Ieškantiems Dievo ir žmonių artumos

2022 m. lapkritis 11
Jaunimo iššūkis

Pajudam Portugalijos link!

Pasaulio jaunimo dienos

2022-11-18 | Monika Žydeliūnaitė
artuma202211 rs 20 1

artuma202211 rs 20 monika 1Monika Žydeliūnaitė

Užrašykime žodį „pajudam“ ir kartu paryškinkime raides „pajudam“. Štai jums kodas – Pasaulio jaunimo dienos! Jau šypsotės prisiminę paskutinę kelionę į PJD? Numanau, buvote Madride. Arba ne, Krokuvoje?! O kaip kitaip? Eina gandas, kad tuos kartus keli tūkstančiai lietuvių akis į akį sveikinosi su popiežiumi Pranciškumi. Ir aš ten buvau, alų midų gėriau, per barzdą varvėjo. Juokauju juokauju.

O gal dar nebuvote PJD? Ir dar kaip tik mąstote, ar tik ne šie metai bus TIE, per kuriuos jau tikrai tikrai visai visai nebeliks Bažnyčioje jaunimo. Taip taip, garsokai kalbama, kad šimtmečiais žmonės į bažnyčią eidavo tik iš įpročio, dabar gi tas nebeveikia. Kažkur pasimetęs entuziazmas? Tai apžiūrėkime, kuo iš tiesų kvepia artėjančios Pasaulio jaunimo dienos, – pajudam Portugalijos link!

Ponams ir ponioms google – PJD istorija

Mums reikės 38 rožių, nes būtent prieš tiek metų užgimė Pasaulio jaunimo dienų tradicija. 1984-ųjų balandžio 15-ąją, Verbų sekmadienį, Vatikane, Šv. Petro aikštėje aukotų Mišių pabaigoje popiežius Jonas Paulius II įteikė jaunimui kryžių. Įdomu tai, kad pastarasis nepraleido nei vienų PJD. Tiesa, 1985-aisiais prie kryžiaus buvo pridėtas popiežiaus laiškas jaunimui. Popiežius jaunimui atskleidė savąjį troškimą – Pasaulio jaunimo dienų minėjimo tvarką: Verbų sekmadienį jaunimo dienos tegul švenčiamos vyskupijose, o kas antri metai jaunimas bus kviečiamas į didžiuosius susitikimus, vyksiančius vis kitame pasaulio mieste. Pirmoji Pasaulinė jaunimo diena 1986 m. Verbų sekmadienį buvo švenčiama vyskupijose, o antrosios proga, 1987 m. balandžio 11–12 d., Argentinos sostinėje Buenos Airėse įvyko pirmasis didysis viso pasaulio jaunimo susitikimas, kuriame dalyvavo ir Jonas Paulius II. Nuo 2002 m. pasauliniai susitikimai rengiami kas treji metai. 2019 m. Panamoje vykusio didžiojo susitikimo metu pranešta, kad kitas pasaulinis susitikimas 2022 m. numatytas Lisabonoje. Tiesa, pasaulį sutrikdžiusi pandemija PJD nukėlė į saulėtąją 2023-iųjų vasarą.

Ponioms ir ponams Vikipedija – PJD tikslas

Užrašau „Pasaulio jaunimo dienos“ ir greta rikiuojasi: viso pasaulio jaunimas susitinka su popiežiumi; piligrimystė; jaunystės šventė; visuotinės Bažnyčios patirtis. „Atkoduokime“ kartu.

Neužtruksite pastebėti katalikiškos PJD tapatybės. Milijonai jaunuolių susiburia švęsti savo tikėjimo. Tiesa, durys atveriamos visiems, skirtingai priartėjusiems prie Bažnyčios. Kaip ir skirtingai nutolusiems. Todėl jau pirmosios PJD buvo vadinamos tikėjimo laboratorija, kurioje, pavyzdžiui, atpažinti pašaukimai santuokai ar pašvęstajam gyvenimui.

Tai Visuotinės Bažnyčios patirtis susitinkant viso pasaulio tautoms ir tautelėms. Ši į vieną būrį milijonus jaunų žmonių suburianti savaitė yra impulsas visiems. Ir atvykstantiems, ir priimantiems. Tai stimulas tikėjimui, vilčiai ir meilei. Nes išties skatina taiką, vienybę ir brolybę. Pabandykite įsivaizduoti, kokio skirtingumo yra priimančiųjų rankos. Labai skirtingos panamiečių, australų, lenkų ar portugalų „širdžių rankos“, bet visos ištiestos apkabinimui.

Jaunimo dienos vyksta vis kitame pasaulio taškelyje. Todėl PJD dalyviai vadinami piligrimais. Tačiau pirmasis piligrimas krikščioniškąja prasme yra pats Jėzus. Galime prisiminti Jėzaus šeimos kelionę į Jeruzalę (Lk 2, 48–50). Atrodytų, niekuo neišsiskirianti kelionė į šventą vietą, iš tiesų yra ypatinga. Dvylikametis Jėzus, atsiskirdamas nuo tėvų ir pasilikdamas šventykloje, mus moko išorinę kelionę šventovėn papildyti vidine kelione Dievo link. Kaip ir PJD, atrodo, žavinčios vis kita marga šalimi ar kokia nors ypatinga šventa vieta, pirmiausia kviečia išeiti it piligrimui Tėvo link.

 

artuma202211 rs 20 2

Ponams ir ponioms Auksiniams protams – PJD keičia širdis

Nereikia būti didžiu atradėju – šiandien gyvename itin skubančiame, nekantriame ir paviršutiniškame laikmetyje. Tobulyn einančios technologijos ir greitutėlės naujienos atveria nemažą vidinę tuštumą. Kur ieškoti tikrumo? Pasaulinės jaunimo dienos – viena iš krypčių tiems, kurie nori atrasti tikrus, nereliatyvius, išliekančius principus bei vertybes.

