Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

artuma201912 vir
2019 m. gruodis 12

Gruodžio Artuma: šventumas – tai kova, budrumas ir įžvalgumas

Dažnai šventuosius įsivaizduojame nusaldintus, pakylėtus, paskendusius ramybėje... O popiežius Pranciškus savo laiške-padrąsinime „Būkite linksmi ir džiūgaukite“ sako, kad žmonių, kurie trokšta būti šventi, gyvenimas yra nuolatinė kova... Prieš ką?  Tad jei nori kovoti gerą kovą, turi būti budrus ir įžvalgus.

Gruodžio Artuma siūlo Jums puikų įrankį, kaip kasdienoje įžvelgti, kur Dievas kviečia ir ką veikia mūsų gyvenime ir aplinkoje, į kokią kovą Jis mus kviečia. Kad būtume budrūs kariai... Gyvenkime sąžiningai, žvelkime drąsiai savo kasdienybei į akis, kad būtume budrūs ir švariomis širdimis pasitiktume Kūdikėlio Jėzaus Gimimo šventę.

Šilto Jums švenčių laukimo jaukiai skaitant ir įžvalgiai budint!

Gruodžio Artuma: šventumas – tai kova, budrumas ir įžvalgumas

Dažnai šventuosius įsivaizduojame nusaldintus, pakylėtus, paskendusius ramybėje... O popiežius Pranciškus savo laišką-padrąsinimą „Būkite linksmi ir džiūgaukite“ užbaigia sakydamas, kad žmonių, kurie trokšta būti šventi, gyvenimas yra nuolatinė kova... Prieš ką, už ką, dėl ko?..

Gruodžio Artumoje daugiausia dėmesio tam ir skiriame, nes jei nori kovoti gerą kovą, turi būti įžvalgus ir budrus. Tačiau nuolat išlikti tokiems nėra paprasta. Kaip reguliariai pasitikrinti, ar sąmoningai ir sąžiningai gyveni? Nėra geresnio būdo, kaip įžvalgumą ugdytis, nei sąžinės tyrimas, – įsitikinęs kunigas Artūras Kazlauskas. Jis pateikia septynių žingsnių planą, kaip nuosekliai atlikti sąžinės peržvalgą. Tai padeda ne tik pasiruošti gerai išpažinčiai, bet ir išlikti atviram Dievo dovanoms.

O kaip kovoti? Tokį klausimą užduoda brolis pranciškonas Ramūnas Mizgiris OFM ir išsyk primena Biblijos raginimą: „Būkite blaivūs, budėkite!“ Vienuolis pataria neiti į dialogą su nuodėmėmis ir pateikia ne vieną šventųjų tekstų ištrauką. O Šventraščio žinovas kunigas Algirdas Akelaitis primena, kad nors kasdienybėje šėtoną dažnai minime ir jo veikimui priskiriame įvairius blogus darbus, tačiau pačioje Biblijoje blogio kilmė nutylima...

Apie tai, kaip prieš tamsos angelus atsilaikyti, Artumos skaitytojams pasakoja jau 15 metų Lietuvoje gyvenantis ir tarnaujantis argentinietis kunigas Domingo Avellaneda IVE, šįmet paskirtas ir Panevėžio vyskupijos egzorcistu. Prieš ką kovojame savo viduje? Kaip atpažinti apsėdimą? Ir kaip iš tiesų atrodo egzorcizmai, daugeliui vis dar esantys tarsi šydo dengiami?

Šiame žurnalo numeryje ir itin atviras žvilgsnis į depresiją, baisų šios ligos šešėlį, ir sykiu padrąsinimas apie tai kalbėtis, užuot slėpus, liudijimas, kaip galima kovoti šią, regis, beviltišką kovą.

Itin daug dėmesio gruodžio Artuma skiria vaikams. Kaip apsaugoti šiuos Dievo siųstus mažuosius žmones? Kaip parodyti jiems tinkamą dėmesį ir kreipti sveiku sąžinės keliu? Dr. Rūta Butkevičienė ragina visus, pažįstančius bent vieną vargingai gyvenančią ar socialinių įgūdžių stokojančią šeimą, pradėti nuo savęs – surengti susitikimą ar Kūčias bendruomenėje, padėti ir su meile priimti tai į savo šeimos ratą.

