčios misiją, evangelizaciją ir savievangelizaciją; diskusijos dalyviai – dvasininkai ir pasaulietės – svarstė, kaip suderinti hierarchinę ir charizminę Bažnyčią, kaip joje naujai atrasti pasauliečių – vyrų ir moterų – vietą, kaip nepamesti pačios esmės – Jėzaus joje besidarbuojant?..

O kitas straipsnis pristato viltingą žinią iš Lenkijos – kad pačią bjauriausią problemą įmanoma išspręsti ją sprendžiant: Marta Titaniec, Šv. Juozapo fondo, skirto padėti nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo Lenkijoje, valdybos pirmininkė dalijasi patirtimis ir iššūkiais kuriant vaikams saugią aplinką Bažnyčioje – kokie konkretūs žingsniai buvo nueiti, siekiant išaiškinti ir sustabdyti seksualinius nusikaltimus Lenkijos Bažnyčioje.

Gegužės Artumoje daug atvirų ir įkvepiančių liudijimų: apie keturių vaikų mamos Elenos patirtį – kaip įveikė vėžį, o dabar telkia katalikus psichologus; apie Carito tarnystę įkalinimo įstaigose ir apie vienos paprastos ir nepakartojamos parapijos kasdienybę. O apie intymų vyro ir moters santykį šįsyk net trys vienas kitą papildantys tekstai: tai Barboros bei Augustino poros pasakojimas, kaip jie naudoja natūralų šeimos planavimą; tai ir šv. Jono Pauliaus II katechezė apie įsakymą „nesvetimausi“; tai ir interviu su kunigu Andriumi Vaitkevičiumi apie kunigų požiūrį į natūralų šeimos planavimą ir kontracepciją bei kaip jie paprastai sprendžia moralinius šeimos planavimo klausimus. Ir daug kitų įdomių tekstų. Gero skaitymo!

Šventoji Dvasia, įkvėpk ir lydėk Bažnyčią jos misijoje Sinodiniame kelyje, kad ji vėl būtų patikima liudytoja!

 

Šiame numeryje

Popiežius Pranciškus
Žinia 1-osios Pasaulinės vaikų dienos proga

Kunigas Artūras Kazlauskas
Jubiliejus – kas tai?

Marta Titaniec
Nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsauga Lenkijos Bažnyčioje

Žiežmarių parapiją
Atrasti Bažnyčią kaip bendruomenę

Elena Mickevičienė:
„Per sunkumus Dievas mus tyrina“

Tėvas Antanas Saulaitis SJ
Moterys Bažnyčios širdyje

Visas turinys >>

NAUJIENOS

 • celibatas_2649.jpg

  Nauja knyga apie celibato istoriją

  2024-05-14

  Ar celibatas – tik senovės palikimas? O gal – „perversija“? Ar mitas, kuriuo vis tiek niekas nesivadovauja? O gal pranašiškas ženklas? Artumos leidykla išvertė ir išleido kardinolo Grzegorz Ryś knyga Celibatas.

 • darius 0719
  Darius Chmieliauskas

  Gegužės „Artuma“: laiškas skaitytojams

  2024-05-01

  Jūs tikrai turbūt labai mylite vaikus, argi ne? Bet ar kas iš jūsų išdrįstute kreiptis į Dievą, prašydami Jo parodyti savo grožį, atsispindintį žemės vaikų veiduose?! Tai reikštų, kad mūsų vaikų veiduose galime regėti paties Dievo grožį?! Bent jau aš tai niekada iki šiol nedrįsau taip pagalvoti... Nors mūsų šeimoje auga penki vaikai, ir, žinoma, jie man – patys gražiausi, nuostabiausi, mieliausi... Bet kad šitaip, tai tik popiežius Pranciškus gali sugalvoti ir išdrįsti paskelbti visam pasauliui.

 • darius 0719
  Darius Chmieliauskas

  Balandžio „Artuma“: laiškas skaitytojams

  2024-04-01

  Jeigu iš tiesų tikime, kad Bažnyčia yra Kristaus kūnas, tai tuomet neišvengiama, kad jos narių žaizdos sužeidžia visą kūną. Ir tada jau gydymas tampa nebe vieno asmens, o viso Kūno reikalas – mes privalome tas žaizdas pripažinti tam, kad Dievas jas perkeistų, tam, kad mes nebeleistume daugiau tokiems dalykams vešėti mūsų tarpe, tam, kad Bažnyčia kaip nuotaka atgautų savo grožį ir visiems joje būtų saugu, gera ir palaiminga gyvuoti. Ir kad pasaulis pažintų Prisikėlusį Kristų per Jo Kūno – Bažnyčios – grožį, o per tai pamiltų ir Jį patį, nukryžiuotą už mūsų nuodėmes ir Prisikėlusį, kad mes gyventume!

 • velykos-artuma2024.jpg

  Su Viešpaties Prisikėlimu!

  2024-03-31

  Kėlės Kristus, mirtis krito. Aleliuja, aleliuja, aleliuja!

daugiau >>

RINKTINIAI STRAIPSNIAI

 • artuma201805_rs_25-1.jpg

  Kas vagia mūsų džiaugsmą?

  2024-05-16

  2024 metų gegužės 16-ąją pas Viešpatį iškeliavo Albina Žiupsnytė. Dailininkė, rašytoja ir kažkada mūsų žurnalo bendradarbė. Artuma turėjo garbės pasipuošti jos kurtu piešiniu – 2015-ųjų rugsėjį. O 2018-aisiais išleidome vieną jos knygą „Drugių karalystė“, sulaukusią net dviejų pakartotų leidimų. Dalinamės ta proga Artumoje skelbtu interviu su Albinute.

 • artuma202405_rs_16.jpg
  Milita Žičkutė-Lindžienė

  Peržengti kalėjimo slenkstį – perkeičiantis gailestingumas

  2024-05-15

  Mintimis keliuosi į laiką prieš 10 metų, kai pirmą kartą pati peržengiau kalėjimo slenkstį. Savanoriškai eiti iš laisvės į nelaisvę – joks čia žygdarbis, kai žinai, kad tik kelioms valandoms. Tąkart buvau jauna ambicinga Carito socialinė darbuotoja, trejus metus dirbusi su nukentėjusiais nuo itin sunkių nusikaltimų, ne kartą sakiusi, kad nuteistiesiems reikia padėti, tačiau...

 • artuma202405_rs_13-1.jpg
  Kunigas Artūras Kazlauskas

  Jubiliejus – kas tai?

  2024-05-09

  Katalikiškoje tradicijoje Jubiliejus yra didis religinis įvykis. Tai nuodėmių ir bausmės už nuodėmes atleidimo metai, tai susitaikinimo tarp besiginčijančių šalių, atsivertimo ir sakramentinės atgailos, taigi solidarumo, vilties, teisingumo ir įsipareigojimo tarnauti Dievui džiaugsme ir taikoje su savo broliais ir seserimis metai. Jubiliejiniai metai visų pirma yra Kristaus, gyvybės ir malonės nešėjo žmonijai, metai.

daugiau >>

rys celibatas vir min        es pjm strichai vir   

 saulaitis sakramentai vir        lobis viršelis

Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel. (+370 37) 20 96 83,
+370 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22

Žurnalas Artuma ISSN 1392-382X