Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

artuma201603 vir
2016 m. kovas 3

Kovo Artuma: pamokymų ar duonos alkstame labiau?

Iš naujo atrasti ir galbūt naujaip aptarti gailestingumo darbus kūnui ir sielai – tokiai misijai įkvėpė popiežius Pranciškus. „Darbais kūnui prisiliečiame prie Kristaus kūno broliuose ir seseryse“, – aiškina popiežius, – „o darbais sielai tiesiogiai palytime savo nuodėmingą būtį. Todėl darbų kūnui ir sielai nevalia perskirti.“ Tad nagrinėsime juos „suporavę“; štai kovo Artumoje pirmoji „pora“: ką reiškia „alkstantį pasotinti“ ir „nemokantį pamokyti“?

Atrodytų, „anoks čia gailestingumo darbas pamokslauti“. Nebent viduramžiais, kai nebuvo televizoriaus ar elektros, o interneto laikų žmonės nelinkę mokytis, neapsikrauna: jei ko nemoka ar nežino, viską randa gūgle. Kitose srityse pasikeitimų ne tiek jau daug. Tai „ar laikai keičiasi?“ – svarsto Antanas Gailius. Ką iš tiesų reiškia „nemokantį pamokyti“ ir, jei turėtume tai daryti, tai kaip?

Ar kada pagalvojote, kodėl vieni varsto bažnyčios duris kiekvieną sekmadienį, klauso pamokslų, net Šventraštį skaito, o kiti ateina tik „susitvarkyti“? Na, maždaug kokius tris kartus per gyvenimą. Priimti Pirmosios Komunijos, po poros metų „susitvirtinti“ ir, žinoma, dargi susituokti bažnyčioje verta. Stebimės, kodėl gavusieji vieną ar kitą sakramentą jau kitą sekmadienį nebeateina. „Pagalvokime, kam juos rengėm“, – kviečia susimąstyti patyrusi katechetė sesė Evelina Lavrinovičiūtė MVS. – „Jeigu sakramentams, jie juos gavo, kodėl turėtų eiti toliau? Ar parodome, kad krikščioniškasis gyvenimas yra daugiau negu sakramento gavimas?“

Svarbiau krikščionišką gyvenimą rodyti darbais; žodžiai eina po to. Šitai mums liudija sužadėtinių rengimo santuokai ekspertai Indrė ir Ramūnas Aušrotai. Jie dalijasi, ko svarbu nepamiršti, kai prasižiojame kitiems kalbėti apie Dievą.

Galbūt po tokių mokymų jaunavedžiams nuskils ne prasčiau nei Linui ir Rimai Sidriams, kurie bemaž 40 metų pragyvenę santuokoje, užauginę nei daug, nei mažai – aštuonis vaikus – vis dar laimingi! Apie šeimoje neišvengiamai kylančius sunkumus ir džiaugsmus jie parašė knygą, kad ir kiti eitų į tikrą meilę ir laimę vedančiu keliu, o šis kelias – tai „santuokinis dvasingumas“, taip pavadinta ir knyga, kurią išleido Artumos leidykla.

Jaunuoliai ir ūgtelėję paaugliai sprendimus gali daryti patys, tik tėvai norom nenorom viską kontroliuoja! Gal kovo Artuma padės jiems suprasti, kaip paleisti vaiką į mokyklos aplinką, o paauglį – į jo paties minčių ir apsisprendimų pasaulį.

„Leisk jam lankyti tokius būrelius, kokių jis nori, ne Tu. Tegul meta vieną, surandą kitą, kas jam pačiam patinka“, – pataria dvylikametė skiltyje „Atsargiai paAUgliAI“, parašiusi drąsų laišką sau... 45-metei. Jis tiks ir tėvams, kurie pretenduoja į „geriausiųjų“ titulą ar bent jau nori žinoti, kokių „patarimų“ vaikai nelaukia.

Kol mokome kitus ir patys alkstame pamokymų, kiti tyko duonos ar dar ko nors iš supermarketo su galiojimu „ant ribos“. Padėti – laisvo apsisprendimo reikalas. O gal tai kiekvieno krikščionio pareiga?

Ir vis dėlto keista, kodėl taip paprasta šauti iš ginklo ar nukeliauti į, balažin, kokį tolimą kraštą, o taip sunku pasilenkti prie brolio, kuris alkanas, ir nesvarbu, pamokymų ar duonos labiau. Gal kovo „Artuma“ padės suprasti, kaip pasiryžti gailestingumo darbams? Ne dėl akių, o iš visos širdies.


Turinys

Kalbos skrynelė

Violeta MICEVIČIŪTĖ Skaitvardžiai

Kronika

Kun. Artūras KAZLAUSKAS Kryžiaus kelias
Rūta TUMĖNAITĖ, Dalia GUDŽINSKIENĖ Bažnyčios pulsas
Vytautas SINICA Katalikams išaušo Penktadienis
Antanas SAULAITIS SJ Kada prasideda diena?

Didelės ir mažos kryžkelės

Antanas GAILIUS Ar laikai keičiasi?
Kun. Vytautas LANGAS Pasigailėti darbais
Ainis A. JACKŪNAS Profesija – gailestingumas
Vytautė MACIUKAITĖ Maitintis meile ir išmintimi
Br. Lukas SKROBLAS OSB Visuomet turėkime su savimi aliejaus
Indrė ir Ramūnas AUŠROTAI Krikščionio beriama druska
Savo dovanas Jis dalina pats
Bronė GUDAITYTĖ Taip neįprasta – pastebėti kitą...
Operacija „Slibino pilvas“
...Kas nevalgo, tas neauga

Veidu į vaiką

Paul LEMOINE Įpareigojantis pasitikėjimas
Motinos litanija

Jaunimo iššūkis

Joana GIMBERYTĖ-JURONĖ Dievo keliu lydintieji

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Vedę ir vis dar laimingi
Elena KOSAITĖ-ČYPIENĖ NŠP: efektyvu ar neatsakinga?
Svarbiausia – meilė ir santuoka

Atokvėpio valandai

Giovannino GUARESCHI Kelionė po Italiją

Akiračiai

Šventasis Kazimieras

Sveikata

Mėsa? Fe

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda IBIANSKA Alkanųjų maitinimas

Viršelyje Jolantos Klietkutės nuotrauka

 

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22