Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pirmųjų beatifikacijos metinių šventimas Kaišiadoryse

2018-06-06 |
beatifikacijos-metines.jpg

Jau beveik metai kaip Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju. Ta proga visus kviečiame švęsti palaimintojo Teofiliaus Matulionio pirmąsias beatifikacijos metines Kaišiadoryse.

Birželio 14 diena, ketvirtadienis

Palaimintojo Teofiliaus liturginis Minėjimas.
Gedulo ir vilties diena

 

8.30 val. – šv. Mišios aukotojų intencija
12 val. – šv. Mišios. Padėka Dievui už palaimintojo Teofiliaus
gyvenimą ir tarnystę. Palaimintojo Teofiliaus relikvijų
įteikimas Kauno seserims benediktinėms
17–17.45 val. – tremtinių pagerbimas prie Tremtinių paminklo
18 val. – šv. Mišios ir birželinės pamaldos. Meldžiamės už
kentėjusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę
19.15 val. – koncertas Palaimintojo Teofiliaus aikštėje

 

Birželio 15 diena, penktadienis

Švenčiausiosios Jėzaus Širdies garbei

 

8.30 val. – šv. Mišios aukotojų intencijomis
12 val. – šv. Mišios. Meldžiame Dievo gailestingumo ir išganymui
reikalingų malonių. Kauno miesto parapijų piligrimystė
18 val. – šv. Mišios. Meldžiamės už mirusius Kaišiadorių
vyskupijos ganytojus, kunigus ir tikinčiuosius
Nuo 19 val. – naktinė Švč. Sakramento adoracija (iki 8 val. ryto)

 

Birželio 16 diena, šeštadienis

Švenčiausiosios Mergelės Marijos Širdies garbei

 

10 val. – šv. Mišios aukotojų intencijomis
11.30 – Rožinio malda
12 val. – šv. Mišios. Meldžiamės už kunigus, seminaristus
ir pašaukimus kunigystei
15 val. – Gailestingumo valanda. Kristaus kančios apmąstymas.
Žemaičių Kalvarijos kalnai
18 val. – šv. Mišios. Meldžiamės už popiežių Pranciškų ir jo
apaštalinę kelionę į Lietuvą

 

Birželio 17 diena, sekmadienis

Pirmųjų Beatifikacijos metinių Iškilmė

 

8 val. – šv. Mišios aukotojų intencija
12 val. – iškilmingos šv. Mišios. Padėka už palaimintąjį Teofilių
18 val. – šv. Mišios. Meldžiamės už Lietuvos šeimas, vaikus ir jaunimą

 

Palaimintojo Teofiliaus sarkofagas pagerbimui išstatytas Katedroje nuo 8 iki 20 val.
Tarp šv. Mišių vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija
palaimintojo Teofiliaus koplyčioje (išskyrus šeštadienį).
Atgailos sakramentas švenčiamas prieš šv. Mišias.
Išsamesnė informacija paspaudus nuorodą.

< atgal į sąrašą

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2023 gruodis 12

Artuma - artuma202312_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22