Apie Kalėdų gėrį kalba ir kiti autoriai.

„Kaip teisingai gyventi? Visi žinome, tik nedarome. Evangelijose juodu ant balto parašyta. Bukesniems yra trumpesnis variantas – Dekalogas“, – kaip visad nešykštėdama humoro primena Vanda Ibianska.

Aptariamas ir vienas svarbiausių metų įvykių – Amazonijos sinodas, kurio akiratyje – kur kas daugiau nei konkretus geografinis regionas, tad įvykis susilaukė viso pasaulio žiniasklaidos dėmesio. Akcentuojami keturi dalykai, šį Sinodą išsiskyrę iš kitų, – dėl jų autorė Saulena Žiugždaitė Amazonijos sinodą vadina naujos epochos ženklu.

Tėvo Antano Saulaičio SJ apžvalgoje aptariamas pavienių Amazonijos genčių lankymas, pažindinimasis su jų atstovais siekiant paskiepyti ir apsaugoti nuo išnykimo. Pats misionierystė ir jėzuitų misija gvildenama viešoje ir drąsioje tėvų jėzuitų diskusijoje, į kurią juos pakvietė Artumos redakcija, taip užbaigdama savo bandymą pasigilinti į visas popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje pasakytas kalbas.

Žiemiškame Artumos numeryje rasite ir popiežiaus pietų Lietuvoje šeimininkės šventinių receptų, ir net... kunigo kulinarinio šou šeimoms pristatymą.

Gyvenkime sąžiningai, žvelkime drąsiai savo kasdienybei į akis, kad būtume budrūs ir švariomis širdimis pasitiktume Kūdikėlio Jėzaus Gimimo šventę.

Šilto Jums švenčių laukimo jaukiai skaitant ir įžvalgiai budint!

(Beje, nepamirškime ir galimybės prenumeruoti Artumą – taip kas mėnesį mūsų namus pasieks šis puikus straipsnių ir apmąstymų rinkinys.)

Joana GIMBERYTĖ-BALČIUVIENĖ


Turinys

Kronika

Kun. Artūras KAZLAUSKAS Ką veikia Dievas tavo kasdienybėje?

Tomas VILUCKAS Visuotinės Bažnyčios pulsas

Saulena ŽIUGŽDAITĖ Sinodo virsmas

Antanas SAULAITIS SJ Lankant pavienes gentis

Dalė GUDŽINSKIENĖ Bažnyčios Lietuvoje pulsas

Popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje apmąstant – pokalbis su jėzuitais

Antanas GAILIUS Šis tas apie tikėjimą, viltį ir meilę

Didelės ir mažos kryžkelės

Br. Ramūnas MIZGIRIS OFM Kaip kovoti?

Kun. Algirdas AKELAITIS Gelbėk mus nuo pikto(jo)?..

Eglė VENSLOVAITĖ ŠILIŪNIENĖ Depresijos šešėliai Pasaka apie šešėlį ir Gyvybės vandenį

Pokalbis su egzorcistu
kun. Domingo AVELLANEDA IVE Mūsų gyvenimas – nuolatinė kova

Iš redakcijos archyvų

Ištremtos Kūčios 

Jeigu nebudėsi, gali ką nors pražiopsoti

Veidu į vaiką

Ses. Ona VITKAUSKAITĖ MVS Ar kiekvienas vaikas gali išgyti?

Dr. Rūta BUTKEVIČIENĖ Neieškokime kaltų, o...

Ses. Danguolė GERVYTĖ RA Mokykla visiems

Skanaus!

Vilma BARAUSKIENĖ Gardžioji kalėdinė antis

Akiračiai

Aleksandras Dambrauskas  Sveikata

Gyd. Vytis ŽEMAITIS Elementaru ir visiems žinoma

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda IBIANSKA Minčių kadrilis 

 

Viršelyje – Kristaus gimimas. Valandų knygos puslapio
miniatiūra, Šiaurės Prancūzija, apie 1430 m.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22