Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

Rinkimai 2020

2020-09-07 |
partiju atsakymai
VRK organizuotas politinių partijų rinkimų numerių traukimas, 2020 m.
rugpjūčio 27 d. Seimo kanceliarijos / Olgos Posaškovos nuotrauka

Remdamiesi dr. Eglės Laumenskaitės parengta Bažnyčios socialinio mokymo apžvalga, Artumos redakcijoje parengėme klausimyną, kurį išsiuntėme visų partijų, kandidatuojančių šių metų Seimo rinkimuose, štabams. Atsakymus atsiuntė šios (abėcėlės tvarka):

Darbo partija (DP)Drąsos kelio partija (DK)Kartų solidarumo sąjunga-Santalka Lietuvai (KSS-SL)Krikščionių sąjunga (KS)Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS)Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Nacionalinis susivienijimas (NS)Tėvynės sąjung-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD); kitos – atsakė, kad neatsakys, arba nieko neatsakė.

Savo ruožtu paprašėme trijų skirtingų Lietuvos universitetų politologus ir apžvalgininkus – iš Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto bei ISM vadybos ir ekonomikos universiteto – kad jie apžvelgtų ir pristatytų tuos atsakymus bei pasidalintų savo nuomone su mūsų skaitytojais. Visus atsakiusiųjų partijų tekstus galima rasti mūsų interneto svetainėje www.artuma.lt.

 

Partijoms išsiųstas laiškas:

 

Sveiki,

sveikiname Jus iš „Artumos" – katalikiško mėnraščio šeimai ir visiems, ieškantiems Dievo bei žmonių artumos, leidžiamo nuo 1989-ųjų spalio (tuomet pavadinimu Caritas); dabartinis mūsų ~10 tūkst. tiražas platinamas per Lietuvos paštą, prekybos centrus, o daugiausia – per bažnyčias, parapijas ir įvairias katalikiškas bendruomenes. Kadangi paties popiežiaus Jono Pauliaus II buvome paraginti savo žurnalą adresuoti šeimai, tad ir mūsų skaitytojai – įvairaus amžiaus ir socialinės padėties žmonės, žinoma, daugiausia – krikščioniškų pažiūrų, tačiau esame vis labiau atrandami ir kitų skaitytojų.

Tad artėjant rinkimams į Seimą, šiais metais nutarėme kreiptis į visų partijų bei politinių organizacijų, kandidatuojančių šiuose rinkimuose, štabus prašydami atsakyti į mūsų skaitytojams labiausiai rūpimus klausimus – juos rasite „prisegtoje" byloje.

Labai prašytume į juos atsakyti ir mums atsiųsti (el. p. redakcija@artuma.lt) iki š. m. rugpjūčio 15 d. Tuomet Jūsų atsakymus apibendrinti bei pakomentuoti prašysime keleto ekspertų ir išvadas spausdinsime rugsėjo–spalio „Artumos" numeryje.

Dėkojame, kad einate tarnauti mūsų Tėvynei ir jos žmonėms! Labai tikimės, kad Jūsų atsakymai padės rinkėjams geriau Jus pažinti ir apsispręsti, už ką balsuoti, kas tinkamiausiai gali jiems atstovauti, valdant mūsų valstybę bei siekiant bendrojo gėrio.

Su pagarba ir Dievo palaimos linkėjimais,

„Artumos" redakcija

 

„Prisegtuko“ klausimai:

 

Ką esate nuveikę, užtikrindami pamatines žmogaus teises, ir kokių teisėkūros iniciatyvų imsitės joms įtvirtinti bei ginti:

√  Kiekvieno asmens teisę gyventi – teisę gimti ir oriai gyventi iki natūralios mirties.

√  Vaiko teisę gyventi su tėvu ir motina darnioje šeimoje.

√  Asmens teisę elgtis pagal sąžinę ir laisvai išpažinti tikėjimą bei jį praktikuoti.

