Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

Kronika

Motinos užuovėja

2022-05-01 | Tėvas Antanas Saulaitis SJ
artuma202205 rs 05

a-saulaitis.jpgTėvas Antanas Saulaitis SJ

Gegužės intencija: „Melskimės už gyvenimo pilnatvei pašauktus jaunuolius, kad Marija jiems taptų klausymo, gilaus atpažinimo, tikėjimo drąsos ir atsidavimo tarnystei pavyzdžiu.“

Su studentų būreliu šeštadienį lankome socialines įstaigas Vilniuje: Maltos ordino būstinę, vaikų globos namus, Vilties angelo dienos centrą, Veliučionių jaunimo įstaigą, Motinos ir vaiko namus, Kalinių globos draugiją. Big brothers, big sisters... Jaunimas – keisti Dievo sutvėrimai. Apžiūrime, išklausome, teiraujamės, jau pro duris tolyn, o du trys atsilieka, kalbindami vietinį atstovą ar atstovę. Į gatvę išeina jau susitarę išbandyti ir skirti savo brangų dėmesį ir laiką ką tik pamatytam reikalui – žmonėms, jaunimui, vaikams. Jie darė, kaip įsivaizduotume Jėzaus Motiną Mariją, be žodžių išgirdusią, kad trūksta vyno.

Tikėjimo drąsa panaši į alpinisto, naro ar bėgiko kebliomis sąlygomis sutelktą jėgą solidariai, ištikimai ištverti. Dvi studentės kalbasi su motinomis vaikų onkologijos skyriuje. Kai krūtinėje susikaupia per daug, išeina lauk už ligoninės pastato kampo, išsiverkia, grįžta atgal, visa širdimi pabūti palatoje. Studentės pastovi po Kryžiumi kartu su motinomis. Kita per Kalėdas įkalbina savo tėtį būti Seneliu, apeina prekybą dovanėlių, be jokių dokumentų ar raštų, ir surengia šventę mažiesiems ir slaugytojoms.

Jauna moteris kone kas sekmadienį – pirmame suole su berniuku. Matyti, kad ne sūnus, gal net ne giminaitis. Kas keletą minučių ji apkabina, paglosto, jis prisiglaudžia prie jos, stoja ir sėda, ir klūpo su visa bažnyčia. Ištikimai: metai vieneri, antri, treti... Vaikas auga stipresnis, lyg be žodžių bendrystė Dievo ir žmonių akyse; moteris nujaučia, kaip kas jausmų bei nuotaikų klauso, kada reikia pastabėlės, kada prispausti prie savęs, pamokyti. Tikriausiai tai vienintelė užuovėja įstaigos sąlygomis globojamam ir augančiam savitam jaunuoliui.

Dievo Motinai Marijai skirtą mėnesį žmonės ieško Užtarėjos, paguodos, pavyzdžio, švelnios stiprybės, drąsos žingsniams, prisirišimo prie Gyvybės Šaltinio – Marijos Sūnaus Jėzaus, kurį akis į akį, širdis į Širdį sutinkame pražysdami gyvenimo pilnatvei.


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22