Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

artuma202301 vir
2023 sausis 1

Sausio Artuma: Dėl ko verkė popiežius Pranciškus?

O kas jį daro laimingą net ir sunkiomis akimirkomis? Kokia meilė ugdo, o ne gniuždo ir leidžia augti ir parapijoje, ir namų Bažnyčioje? Sinodinio kelio dalyviams pasaulyje vienas svarbesnių klausimų buvo apie moterų vaidmenį Bažnyčioje; o kaip Lietuvoje? Kaip kurti saugią bažnytinę aplinką nepilnamečiams ir pažeidžiamiems asmenims? Ko mus išmokė 2022-ieji? „Visi įsitikinę, kad vienybė būtina, tačiau nesutaria, kaip ji atrodo“, – sako vienas ekumeniškai nusiteikęs vyskupas; o kaip toji vienybė, kurią skatina besąlygiška pagarba žmogui?

 Atverčiame naujus metus ir sausio Artumą, – su naujais klausimais, tikinčiojo kasdienybės svarstymais ir verkiančio Pranciškaus atvaizdu. Popiežiaus ašaros – ir istorijos momentas, ir simbolis kiekvieno iš mūsų emocinių momentų, patiriamų dėl karo veiksmų Ukrainoje. Todėl ir ganytojo žodis šįkart – tiesiai iš Kyjivo, gruodį peržengusio 300 karo dienų slenkstį. Tai karštas ir bekompromisis Visvaldo Kulboko tikėjimo liudijimas apie žmogaus dvasios ginklus ir tai, kad Kalėdos „nepriklauso nuo žmonių valios ir nepriklauso nuo agresoriaus sprendimų. [...] Karas turi savo malonės aspektą, nes išryškina būtent Gimstančią Šviesą, kaip kontrastą“.

Darius Chmieliauskas „Laiške skaitytojams“ atveria širdį ir svajoja, primindamas, kad laisvame pasaulyje šitai nedraudžiama – „Net jeigu kartais reikia ir verkti dėl savo svajonių“.

Popiežiaus maldos intencijos sausį – „kad ugdytojai būtų patikimi liudytojai, mokantys ne konkurencijos, o brolybės ir pirmiausia padėti jauniausiems ir pažeidžiamiausiems“; kaip jau įprasta, jas savo komentarais žmogiškai sušildo tėvas Antanas Saulaitis SJ.

„Gausūs vienybės daigai 2022-aisiais“ – Saulenos Žiugždaitės komentaras apie praėjusiais metais išryškėjusias vienybės iniciatyvas, o kunigas Artūras Kazlauskas Obl. OSB tęsia Mišių katechezę, kuri šįkart skirta visuotinei (tikinčiųjų) maldai – „už“ ir „su“ kitais – bei pasakoja apie svarbą ugdyti bendruomenę „visuotiniam ir bažnytiniam kvėpavimui“.

Atėjus sausiui, ir vėl – sausio 27-ąją – prisiminsime mūsų palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Skaitytojų dėmesiui pateikiamos išmintingos, atviros (ir dėl to patraukiančios) mintys iš 1911-ųjų vasaros, kai vyko pirmosios rekolekcijos Žemaičių vyskupijoje lietuvių kalba, kuriose ne vienas rasime atramą.

Išskirtinis numeryje – Pranciškaus interviu „Mes, nusidėjėliai, einame pirmyn“, taip pat ir apie Šventojo Sosto poziciją siekiant taikos ir supratimo, apie konkrečias pastangas bei paramą. „Kartais stengiuosi nekonkretizuoti, kad neįžeisčiau, o veikiau pasmerkiu apskritai, nors puikiai suprantama, ką smerkiu. Nebūtina, kad įrašyčiau vardą ir pavardę. [...] Visi žino mano poziciją, kuri nepriklauso nuo to, ar Putinas yra įvardytas, ar ne“, – sako popiežius. Visą interviu vertimą rasite interneto svetainėje artuma.lt. Visiškai nauja tai, kad popiežius Pranciškus į atsakingas pareigas Vatikane paskyrė dvi profesinę kompetenciją turinčias moteris pasaulietes, o kitos dvi – vienuolė ir pasaulietė – paskirtos konsultantėmis Kunigų dikasterijoje. Ar kvalifikuotų, profesiškai pasirengusių moterų įtraukimo į Bažnyčiai svarbių sprendimų priėmimą sulauksime ir Lietuvoje? Popiežiaus poziciją apie moters vaidmenį Bažnyčioje ir lietuviškąją situaciją komentuoja žurnalistas Simonas Bendžius bei Artumos redkolegijos narė dr. Irena Eglė Laumenskaitė.

