Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

Gailestingumo savaitė

2016-03-22 |
01 01

Kovo 25 d. – balandžio 3 d. Vilniuje vyks Gailestingumo savaitė.

Dievo Gailestingumo šventovė atidaryta visą parą. Tarp šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija, bus klausoma išpažinčių. Visi atvykę kunigai maloniai kviečiami drauge švęsti Eucharistiją!

Kovo 24 d., Didysis ketvirtadienis

14.45 val. iškilminga Valandų liturgija. Dieninė

15 val. Gailestingumo valanda

19 val. Rožinio malda

19.30 val. Valandų liturgija. Vakarinė

20 val. Paskutinės vakarienės pamaldos

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

5 val. Kristaus Kraujo litanija

Kovo 25 d., Didysis penktadienis
Šiandien atvesk man visą žmoniją, o ypač visus nusidėjėlius, ir panardink juos mano gailestingumo vandenyne. Taip paguosi mane, gailiai kenčiantį dėl prarastų sielų.

14.45 val. iškilminga Valandų liturgija. Dieninė

15 val. Gailestingumo valanda

19 val. Rožinio malda

19.30 val. Valandų liturgija. Vakarinė

20 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Malda prie kryžiaus iki Didžiojo šeštadienio

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

5 val. Kristaus Kraujo litanija

Kovo 26 d., Didysis šeštadienis
Šiandien atvesk man kunigų ir vienuolių sielas ir panardink į mano neišmatuojamą gailestingumą. Jos man suteikė stiprybės ištverti karčią kančią, per jas kaip latakais mano gailestingumas liejasi visiems žmonėms.

14.45 val. iškilminga Valandų liturgija. Dieninė

15 val. Gailestingumo valanda

19 val. Rožinio malda

20 val. iškilmingos Velykų nakties šv. Mišios. Atsinešti žvakę Krikšto pažadams atnaujinti

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

5 val. Kristaus Kraujo litanija

Kovo 27 d., Šv. Velykos O MANO DŽIAUGSME, KRISTUS PRISIKĖLĖ!
Šiandien man atvesk ir mano gailestingumo vandenyne panardink visas pamaldžias ir ištikimas sielas. Jos guodė mane kryžiaus kelyje, buvo paguodos lašas kartėlio jūroje.

8.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Mariusz Marszałek

11.30 val. Rožinio malda

12 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Andrius Narbekovas

14.30 val. Rožinio malda

15 val. Gailestingumo valanda

15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)

16 val. šv. Mišios (lenkų kalba)

18 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Kęstutis Palikša

19 val. Rožinio malda

19.30 val. iškilminga Valandų liturgija. Vakarinė

20 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

5 val. Kristaus Kraujo litanija

6.30 val. Rožinio malda

Kovo 28 d., pirmadienis, antroji Velykų diena
Šiandien atvesk man pagonis ir tuos, kurie manęs dar nepažįsta; ir apie juos aš galvojau savo karčios kančios metu, o jų būsimasis uolumas guodė mano širdį. Panardink juos mano gailestingumo vandenyne.

7 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas

8.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Mariusz Marszałek

11.30 val. Rožinio malda

12 val. šv. Mišios. Aukoja Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, SJ

14.30 Rožinio malda

15 val. Gailestingumo valanda

15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)

16 val. šv. Mišios (lenkų kalba) Aukoja kun. Wojciech Gorlicki

18 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Andrius Lazerovas

19 val. Rožinio malda

19.30 val. iškilminga Valandų liturgija. Vakarinė

20 val. šv. Mišios. Aukoja kardinolas Audrys Juozas Bačkis

24 val. Rožinio malda (lotynų kalba)

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

5 val. Kristaus Kraujo litanija

6.30 val. Rožinio malda

Kovo 29 d., antradienis
Šiandien man atvesk ir mano gailestingumo vandenyne panardink eretikų bei atskilusiųjų sielas. Kai aš karčiai kentėjau, jie draskė mano kūną ir širdį, tat yra mano Bažnyčia. Jiems sugrįžus į Bažnyčios vienybę, mano žaizdos užgytų, ir taip jie palengvintų mano kančią.

7 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas

8.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Andžej Bogdevič

11.30 val. Rožinio malda

12 val. šv. Mišios. Aukoja Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila

14.30 Rožinio malda

15 val. Gailestingumo valanda

15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)

16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Jan Černiavski

18 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Ričardas Doveika

19 val. Rožinio malda

19.30 val. iškilminga Valandų liturgija. Vakarinė

20 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Alfonsas Kelmelis

24 val. Rožinio malda (lotynų kalba)

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

5 val. Kristaus Kraujo litanija

6.30 val. Rožinio malda

Kovo 30 d., trečiadienis
Šiandien atvesk man romias, nuolankias bei vaikelių sielas ir panardink jas į mano gailestingumą. Šios sielos labiausiai panašios į mano širdį, jos stiprino mane skausmingoje mano agonijoje; mačiau jas kaip žemiškus angelus, budėsiančius prie mano altorių. Ant jų aš išlieju malonių sroves. Tik nuolanki siela pajėgia priimti mano malonę, šiomis sielomis aš pasitikiu.

