Ieškantiems Dievo ir žmonių artumos

artuma201611 vir
2016 m. lapkritis 11

Lapkričio „Artumoje“ – du gailestingumo darbai: mirusį palaidoti ir melstis už gyvus bei mirusius

Lapkritį, kai užsivers Gailestingumo durys vyskupijų katedrose, o Gailestingumo Motina Aušros Vartų atlaiduose palaimins tęsti gerus darbus ir užbaigus Gailestingumo jubiliejų, „Artuma“ dar kviečia pasigilinti į du gailestingumo darbus – mirusį palaidoti ir melstis už gyvus bei mirusius.

Nors šie darbai yra paskutiniai septynių gerų darbų kūnui ir sielai „eilėje“, galbūt jie net patys svarbiausi. Tarp žurnalo klausimų šį mėnesį – koks galėtų būti paskutinis pasitarnavimas artimui, kuris jau žengia, pasak Katalikų katekizmo, į „paskutines krikščionio Velykas“? O kas paguos žemiškąjį išsiskyrimą su artimais, mylėtais, pažintais, kas būtų stipriau už stingdantį mirties šaltį? Kas išreikš mūsų rūpestį ir dėl to, kaip anapus jaučiasi mūsų artimieji? Be to, kodėl apskritai svarbu melstis už žmones – už jau mirusius ar dar gyvus, ir melstis ištvermingai, net tada, kai atrodo, jog mūsų maldos neišklausomos?

Tikrą vilties žodį „Artumos“ skaitytojams dovanoja Vytautė Maciukaitė. Ji rašo, jog „malda tobulai susieja žmones <...> Ji išreiškia mūsų meilę tuomet, kai joks kitas ryšys jau neįmanomas. Ji tuomet neleidžia mirti mūsų meilei“. Šio ir kitų straipsnių autoriai neabejoja: malda už kitą žmogų išties jam padeda – po mirties ar dar šiame gyvenime.

Redakcija kalbina ir parapijos kleboną, kuris, sutikime, tikrai turi ką pasakyti apie meilę, maldą ir ...mirtį. Kun. Arūnas Simonavičius iš Skriaudžių irgi kalba, jog atmindami mirusįjį tarsi pasakome: „niekas niekur nedingsta, neprapuola – kaip buvai mano mylimas žmogus, taip ir esi mano mylimas žmogus“. Pasak pašnekovo, malda gali netgi sutaikyti – su mirusiais ir gyvais, jei tik prašome Viešpatį: „Būk mums gailestingas, padėk...“

Lapkričio „Artumoje“ ir kitas klausimas – kodėl netrukus suirsiantį mirusiojo kūną laidojame taip pagarbiai? Sakysime, kur jau kur, bet Lietuvoje turime labai gyvą ir savitą laidojimo kultūrą ir šį darbą puikiai padarome!

Šįkart kun. Artūras Kazlauskas rašo apie pinigus, netikėtai sugretindamas juos su liturgija. Be to, jis visai reikalingai primena, iš ko išsilaiko parapijos Lietuvoje bei kas yra tas visiems rūpimas kunigų pragyvenimo šaltinis. Čia taip pat rasite ir visa atsakantį Dievo žodį pagal antrąjį laišką korintiečiams: „Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją“ (9, 7).

„Artumoje“ vilties žinią sutuoktiniams, kurie dar nesulaukia vaisingumo dovanos, siunčia dr. Birutė Obelenienė. Ji aštriai atsiliepia apie Pagalbinio apvaisinimo klinikas ir pataria neskubėti į jas, o pirma sužinoti, ką apie nevaisingumo gydymą sako pasaulinio garso specialistai.

Kai žurnalas pasieks skaitytojus visoje Lietuvoje, galbūt valdžios viršūnėse jau regėsime ir pirmuosius mūsų rinkimų vaisius. Tenebus jie apviliantys. Rinkimus žurnale komentuoja Antanas Gailius, Vincentas Vobolevičius... Įsiklausykime: juk krikščioniui būti akylam ir veikliam visuomenės gyvenime, keisti jį į gera niekada nevėlu.

„Artuma“ kviečia lapkritį susitikti Bažnyčios gyvųjų ir visų šventųjų maldoje. Bažnyčia užtaria, kai nelengva atsisveikinti. Ji ir toliau palaiko mūsų bendrystę. Juk nesant bendrystės, nelieka ir gyvenimo – taip pat ir amžinojo...

Linkim ramybės ir apmąstymo laiko su mūsų žurnalu.


Turinys

Kronika

Akcija „Mama, tėtis ir vaikai“
Kun. Artūras KAZLAUSKAS Maldos, liturgija ir eurai
Bažnyčios pulsas
Antanas GAILIUS Mintys po rinkimų
Dr. Vincentas VOBOLEVIČIUS Laukia įdomūs metai
Milita ŽIČKUTĖ-LINDŽIENĖ Gerumas mus vienija!
Antanas SAULAITIS SJ Ką galime daryti kartu
Atsargiai – semantizmai!
Melstis ir nepaliauti

Didelės ir mažos kryžkelės

Klausimai ganytojams
Kun. Vytautas LANGAS Gyvenimas po mirties
Vytautė MACIUKAITĖ Bendrystė kaip malda
Kokia nauda iš maldos?
Tomas VILUCKAS Belsti į dangaus duris
Zita VASILIAUSKAITĖ Tėvų skyrybos vaikui – it mirtis
Deimantės šventovė
Normalūs žmonės visada meldžiasi!

Jaunimo iššūkis

Joana GIMBERYTĖ-JURONĖ Ir po mirties gyvi

O mes kitokie

Inesa VAITKŪNAITĖ Laukimo atradimas

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Prof. dr. Birutė OBELENIENĖ Ligą ne apeiti, bet gydyti

Atokvėpio valandai

Giovannino GUARESCHI Moteris ir „e“
Ramūnas AUŠROTAS Religinis skepsis kine

Akiračiai

Šventasis kankinys Juozapatas

Sveikata

Jūratė MATIKOVIENĖ Senatvės vaizdiniai ir tikrovė
Peteliškės formos organas

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda IBIANSKA Apie gyvus, mirusius ir maldas...

Viršelyje – Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atvaizdas be aptaisų. Apie 1620–1630 m.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22