Žurnalo rubrikoje „Veidu į vaiką“ – Kristinos Mišinienės ir dr. Nijolės Liobikienės tekstai, komentuojantys seksualinių nusikaltimų prieš vaikus situaciją, būtini perskaityti kiekvienam tikinčiajam ir bet kuriam žmogui.

„Angelų Sargų globoje“ – publikacija apie Šv. Angelų Sargų titulo bažnyčios parapiją Alytuje, tęsianti parapinėms bendruomenėms pažinti skirtų tekstų ciklą. Sovietmečiu ir atgimimo laikotarpiu šioje parapijoje tarnavo tokie kunigai kaip Lionginas Kunevičius (palaidotas šventoriuje), marijonas Pranas Račiūnas, salezietis Petras Dumbliauskas, Juozas Zdebskis, jėzuitai Sigitas Tamkevičius ir Antanas Gražulis.

Abejingų nepaliks ir tekstas apie Rugambus – vyrą ir nepaprastą jo žmoną iš Ruandos, kartu su vaikais nužudytus per Ruandos genocidą prieš tutsius. 2021 m. jų byla perduota Šventųjų skelbimo bylų kongregacijai.

„Pirmutinis poreikis yra būtent šis – kad tėvas būtų esamas šeimoje. Kad būtų arti žmonos, dalydamasis viskuo: džiaugsmu ir skausmu, sunkumais ir viltimi. Kad būtų arti augančių vaikų: kai jie žaidžia ir kai įsipareigoja, kai būna nerūpestingi ir kai įsibaiminę, kai būna kalbūs ir kai tyli, kai yra drąsūs ir kai bijo, kai klysta ir kai grįžta į teisingą kelią; tėvas visuomet turi būti esamas. Esamas nereiškia kontroliuojantis!“ – teigia popiežius toliau tęsiamose Artumoje katechezių apie šeimą publikacijose („Tėvai ir motinos“).

Viltingo buvimo, švento, tikėjimo darbais paliudyto žengimo per 2023-iuosius metus – Dievo ir žmonių artumoje.

Rūta Lazauskaitė


Turinys

Kronika                      

Jie neturėjo nei žemėlapio, nei navigacijos

Tėvas Antanas Saulaitis SJ
Ne žodžiai, o pavyzdys

Visuotinės Bažnyčios pulsas

Saulena Žiugždaitė
Gausūs vienybės daigai 2022-aisiais

Bažnyčios Lietuvoje pulsas

Kunigas Artūras Kazlauskas Obl. OSB
Visų pakrikštytųjų kunigystės pareiga

Antanas Gailius
Ukrainos pamokos

Sinodiškos Bažnyčios link

Palaimintasis Jurgis Matulaitis
Rūpinkimės, kad žmonės, į mus pažvelgę, Kristų pamatytų

America magazine pokalbis su popiežiumi Pranciškumi
Mes, nusidėjėliai, einame pirmyn

Simonas Bendžius kalbina dr. Eglę Laumenskaitę
Moters vaidmuo Bažnyčioje?

Angelų Sargų globoje

Veidu į vaiką                                        

Vaida Alksnevičienė
Leisti vaduotis iš globos

Kristina Mišinienė
Ne mūsų vaikai, ne mūsų rūpestis?

Dr. Nijolė Liobikienė
Labai skaudūs ir nešventi dalykai

Jaunimo iššūkis       

Ieva Urbonaitė
Be IT – it be rankų

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Šv. Jonas Paulius II
Kūno teologija (XXXVI)

Tėvai ir motinos

Akiračiai                                              

Meilės triumfo liudytojai

Skanaus!                                              

Silvija Knezekytė
Džiovintų slyvų tortas

Sveikata

Gydytojas Vytis Žemaitis
Kas kaltas ir ką daryti?

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda Ibianska
Daiktai ir žmonės

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22