√  Kūrinijos apsaugą, tvarumą ir išsaugojimą ateinančioms kartoms.

Kokių pokyčių numatote darbo, socialinės rūpybos, savivaldos srityse?

  • Kaip užtikrinsite žmogaus teisę į socialinę apsaugą ir teisingą atlygį už darbą, kuris užtikrintų jam ir jo šeimai orų gyvenimą? Kaip įgyvendinsite tokio atlyginimo užtikrinamą per teisinį valstybės reguliavimą (pvz., MMA nustatymą, konkurencijos tarp darbdavių didinimą ar kt.)? Ar palaikote progresinius mokesčius?
  • Ar manote, kad darbuotojų sąjungoms esamas Darbo kodeksas numato deramas galimybes veikti? Jei ne – ką siūlytumėte keisti? Kaip piliečiai galės atstovauti gindami savo teises?
  • Ar Lietuvoje vietinės valdžios bei savivaldos institucijos turi pakankamai galių? Ar imsitės teisėkūros iniciatyvų (jei taip – kokių?) decentralizuoti savivaldos sprendimų priėmimą?

Ką švietimo ir ugdymo srityje jau įgyvendinote ir ką numato jūsų politinė programa?

  • Kaip užtikrinsite tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus? Ar reikia (jei taip – kaip) papildomai reglamentuoti lytinį ugdymą / rengimą šeimai mokyklose?
  • Koks yra ir kokį numatote mokyklų tinklą, klasių dydį? Kas sąlygos šį procesą? Kokią privačių / šeimų mokyklų / darželių vietą matote šiame tinkle?
  • Kaip vėliau, po mokyklos, ugdomas mūsų piliečių intelektinis potencialas? Ar pasiteisina vien techninių žinių plėtra, jei neugdomas žmogiškasis supratimas ir atsakomybė – apleidžiami humanitariniai ir socialiniai mokslai? Ką ketinate daryti?

Ką jau nuveikėte ir numatote įgyvendinti sveikatos apsaugos srityje?

  • Ar ketinate uždrausti, arba labai stipriai apriboti aborto prieinamumą? Kokią pagalbą (ir kaip) siūlote teikti krizinį nėštumą patiriančioms moterims? Ką manote apie sąžinės išlygas medikams – kokiais atvejais jas palaikytumėte, kokiais ne? Kodėl?
  • Ar gydytojai ir medicinos personalas turi galimybę skirti pakankamai dėmesio kiekvienam pacientui ir už savo darbą gauti deramą atlyginimą, nedirbdami viršvalandžių? Jei ne, kaip siūlote keisti situaciją – per valstybės reguliavimą, per konkurencijos skatinimą ar kt.?
  • Kokios valstybės lėšos skiriamos ir numatomos skirti šioms svarbiausioms žmogaus sveikatą ir potencialą užtikrinančioms veikos sritims? Iš kur imsite tam reikalingų išteklių?

Kaip numatote bendradarbiauti su kitomis partijomis bei politinėmis jėgomis dėl bendrojo gėrio, įveikdamos savo ankstesnį arba išankstinį susipriešinimą?

Ko tikitės ir kokį matote Katalikų Bažnyčios Lietuvoje vaidmenį mūsų visuomenės gyvenime? Kaip valstybės politika gali padėti atlikti tą jūsų įvardytą Bažnyčios vaidmenį?

 

Partijų atsakymus rasite:

https://artuma.lt/rinkimai/partiju-atsakymai/

Į klausimus neatsakė:

Laisvės partija

Laisvė ir teisingumas

Lietuva visų

Lietuvos emigrantų partija

Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškųjų šeimų sąjunga

Lietuvos sąrašas

Lietuvos Socialdemokratų Darbo Partija

LVŽS - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Lietuvos žaliųjų partija

 

< atgal į sąrašą

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2023 gruodis 12

Artuma - artuma202312_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22