7 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas

8.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Ruslan Vilkel

11.30 val. Rožinio malda

12 val. šv. Mišios. Aukoja Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, SJ

14.30 Rožinio malda

15 val. Gailestingumo valanda

15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)

16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Arūnas Kesilis

18 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Nerijus Vyšniauskas

19 val. Rožinio malda

19.30 val. iškilminga valandų liturgija. Vakarinė

20 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Rimas Kalmatavičius

24 val. Rožinio malda (lotynų kalba)

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

5 val. Kristaus Kraujo litanija

6.30 val. Rožinio malda

Kovo 31 d. ketvirtadienis
Šiandien atvesk man sielas, kurios ypač garbina ir šlovina mano gailestingumą, ir jame jas panardink. Šios sielos ypač sielvartavo dėl mano kančios ir dėl to labiausiai persiėmė mano dvasia. Jos yra gyvas mano atjaučiančios širdies atspindys. Būsimajame gyvenime šios sielos švies ypatinga šviesa, nė viena nepateks į pragaro ugnį, kiekvieną jų aš apginsiu, ypač mirties valandą.

7 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas

8.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Edvard Dukel

10 val. šv. Mišios (italų kalba)

11.30 val. Rožinio malda

12 val. šv. Mišios. Aukoja Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas

14.30 Rožinio malda

15 val. Gailestingumo valanda

15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)

16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Elijas Markauskas

18 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Artūras Jagelavičius

19 val. Rožinio malda

19.30 val. iškilminga Valandų liturgija. Vakarinė

20 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Bernardas Sajeta

24 val. Rožinio malda (lotynų kalba)

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

5 val. Kristaus Kraujo litanija

6.30 val. Rožinio malda

Balandžio 01 d., penktadienis
Šiandien man atvesk ir mano gailestingumo bedugnėje panardink įkalintuosius skaistykloje. Tegul mano kraujo srovės malšina tai, kas juos degina. Visos tos sielos man brangios, nes jos vykdo mano teisingumą, o tu gali joms padėti. Iš mano Bažnyčios lobyno semk visus atlaidus ir aukok už jas... Jei tik tu žinotum, kaip jos kenčia, be paliovos aukotum dvasinę išmaldą ir mokėtum jų skolas mano teisingumui.

7 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas. 8.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Ronald Kuźmicki

11.30 val. Rožinio malda

12 val. šv. Mišios. Aukoja Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ

13.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Jurgis Vitkovski

16 val. šv. Mišios. Aukoja Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas. Tarptautinė Marijos radijo transliacija į 70 valstybių

18 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Virginijus Česnulevičius

19 val. Rožinio malda

19.30 val. iškilminga valandų liturgija. Vakarinė

20 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Arūnas Simonavičius

24 val. Rožinio malda (lotynų kalba)

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

5 val. Kristaus Kraujo litanija

6.30 val. Rožinio malda

Balandžio 02 d., šeštadienis
Šiandien atvesk man atšalusias sielas ir panardink mano gailestingumo bedugnėje. Jos skaudžiausiai žeidžia mano širdį. Didžiausią pasibjaurėjimą Alyvų sode man kėlė abejinga siela. Kaip tik dėl jos aš sakiau: „Tėve, jeigu tokia yra Tavo valia, atitolink nuo manęs šitą taurę.“ Paskutinė atšalusiųjų viltis yra šauktis mano gailestingumo.

7 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas

8.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Jurek Czarniawski, CSJ

11.30 val. Rožinio malda

12 val. šv. Mišios. Aukoja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

13.30 val. šv. Mišios. Meldžiasi pranciškonai pasauliečiai

14.30 Rožinio malda

15 val. Gailestingumo valanda

15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)

16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Andžej Šuškevič.

18 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Artūras Kazlauskas.

19 val. Rožinio malda

19.30 val. iškilminga Valandų liturgija. Vakarinė

21 val. Ekumeninė Šviesos kelio procesija iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę. Atsinešti žvakių. Pasibaigus procesijai šventovėje bus giedamas „Apreiškimas Jonui“ (Apocalypsis Joannis)

24 val. Rožinio malda (lotynų kalba)

2.30 val. Rožinio malda

3 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

5 val. Kristaus Kraujo litanija

6.30 val. Rožinio malda

Balandžio 03 d., Dievo Gailestingumo šventė

7 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas

8.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja mons. Jan Kasiukevič

10 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Valdas Girdžiušas

12 val. šv. Mišios. Aukoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Televizijos transliacija per LRT „Kultūros“ kanalą

13.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis

14.30 Rožinio malda

15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

17 val. šv. Mišios (anglų kalba). Aukoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. EWTN Global Catholic Network televizijos transliacija į JAV ir daugelį kitų pasaulio šalių įvairiuose žemynuose

19 val. Rožinio malda

19.30 val. iškilminga Valandų liturgija. Vakarinė

20 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Hans Friedrich Fischer. Meldžiasi Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė

< atgal į sąrašą

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22