Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

Jaunimo iššūkis

Kai nori daugiau! MAG+S

2015-06-30 | MAG+S projekto koordinatorius kalbino Valdonė MINCIŪTĖ
artuma1506-rs-p22-23-1.jpg
Kristinos Šmulkštytės nuotrauka

v-minciute.jpg

Lietuvoje daugiau nei 10 metų gyvuoja ignaciškuoju dvasingumu besivadovaujantis jaunimo projektas MAG+S! Sveikinam! Tačiau kaip ignaciškoji veikla gali būti susijusi su magija?! Apie tėvų jėzuitų globojamą jaunimo bendruomenę projekto koordinatorių Daną VILUCKĄ ir Vilniaus bei Šiaulių MAG+S klubų koordinatores Veroniką RAKAUSKAITĘ ir Sandrą LUKOŠIŪTĘ klausinėjo Valdonė MINCIŪTĖ.

Danas: MAG+S (lot. „daugiau, labiau“) yra tėvų jėzuitų atliepas į jaunimo troškimą susipažinti su ignaciškuoju dvasingumu. Kaskart, kai vyksta Pasaulio jaunimo dienos, toje šalyje bei mieste organizuojamas ir pasaulinis MAG+S projektas kaip gilesnis pasirengimas remiantis ignaciškuoju dvasingumu. Tai eksperimentų, patirčių ir iššūkių savaitė. Jaunimas gali pasirinkti: atlikti dvasingumo eksperimentą, vykti į piligriminę kelionę ar užsiimti socialine, menine veikla. Tai vyksta mažose grupėse, kurios turi dvasios vadovą. Ir nesvarbu, ar keliausi piligriminiame žygyje, ar atliksi socialinę veiklą, kiekvieną grupę lydės ta pati dienos tema.

Veronika: Žodis eksperimentas kartais šokiruoja žmones; mane tai labiau žavi, nei stebina. Tai patekimas į netikėtą situaciją, kurioje daug saviugdos ir įvairių dvasinės kelionės išbandymų.

Danas: Iššūkiai kviečia palikti savo tradicinę, įprastą aplinką, komforto zoną. Net jei yra ir labai komfortiškas, šis eksperimentas turi daug staigmenų, kurias dvasios vadovai ar koordinatoriai parenka kiekvienam asmeniškai. Ir nėra čia jokios magijos!

Pala pala... Danai, juk baigei rinkodaros studijas! O čia užsiimi eksperimentais!

artuma1506-rs-p22-23-danas.jpgDanas: Tą dieną, kai pristačiau baigiamąjį studijų darbą, atėjau į Kauno jėzuitų gimnazijos kiemą pasiimti automobilio. Jo neradau. Prisiminiau, kad pastačiau kitur... Bet sutikau jėzuitų provincijolą kun. Gintarą Vitkų SJ, ir jis paklausė: „Ką tu dabar veiki?“ Atsakiau, kad kaip tik dabar nieko, o jis sako: „Turiu tau pasiūlymą!“ Tuomet pristatė man MAG+S projektą ir pasiūlė imtis šio darbo. Nuo tos dienos MAG+S tapo mano gyvenimo iššūkių ir dovanų kelione.

Kuo MAG+S toks ypatingas, kad verta jame dalyvauti?

Veronika: Kiekviename MAG+S renginyje atsiverčiu iš naujo. Mano tikėjimo kelionėje tai svarbiausia. Sykį ėjome į piligriminį žygį be pinigų, telefonų, nebuvome susitarę dėl nakvynės vietos. Su nuostaba stebėjau žmones, kurie atverdavo savo namų ir širdžių duris, priimdavo nakvoti ir pamaitindavo.