Būtent piligrimystė dažnai virsta atsigręžimu į esmę. Niekur kitur, kaip tik piligriminėje kelionėje, yra iškvočiamas ir patikrinamas savasis tikėjimas. Keliaudamas į PJD sutinki nežinoti, kur miegosi ar ką valgysi, bus šilta ar šalta ir pan. Tikrai turėsi kur miegoti ir ką valgyti, bet teks iš kišenių traukti pasitikėjimą Dievu.

Piligriminėje kelionėje taip pat gausu progų iš šalies pamatyti save. Kelionė į PJD neišvengiamai atveda prie pasirinkimo kryžkelės. Kitaip tariant, piligrimystė leidžia suvokti, kad pasirinkimai gali būti tik dvejopi: vieni priartinantys, kiti – nutolinantys nuo sąžiningos pažinties su savimi pačiu, artimaisiais bei Dievu.

Ponams ir ponioms magelanams – kas girdėti iš Lisabonos?

Lisabona – kadaise tai buvo žymių keliautojų Vasco da Gamos ir Ferdinando Magellano namai, o 2023 m. rugpjūčio 1–6 d. ji priims daugiau nei milijoną jaunuolių iš viso pasaulio. Iki Pasaulio jaunimo dienų likus mažiau nei 280 dienų, spalio 17–19 d. Fatimoje suorganizuotas tarptautinis pasirengimo susitikimas. Su pagrindiniais PJD organizatoriais susitiko vyskupų konferencijų, jaunimo centrų, organizacijų ir kongregacijų atstovai. Susibūrimo tikslas – išsiaiškinti renginio detales bei susipažinti su piligrimus priimsiančios Portugalijos kultūra.

„Šis susitikimas yra ypatingas. Nes tai pirmasis jaunimo pastoracijos delegatų susitikimas po 2019 m. sausį Panamoje vykusių Pasaulio jaunimo dienų, – sakė kardinolas Kevinas Farrellas. – Dabar čia, Fatimoje, vėl įmanomas tikras pasaulinės Bažnyčios susitikimas ir bendra malda. Padarykime šį akis į akį susitikimą kaip tiltą tarp tautų ir kultūrų.“

Pasirengimo susitikime dalyvavęs Lietuvos atstovas, Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas, Matas Macevičius džiaugėsi informatyvumu bei gėrėjosi organizatorių pastangomis:

„Į Tarptautinį pasiruošimo Pasaulio jaunimo dienoms susitikimą Fatimoje suvažiavo daugumos tautų ir valstybių atstovai, įvairių organizacijų ir judėjimų nariai, pasauliečiai bei pašvęstieji broliai ir seserys. Susitikime tvyrojo ryškus vienybės jausmas, jaunatviškas entuziazmas ir delegatų nusiteikimas – savo šalyse padaryti viską, kad popiežiaus Pranciškaus bei portugalų kvietimas pasiektų kiekvieną jų tautos jauną žmogų. Asmeniškai labai vertinu sutiktus delegatus, nes pokalbių metu galėjau pažinti skirtingų tautų įgyvendinamą pasiruošimo procesą. Galiausiai labai malonu sutikti žmonių, dirbančių toje pačioje pastoracijos srityje. Pokalbiai su skirtingo pastoracinio darbo patirtį turinčiais darbuotojais mane sustiprino ir kartu atskleidė vieną labai svarbų PJD tikslą – mokantis vieniems iš kitų patirti universalios Bažnyčios slėpinį ir sustiprinti savąją Kristaus mokinio tapatybę. Į Fatimą važiavau su daugybe organizacinio pobūdžio klausimų; į dalį jų pavyko atsakyti, į dalį – ne, tačiau išvažiuoju su tam tikru pasitikėjimu, jog vietiniai žmonės padarys viską, ką gali geriausio, nes labai myli jaunimo dienų idėją, savo šalį ir Dievą.“

Ponams ir ponioms Klauskite daktaro – kur rasti bilietus į PJD?

Popiežius Pranciškus jau užsiregistravo į Pasaulio jaunimo dienas – laikas suklusti ir lietuvaičiams. Po ilgo atotrūkio ir izoliacijos laikotarpio Lisabonoje iš naujo atrasime apsikabinimo džiaugsmą. Tik ką daryti norint keliauti?

Pirmiausia apsidairyti. Gal tavo parapija jau rezervavo autobusą ar universiteto sielovadininkai išnuomojo lėktuvą? Apsidairius reikėtų pakilti ir pasikalbėti su jais, o išgirdus kelionės detales užsiregistruoti. Džiaugsmas tave pasivys jau rengiantis PJD. Nepraleisk ir šio etapo. Tiesa, gali sakyti: nejuokaukit, Portugalija taip toli. Tikrai ne man. Prisiminkime į PJD jau užsiregistravusį popiežių, kuris sakė: „Atsisakykite visų netikrų atsiribojimų. Dabar yra laikas kilti! Skubiai pakilkime! Šiuo gražiu gyvenimo laikotarpiu eikite pirmyn, neatidėliokite to, ką Dvasia gali jumyse nuveikti!“

Neatidėliok popiežiaus Pranciškaus kvietimo susitikti su juo ir jaunimu iš viso pasaulio:

  •  ryškiai pasižymėk rugpjūčio 1–6 dienas;
  •  prisimink spintoje primirštą taupyklę ir savo troškimą valgyti mažiau saldumynų;
  •  lauk informacijos apie lietuvių grupes, organizuosiančias kelionę į PJD Lisabonoje www.jaunimodienos.lt

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 balandis 4

Artuma - artuma202404_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22