Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

Carito ir „Artumos“ jubiliejus Šiluvoje

2014-09-13 |
2014 m. Šilinės. Silvijos Knezekytės nuotrauka
2014 m. Šilinės. Silvijos Knezekytės nuotrauka

Kaip žinia, šiais metais švenčiamas „Carito“ gyvavimo Lietuvoje 25-metis sutampa su mėnraščio „Artuma“ jubiliejumi – prieš 25 metus, 1989-ųjų spalį dienos šviesą išvydo to paties pavadinimo žurnalas „Caritas“, kuris nuo 1997 metų pervadintas „Artuma“. Šią sukaktį mūsų redakcijos bendradarbiai drauge su „Carito“ vadovais, darbuotojais bei savanoriais šventė didžiuosiuose Šilinių atlaiduose, sudėdami savo padėką Šiluvos Dievo Motinai į rankas ir prašydami jos užtarimo.

Ankstyvą rugsėjo 13-osios šeštadienio rytą šventės programa prasidėjo padėkos žygiu į Šiluvą pėsčiomis nuo Katauskių gyvenvietės, o piligrimų eisenai vadovavo vyskupas Kęstutis Kėvalas. Sveikindamas atžygiavusius piligrimus, drauge su kitais atlaidų maldininkais Šiluvos aikštėje susirinkusius dalyvauti iškilmingoje Eucharistijoje, arkivyskupas Sigitas Tamkevičiaus perskaitė Vatikano Valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolin laišką, kuriuo jis perdavė popiežiaus Pranciškaus „Carito“ organizacijai bei visiems iškilmių dalyviams sveikinimo žodį bei apaštališkąjį palaiminimą.

Eucharistijos šventimui vadovavo Kauno arkivyskupas, drauge koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas ir būrys iš visos Lietuvos susirinkusių kunigų. Sakydamas pamokslą vysk. K. Kėvalas draugėn susirinkusiems bendradarbiams priminė, kad matyti kitus kaip savo brolius ir seseris, išgyventi vienybę – tai ne tik tarnaujančių visuomenės gėriui, bet ir visų žmonių pareiga. Vėliau visuotinėje maldoje tikintieji meldė, kad Viešpats teiktų malonę ir padėtų „Caritui“ atsiliepti į savo meto iššūkius, o katalikiškam mėnraščiui „Artuma“ – skleisti Dievo ir žmonių artumo džiaugsmą.

 

2014 m. Šilinės. Silvijos Knezekytės nuotrauka

2014 m. Šilinės. Silvijos Knezekytės nuotrauka

 

Po šv. Mišių visi noriai rinkosi į šventinę agapę ir kartu su artimaisiais bei seniai matytais bičiuliais džiaugsmingai dalijomės praėjusių metų įspūdžiais, patirtimi ir šių dienų rūpesčiais bei viltimis.

< atgal į sąrašą

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22