Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

artuma201903-vir.jpg
2019 m. kovas 3

Kovo Artuma: šiandienos šventieji,
arba Apie šventus mūsų „nešventus“ darbus ir mus, juos dirbančius

Kaip šventumas reiškiasi mūsų kasdienybėje? Kaip maži mūsų darbai, diena po dienos nešami artimiesiems ir pasauliui, tampa šventi? Dažnai esame gundomi šventumą palikti tik dvasingiems apmąstymams, bet kaip pereiti nuo svarstymų prie realaus šventumo kasdienybėje, kai ji atrodo banali ir nešventa? Ar šventi būna tik žygdarbiai? O jeigu dirbi kasoje, apsaugininku ar šlavėju?..

Kovo Artumoje ir kviečiame atsigręžti į kasdienybę ir atpažinti, kurie kasdieniai mūsų darbai veda į šventumą, o kurie ne. Tai padaryti mums vėl padeda Šventasis Tėvas ir... greta mūsų gyvenantys šventieji.

Numerį pradedame popiežiaus Pranciškaus Žinia gavėniai, kad „sąžinę apvalę, džiaugsmingai lauktume Velykų“. Skaitytojams jau pažįstamo ciklo Popiežiaus vizitą apmąstant pokalbyje šįkart aptariamas susitikimas su Lietuvos jaunimu, įsiklausoma ir į įspūdžius jaunuolių, kurie į šį susitikimą su popiežiumi vyko iš už grotų... Pranciškus pasitiki jaunimu, pasitiki Bažnyčia, kurios dalis ir yra jaunimas – tokia šio aptarimo žinia.

„Keturios Marijos pamokos jaunimui“ – svarbi, aiški ir tiesiai jaunimui kalbanti tema, parengta pagal žurnalo America straipsnį. Jame aptariamos keturios Marijos atsiliepimo ir Viešpaties priėmimo paralelės su mūsų kasdienybe. Vadovaudamiesi Marijos elgesiu galime teisingiau ir tikriau priimti bei išgyventi viską, ką Dievas mums siunčia.

Tomas Viluckas aptaria Pranciškaus apaštališkojo padrąsinimo Džiaukitės ir linksminkitės mintis apie šventumą. Dar kartą įsitikiname, kad šventumas – tai palaiminimai, o palaiminimus Šventasis Tėvas siūlo paversti konkrečia veikimo programa. Suasmeninti ir suaktualinti šventumą veiksmu – ar tai paprasta? Popiežius parodo, kad tai galime padaryti visai čia pat ir ne taip sunkiai, kaip įsivaizduojame.

„Ko labiausiai reikia, kur nieko nedaroma? <…> Ką aš, mudvi, mudu, mes mokame?..“ – klausia tėvas Antanas Saulaitis SJ. Kalbėdamas apie tarnystę kitam ir nūdienos šventuosius misijose, jis prisimena Brazilijoje apsilankiusį ir vaikus nuo bado gelbėjusį kunigą, taip pat katalikų darbininkų sąjūdžio pradininkę. Neatlygintina pagalba kitam – štai kas svarbiausia.

Kas yra mūsų dienų šventieji ir šventosios? Tai – žmonės, kurie kasdieniais pasirinkimais ir darbais keičia pasaulį ir nepailsdami neša vilties šviesą. Kalbinamos trys paprastos, kartu ir labai nepaprastos, sunkius darbus dirbančios moterys ir sutuoktinių pora, jau daug metų globojanti vaikus. „Kodėl tai darote?“ – toks buvo pagrindinis šiems mūsų dienų šventiesiems užduotas klausimas.

Pasak kunigo Vidmanto Šimkūno SJ, visi darbai yra šventi. Atsirinkti sau artimiausius galima paprastu būdu – jį tėvas jėzuitas atskleidžia kovo Artumoje pridurdamas: „Darbas yra šventas, jei daromas dėl bendro gėrio.“

Bažnyčios istorikas dr. Darius Baronas, paskaitęs šv. Bazilijaus Didžiojo (330–379) išplėstinių pamokslų apie pasninką, ir Artumos skaitytojams siūlo susipažinti su šio papročio kilme, reikšme, be to, geriau suprasti pasninko naudą šiandien.

Kovo numeryje skiriama dėmesio menui. Kino ekspertas Ramūnas Aušrotas pasidalija trijų filmų, kuriuos išties verta pamatyti „Kino pavasaryje“, recenzijomis. „Sveikatos“ skiltyje atsakoma į populiarius klausimus: ar meno terapija veikia? Ar ji tikrai gydo? O gal gali ir pakenkti?

Apie šventumą, gerus darbus ir išvirkštinę to pusę – puikybę, apie Šventąjį Tėvą, gavėnią ir pasninką, apie Dievą mūsų kasdienybėje ir dar daug apie ką – kovo Artumoje Jums. Įdomaus ir smagaus skaitymo pavasarėjant.

Joana GIMBERYTĖ


Turinys

Kronika

Klausimai ganytojams
Popiežius Pranciškus Žinios 2019 m. gavėniai tęsinys
Tomas VILUCKAS, Dalė GUDŽINSKIENĖ Bažnyčios pulsas
Pokalbis redakcijoje Dievas veikia tikrovėje
Raimonda ČIŽAUSKAITĖ Mažos mūsų pergalės
Antanas SAULAITIS SJ Keisti tai, kas skaudžiausia

Didelės ir mažos kryžkelės

Ramūnas MIZGIRIS OFM Tikėjimas ar / ir darbai
Tomas VILUCKAS Su palaiminimais prieš srovę
Pokalbis su Vidmantu ŠIMKŪNU SJ Šventi ir nešventi darbai? Tokių nėra!
Užmigdyti sesę – šventas darbas
Joana GIMBERYTĖ Gerumo ugnies neužgesina net didžiausi sunkumai

Jaunimo iššūkis

Keturios Marijos pamokos jaunimui

Veidu į vaiką

Dr. Nijolė LIOBIKIENĖ Dėmesio: agresija ir smurtas! (II)

Atokvėpio valandai

Ramūnas AUŠROTAS Civilizacijos džiunglės
Giovannino GUARESCHI Hamletas

Akiračiai

Dr. Darius BARONAS Bazilijus Didysis, pasninkas ir visuotinė taika

Sveikata

Augalų savybės širdžiai apsaugoti
Vytis ŽEMAITIS Gydomieji menai

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda IBIANSKA Svaiginanti tuštybė

Šypsenos be raukšlių

 

Viršelyje – REUTERS / Danish Ismail nuotrauka

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22