Ieškantiems Dievo ir žmonių artumos

„Artumos“ žurnalo 25 metų jubiliejus

2014-10-15 | Dalė Gudžinskienė
201409 Artumos jubiliejus

Spalio 15-ąją Kaune džiugiai paminėtas katalikiško mėnraščio šeimai „Artuma“ 25-erių metų jubiliejus. Šią dieną ganėtinai ilgam ir gražiam gyvavimo jubiliejui švęsti pasirinkome atmindami tą datą, kai lygiai prieš 25 metus, 1989-ųjų spalio 15-ąją, buvo išleistas pirmasis „Caritas“ žurnalo numeris.

 

Jubiliejaus proga tądien susirinkta Švč. Trejybės (Kauno kunigų seminarijos) bažnyčioje drauge švęsti Eucharistijos su dėkingumu Dievui prisimenant žurnalo pirmtaką „Caritas“, jo sumanytojus bei redaktorius, padėkoti Viešpačiui už nelengvą, tačiau užsidegimu paženklintą pradžią ir už Dievui padedant įveiktus buvusius išbandymus per 25 gyvavimo metus, taip pat melstis už šiandienos bei rytdienos žurnalo uždavinius Bažnyčios evangelizavimo misijoje.

Šia džiugia proga „Artumai“ – jos redakcijai, bendradarbiams ir skaitytojams – apaštališkąjį palaiminimą ir padėką už veiklą skelbiant Evangeliją atsiuntė popiežius Pranciškus.

 

20141015-artumos25-7307-ms_2.jpg

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

Marijos Stanulytės nuotraukos

 

Švč. Trejybės bažnyčioje susirinkusius buvusius ir esamus redakcijos darbuotojus, bendradarbius, bičiulių šeimas, katalikiškos žiniasklaidos bei kitų bažnytinių institucijų atstovus sveikino Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ (kuris, beje, buvo vienas iš šio žurnalo kūrėjų prieš tuos 25-erius metus); drauge Eucharistiją koncelebravo popiežiaus palaiminimą perdavęs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, LVK generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, bei dvi dešimtys kunigų iš įvairių vyskupijų. Giedojo mišrus jaunimo choras „Exaudi“, vadovaujamas Vilimo Norkūno.

Homiliją sakęs vysk. Arūnas Poniškaitis palinkėjo „Artumai“ paties Jėzaus pavyzdžiu išsaugoti savąjį veidą – jaukumą ir paprastumą, kurie ir šiandien sklinda iš žurnalo puslapių. Ganytojas kvietė į dar didesnį džiaugsmo liudijimą ir gyvybingumą, palaikant dialogą su skaitytojais ir atliekant nelengvą dalijimosi tikėjimu bei evangelizacijos misiją.

„Linkiu Jėzaus ramybės. Tai neleidžia užmigti, bet palaiko džiaugsmą, viltį ir skatina eiti į priekį, skatina augti iki kito jubiliejaus. Dieve, laimink mus“, – sakė homiliją užbaigdamas vysk. Poniškaitis.

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

Marijos Stanulytės nuotrauka

 

Vėliau iškilmė tęsėsi arkivyskupijos konferencijų salėje. Agapės stalą ir jos dalyvius palaiminęs arkivyskupas Tamkevičius nuoširdžiai linkėjo „Artumai“ gyvuoti dar daugiau nei 25 metus. Savo giesmėmis ir dainomis vėl džiugino jaunieji „Exaudi“ choristai, laudatio „Artumai“ skyrė žurnalo bičiulių Jurgitos ir Vytauto Salinių šeima.

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

 

Padėkos ir draugiškumo žodžių – už bendrystę, galimybę dalytis ir džiaugtis – bei šypsenų netrūko visiems šventės dalyviams (tarp jų – ir patiems mažiausiems, būsimiesiems, žurnalo skaitytojams).

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

 

Marijos Stanulytės nuotrauka

Marijos Stanulytės nuotraukos

 

Naująjį savo gyvavimo puslapį verčiantis žurnalas prieš 25 metus inicijuotas katalikiško moterų sambūrio „Caritas“ ir ypač – jo pirmosios vadovės ses. Albinos Pajarskaitės MVS; nuo 1997 m. pakeitęs pavadinimą tapo „Artuma“ po tuometinės vyr. redaktorės Vandos Ibianskos susitikimo Vatikane su šv. Jonu Pauliumi II ir jo asmeniško pasiūlymo kreipti šį žurnalą šeimos gyvenimo aktualijų link; šiandien „Artuma“ leidžiama kiek daugiau nei 10 tūkst. egzempliorių tiražu. Jos skaitytojai – įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonės, o žurnalo temas redakcija siekia orientuoti į krikščioniškos šeimos poreikius. Siekdami kuo geriau juos atliepti, kviečiame jus, mielieji skaitytojai, atsiliepti į mūsų vykdomą apklausą bei paprastu paštu nuolat laukiame atsiliepimų, kokią „Artumą“ norėtumėte matyti ateityje.

< atgal į sąrašą

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22