Danas: Aplankėme daug miestų ir miestelių, kvietėme jų gyventojus kartu melstis, dalyvauti šv. Mišiose. Sutikome žmonių, kurių prabangios mašinos puošė dideles vilas, tačiau jie mus vijo nuo durų: „Aš nieko neturiu, eikite lauk nuo mano nuosavybės!“ Na, o sutikta močiutė, kuri turėjo tik kriaukšlę duonos, mus priėmė nerimaudama, kad pačios kepta duona mums bus neskani.

artuma1506-rs-p22-23-veronika.jpgVeronika: Šiame projekte turime daug progų Dievą atrasti visur. Kartais patenkame į nepatogias, gąsdinančias situacijas. Pvz., šią vasarą vykome į Vengriją, džiaugiausi, kad tai bus tylos rekolekcijos. Staiga sužinojau, jog kasdien turėsiu dvasinius pokalbius anglų kalba. Nupasakoti dvasinę patirtį sunku, o čia dar angliškai! Tačiau būtent per tuos pokalbius gavau daugiausia dovanų.

Kaip lietuviai įsitraukia į pasaulinį MAG+S projektą?

Danas: Tarptautinį MAG+S suorganizuoti Lietuvoje būtų sudėtinga, vien dėl to, kad Pasaulio jaunimo dienose susiburia ne tūkstančiai, bet milijonai jaunų žmonių. Toks renginys gali įvykti tik dideliame mieste, su galinga infrastruktūra. Tačiau šiais ir 2016 m. Lenkijoje vyksiančių Europos bei pasaulio MAG+S organizatoriai mus pasikvietė kaip partnerius, tad ir Lietuvoje vyks tarptautinių MAG+S eksperimentų.

Iš pradžių eksperimentuodavote tik vasarą?

Danas: Pasaulio MAG+S rengiamas vasarą kas dvejus ar trejus metus, o Europos MAG+S vyksta kasmet. Be to, šalys rengia nacionalinius MAG+S. Taip, mes pradėjome nuo nacionalinio renginio, vasaros projekto – dviejų eksperimentų, piligriminės kelionės ir socialinės veiklos paliatyviosios slaugos ligoninėje. Pasibaigus eksperimentui, dalyviai klausinėjo: kodėl per metus vyksta tik vienas MAG+S?! Jie norėjo daugiau! Tuomet sugalvojome žiemos susitikimą, surengėme tylos rekolekcijas. Šiame triukšmo, chaoso, bėgimo pilname pasaulyje tai galimybė padaryti pauzę ir ramybėje bei tyloje sugrįžti į save. Rekolekcijos vyksta pagal MAG+S dienotvarkę, t. y. kiekviena diena turi savo temą, kasdien švenčiamos Mišios, vyksta refleksijos, pasidalijimai mažose grupelėse, dalyvius taip pat kviečiame jėzuitiškai atlikti dienos peržvalgą.

Kartą pasibeldė į duris jaunuolis ir sako: „Labas, aš atvykau į rekolekcijas.“ Dvasios vadovė paklausė: „Kodėl tu neužsiregistravęs?“, o jis atsakė: „Tiesiog noriu dalyvauti.“ Šis jaunuolis dalyvavo ne visose programos dalyse, bet veikla vaikiną taip uždegė, kad jis atsivertė, negana to, dabar vadovauja maldos grupelei Rygoje, padeda vaikų užimtumo grupėje, o neseniai keliavo į savanorystės misiją Kirgizijoje. Yra ir daugiau eksperimente dalyvavusių žmonių, kurie tęsia veiklą MAG+S renginiuose, drauge juos organizuoja, o atsiranda ir tokių, kurie stoja į vienuolijas.

Veronika: Tas maištaujantis vaikinukas iš pankuojančios aplinkos kardinaliai pasikeitė, jo akys ėmė švytėti! Po praėjusios vasaros MAG+S susitikimo ne vienas žmogus sakė, jog tai buvo geriausia savaitė jų gyvenime!

Užsiminėte apie savanorystę Kirgizijoje...

