Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

Celibatas

Kardinolas Grzegorz Ryś
rys-celibatas_vir.jpg

Iš lenkų kalbos vertė Katarzyna Korzeniewska-Wołek

Konsultavo ir vertė iš graikų bei lotynų kalbų Justinas Ambrazas ir dr. Liudas Jovaiša

Redaktorė Violeta Micevičiūtė

 

Kaunas: VšĮ Caritas leidykla „Artuma“, 2024. – 168 p.

ISBN 978-9986-461-96-8

 

Kaina –10 Eur (atsiimant redakcijoje)

 

Užsisakyti

 

Ar celibatas – tik senovės palikimas? O gal – „perversija“? Ar mitas, kuriuo vis tiek niekas nesivadovauja? O gal pranašiškas ženklas?

Kai kas celibatą sieja su pedofilijos skandalu Bažnyčioje, dramatišku pašaukimų mažėjimu ir kunigų trūkumu. Todėl vis dažniau raginama jį panaikinti. Ar tai teisinga? Ar artėja celibato pabaiga? Ar tai neatsiejama nuo kunigo tarnystės?

Knygoje kardinolas Grzegorz Ryś aptaria celibato istoriją ir reikšmę, įžvalgiai parodo, kodėl Romos Katalikų Bažnyčia tam tikru metu uždraudė kunigams tuoktis ir kokie sunkumai tai lydėjo. Taip pat pateikia gilų teologinį ir pastoracinį žvilgsnį į tai, kas iš tikrųjų yra skaistybė ir iš jos išplaukiantis kunigų celibatas.

Panašu, kad celibato istorija dar nesibaigė.

 

* * *

kard-grzegorz-rys.jpgGrzegorz Ryś – Katalikų Bažnyčios kunigas, kardinolas, humanitarinių mokslų daktaras, besispecializuojantis Bažnyčios istorijos srityje. 1964 m. gimė Krokuvoje. Ten mokėsi, baigė seminariją ir buvo įšventintas kunigu. 2007–2011 m. buvo Krokuvos arkivyskupijos dvasinės seminarijos rektoriumi, vėliau – šios arkivyskupijos vyskupu pagalbininku. Nuo 2017 m. – Lodzės arkivyskupijos metropolitas. 2023 metų rugsėjį popiežius Pranciškus jį paskyrė kardinolu.

Lenkijoje kardinolas Ryś žinomas kaip krikščionių ir žydų dialogo įkvėpėjas ir dalyvis. Taip pat daugelio įdomių, suprantama kalba parašytų knygų autorius. Celibatas – viena iš jų.

< atgal į sąrašą

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970


redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22