Ieškantiems Dievo ir žmonių artumos

2022 m. gruodis 12
Kronika

Dalytis savo laiku

2022-12-01 | Tėvas Antanas Saulaitis SJ
artuma202212 rs 05

a-saulaitis.jpgTėvas Antanas Saulaitis SJ

 

Gruodžio intencija : „Meldžiamės, kad savanoriškos organizacijos, siekiančios ne pelno, bet žmogiškojo vystymosi, rastų bendram gėriui atsidavusių žmonių ir nepaliaujamai ieškotų naujų tarptautinių bendradarbiavimo kelių.“

Ieškodami rėmėjų ir bendradarbių, anglakalbiai įvardija T raidės trijulę –time, talent, treasure. Lietuviams tiktų trys L – laikas, linkmė, lobis. Tokiu pagrindu veikia savanoriškos draugijos, sąjūdžiai, įstaigos, tarnystės. Artumos skaitytojams labai žinoma NVO – nevalstybinė organizacija – yra Bažnyčia visame pasaulyje, Lietuvoje, daugybėje vietovių. Nejudėtų, negyvuotų, netarnautų, jei nebūtų minios rėmėjų, įgudusių savanorių, vietinių ir pajėgesnių bičiulių.

Popiežius ne tik kalba ir rašo apie Bažnyčią, bet apskritai apie įvairiausius tinklus, nešančius šviesą, švietimą, vystymąsi, ekologinį santūrumą, pagalbą šeimoms, pabėgėliams, mokslą, menus – viską, kas žmones judina, pakelia ir palaiko, ugdo sąmonę, taiką, vysto ryšius, savitarpio paramą.

Remti ar dalyvauti religinėje aplinkoje vienuolijos turi savanorių sąjūdžius, kaip Assumpcion volunteers,Franciscan service network,Dominican volunteers international,Ignatian volunteer corps, dar labiau JRS – Jesuit refugee service ir daugybę kitų. Menonitai prieš dešimtmečius išvystė Ten thousand villages tarnystę: vargingose šalyse gamintus rankdarbius savanoriškais pagrindais platinti pajėgiose šalyse.

Jaunimo labui sąjūdžiai, kaip skautai ir skautės, suartina skirtingų tautybių žmones vieni kitus pažinti, savo aplinkoje padėti, tarnauti, siekti taikos. Evangelikų įsteigta YMCA ugdo sveikatingumą, santarvę, draugiškumą. Raudonasis Kryžius ir jo savanoriai, savanorės jau daugiau kaip 150 metų visiems vienodai ištiesia pagalbos ir sveikatingumo ranką nelaimių ir karo metu.

Profesinės draugijos ar ryšiai lygiai taip pat mezga bendravimo, bendradarbiavimo tinklus visų bendram labui – muzikų, rašytojų, meno sričių, sveikatos, fotografų. Lietuvos NVO sąrašuose daugybė vietinių geros valios žmonių bendrijų, kurioms reikia laiko, linkmės ir lobio. Nėra nieko smagiau, negu talkinti Tikėjimui ir Šviesai, Maltos ordinui, Vilties bendrijai, savo parapijai, mokyklai, miesteliui ir kaimeliui, visų Caritui. Catholic Relief Services (CRS) – plačiausias tinklas pasaulyje.

Gerai žinome, kaip sovietmetis užnuodijo ir uždraudė savanorystę. Lietuvos pirmasis įstatymas išleistas 2000 m. gegužės 12 d., savanorystė dar ne taip įtvirtinta kaip Europoje (kuri turi savo European Solidarity Corps , kaip JAV prieš 60 m. labai sėkmingą Peace Corps). Savanoriškas dalijimasis savo laiku, įgūdžiais, patirtimi, ištekliais, gera valia ir bičiulystė užtikrina visuomeninio gyvenimo kokybę, artėjančią prie bendražmogiškumo ir veiklios artimo meilės tiesiai iš Evangelijos.


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 gegužė 5

Artuma - artuma202405_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22