Danas: Lenkijos jėzuitai Kirgizijoje turi savo namus ir stovyklavietes, juose renkasi vaikai ir jaunimas. Bendradarbiaudami surengėme mėnesio savanorystę Azijoje. Tokio pobūdžio savanorystė nuodugniai suplanuota, kad į nepažįstamą aplinką atvykęs jaunuolis galėtų prasmingai dovanoti save vietos gyventojams ir pats gautų dvasinių dovanų.

Be gausybės renginių skaičius tik auga, taip pat turite ir MAG+S klubų!

Danas: Kauno klubas labiau organizacinis, meldžiamės ir drauge kuriame renginių programas. Veikia ir Vilniaus klubas, o po 2014 m. vasaros susitikimo klubas įsikūrė ir Šiauliuose. Tai mažos jaunimo bendruomenės.

artuma1506-rs-p22-23-sandra.jpgSandra: Sykį dalyvavau nuotoliniame MAG+S eksperimente, atvykau tik į renginio atidarymą ir uždarymą. Su kitais dalyviais bendraudavome interneto svetainėje, žinute gaudavome dienos impulsus, apmąstydavome pateiktą medžiagą ir temą, internetu atlikdavome refleksiją. To pakako, kad širdyje kiltų noras įkurti MAG+S klubą Šiauliuose.

Veronika: Na, o mes nepažinojome Vilniuje gyvenančių tėvų jėzuitų, neturėjome patalpų, pradžioje gyvenome tik klubo idėja, seniai svajojau turėti bendruomenę. Ilgainiui susiformavo žmonių, kurie į susitikimus ateidavo reguliariai, branduolys, tapome atvira bendruomene ir visuomet laukiame naujai prisijungiančių! Ne kartą įsitikinau, kad Dievas nori šio MAG+S klubo, todėl pasitikiu Jo vedimu.

Danas: Kartais nesinori eiti į susitikimą, atsiranda svarbesnių reikalų, bet atėjęs gauni tiek daug, jog kassyk džiūgauji – kaip gerai, kad atėjau!

Sandra: Pora Šiaulių klubo narių negalėdavo dalyvauti susitikimuose. Tik dėl jų pakeitėme susitikimų laiką. Mačiau žibančias jų akis! Jie džiūgavo, jog vėl turi galimybę susitikti. Tai maži dalykai, kurie duoda tiek daug...

Kokie žmonės renkasi klubuose?

Danas: Nuo studentų, menininkų, mokytojų... iki Seimo darbuotojų. Šiuos žmones vienija ne profesija ar gyvenimo būdas, o tikėjimo bendrystė, taip pat amžiaus grupė, nes klubuose renkasi vyresnis jaunimas, nuo 18 iki 35 metų. Tarp mūsų daug talentingų žmonių, vieni kuria, dainuoja, kiti koordinuoja, treti rašo ar dar ką nors geba gerai daryti.

 

artuma1506-rs-p22-23-2

Kristinos Šmulkštytės nuotrauka

Ką daryti panorusiam dalyvauti MAG+S projekte?

Danas: Dalyvauti MAG+S projekte kiekvienas gali! Jei turite troškimą ir negalite duoti dalyvio aukos, tai tikrai rasim būdų, kaip ją padengti ar sumažinti, kad kuo daugiau žmonių prisijungtų prie mūsų. Šią vasarą bus tarptautinis MAG+S 2015. Liepos 10–20 dieną Lietuvoje vyks piligriminė kelionė su fotoaparatu, meno bei kūrybiškumo stovykla ir sociokultūriniu eksperimentu kaime. Uždarymas vyks labai gražiame miškais ir ežerais apsuptame bei stebuklais garsėjančiame Lenkijos miestelyje – Šventojoje Lipkoje. Daugiau informacijos svetainėje jezuitai.lt ir facebooko paskyroje „Magis LT“.

Ačiū, bičiuliai, už pasidalijimą, o jūs, mieli skaitytojai, kvieskit savo vaikus, draugus, anūkus ar kitapus tvoros gyvenančius jaunus kaimynus eksperimentuoti!


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22