Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

2018 m. rugsėjis 9
Ganytojo žodis

Atvykite susitikti su Šventuoju Tėvu

2018-09-11 | Apaštališkasis nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Pedro López QUINTANA
artuma201809-rs-p02.jpg
Marijos Stanulytės nuotrauka

Jau visai mažai dienų iki rugsėjo 22 d., kai popiežius Pranciškus atvyks pas mus į Lietuvą. Puikiai žinome, kad popiežiaus apsilankymas nėra paprastas valstybės vadovo vizitas. Šventasis Tėvas atvyksta visų pirma kaip ganytojas, nori susitikti su visais, sustiprinti katalikų tikėjimą ir visus gyventojus padrąsinti žengti brolybės ir taikos keliu.

Praėjus 25 metams nuo šv. popiežiaus Jono Pauliaus II vizito, valstybė ir visuomenė yra daug stabilesnės, rado savo vietą Europoje ir pasaulyje, tačiau didieji idealai kažkaip apsnūdo. Per šiuos 25 metus buvome liudytojai, kaip plėtojosi materializmas, hedonizmas, panseksualizmas, kūno kultas, individualizmas, egoizmas ir netgi nedrąsus grįžimas į pagonybę. Štai kodėl reikia stipraus balso, kad mums primintų, kur tikroji laimė ir laisvė.

Popiežius mums primins, kad į savo rūpesčių centrą turime iškelti „pačius mažiausius“ savo brolius ir seseris – vargšus ir atstumtus, apleistus, senus, negimusius, nepagydomai sergančius ir tuos, kurie kenčia karą ir persekiojimus; tai vienintelis tikras būdas mylėti Kristų: „tai, ką padarei jiems, padarei man“ (plg. Mt 25, 40).

Tad popiežius atvyksta pas mus atnaujinti Dievo tautos tikėjimo. Jis atvyksta mums priminti, kad visi esame arba turime būti aktyvūs Bažnyčios nariai, o tikėjimas negali apsiriboti vien paslaugų „gavimu“, nėra vien „tam tikrų įsakymų ar apeigų“ vykdymas. Jis atvyksta pamokyti, kad gyvenimas – ne tik etika, bet ir susitikimas su Jėzumi Kristumi, mokančiu mus tikėti į Jį kaip turintį galią. Jis vienintelis turi galią atnaujinti pasaulį, tavo gyvenimą, šeimą, bendruomenę, atnaujinti visus.

Popiežius atvyksta mums priminti, kad reikia būti krikščionimis žodžiu, širdimi ir visų pirma daryti krikščioniškus taikos, meilės ir patarnavimo artimui darbus. Tam įgyvendinti Jėzus davė Šventąją Dvasią, teikiančią jėgos visa atnaujinti.

Visiems Lietuvoje tai ypatinga proga ir tikra Dievo malonė. Būtent todėl visus Jus kviečiu dalyvauti susitikime su juo. Todėl privalome pasirengti priimti popiežių džiaugsmingai ir šventiškai, tačiau dar svarbiau – mūsų dvasinis pasirengimas.

Pirmasis veiksmas rengiantis popiežiaus atvykimui – tai ieškoti Jėzaus ir kviesti Jį, kad ateitų į mūsų sielas taip, jog savo gailestingumu ir atleidimu apšviestų mūsų gyvenimą, šeimas, darbus, t. y. visą mūsų esybę. Pirmiausia reikia kasdien priimti Jėzų Švenčiausiajame Sakramente, prireikus kaskart atlikti išpažintį, kad apvalytume savo sielas nuo nuodėmių. Stenkimės apie save kurti meilės ir priėmimo atmosferą patarnavimu, atleidimu tuomet, kai kyla įvairių sunkumų, ir būtent taip patirsime realų Dievo buvimą kiekvienuose namuose. Vienybės su Jėzumi siekime ir kitais būdais: šv. Rožinio malda šeimoje, maldele prieš išeinant iš namų, kartu dalyvavimu sekmadienio Mišiose ir dalyvavimu renginiuose popiežiaus atvykimo proga.

Todėl jums sakau: atvykite susitikti su Šventuoju Tėvu, neklausykite pesimistinių balsų, raginančių pasilikti namuose. Šventasis Tėvas atvyksta į Baltijos šalis ne tam, kad „būtų matomas“; tam galėtų surengti tiesioginę televizijos transliaciją iš Vatikano, ir visi patogiai matytų jį būdami namuose. Šventasis Tėvas atvyksta į Lietuvą susitikti su Jumis, kad pamatytų Jūsų veidus, pasakytų, jog yra šalia Jūsų, myli Jus; kad pajaustų Jūsų jausmus, Jūsų priėmimą; išgirstų Jūsų balsą, pajaustų Jūsų džiaugsmą... ir šito negalima perteikti vien tik per televiziją.

Pasistenkite, kad Jūsų asmeninis susitikimas su Šventuoju Tėvu tikrai būtų džiaugsmo šventė, kurioje išreikštume ir pasidalytume su kitais savo tikėjimu, mus vienijančiu ir suburiančiu vadovaujant Vyriausiam Bažnyčios Ganytojui, Kristaus Vikarui, šventojo Petro įpėdiniui popiežiui Pranciškui.

Apaštališkasis nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Pedro López QUINTANA


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22