Ieškantiems Dievo ir žmonių artumos

artuma202402_vir.jpg
2024 vasaris 2

Vasario Artuma: apie maldaujantį pasitikėjimą ir palaiminimo dovaną

„Dievo akivaizdoje tampame broliais ir seserimis, jautresniais vieni kitiems: vietoj grėsmių ir priešų randame bendrakeleivius“, – sako popiežius Pranciškus prasidedant Gavėniai. Tačiau kaip pradėti dialogą ir nebėgti nuo skirtingumo? Kaip atsakyti į sesers ar brolio skausmą ir sumišimą?..

„Aukščiausias Bažnyčios tikslas ir įstatymas – gelbėti sielas“, – primena vyskupas Erikas Vardenas iš Trondheimo, ganytojiškai aiškindamas praktinį deklaracijos Fiducia supplicants taikymą. Kokių dėl to iššūkių ir grėsmių mato teologai Lietuvoje? Kaip Bažnyčioje suprantama palaiminimų liturginė reikšmė, kam jie skirti ir kokios jų praktikos gali nustebinti net tūlą kataliką?.. Na, o tėvo dominikono Timothy Radcliffe‘o rekolekcijų Sinodo dalyviams tema – pokalbis kelyje į Emausą – atrodo, kad kaip tik šių dienų audringiems pokalbiams skirta!

 „Dievo akivaizdoje tampame broliais ir seserimis, jautresniais vieni kitiems: vietoj grėsmių ir priešų randame bendrakeleivius“, – sako popiežius Pranciškus prasidedant Gavėniai. Tačiau kaip pradėti dialogą ir nebėgti nuo skirtingumo? Kaip empatiškai suprasti kitą, jo patirtį?Kaip atsakyti į savo sesers ar brolio skausmą ir sumišimą?

„Aukščiausias Bažnyčios tikslas ir įstatymas – gelbėti sielas“, – primena vyskupas Erikas Vardenas OCSO iš Trondheimo, ganytojiškai aiškindamas praktinį deklaracijos Fiducia supplicants taikymą. Kokių dėl to iššūkių ir grėsmių mato teologai Lietuvoje? Kaip Visuotinėje Bažnyčioje suprantama palaiminimų liturginė reikšmė, kam jie skirti ir kokios palaiminimų praktikos gali nustebint net tūlą kataliką?.. Apie tai šįsyk vasario Artumos numeris ir trys didžiulės jo temos, viena su kita susipynusios.

Pirmoji tema – daug atgarsio sulaukusi ne tik Bažnyčioje, bet ir visuomenėje – apie Vatikano Tikėjimo mokymo dikasterijos deklaraciją Fiducia supplicans, kurią galėtume versti kaip „Maldaujantis pasitikėjimas“. Vienus ji nudžiugino, kitus papiktino, trečius – pakvietė stabtelėti ir įsiklausyti: tai kas gi čia įvyko? Tema jautri, dėl jos dalis net nori išeiti iš Bažnyčios, kiti – sugrįžti. Tad net keturi straipsniai vasario Artumoje skatina reaguoti, mąstyti bei suprasti vietinės ir Visuotinės Bažnyčios kontekstą.

Antroji tema – sinodiškumas ir įsiklausymas. Tikriausiai daug kartų skaitysime tėvo dominikono Timothy Radcliffeʼo OP rekolekcijų mąstymą, skirtą Sinodo dalyviams Vatikane bei ypač tinkantį pradedant Gavėnią. Nes tai – atnaujinimas žvilgsnio į save, į (ne)draugus ir į Dievą, kurio niekaip negalime iki galo perprasti.

Trečioji tema – intymioji meilė. Kartais gali pasirodyti, kad popiežiai kalba iš aukšto, atitrauktai nuo šeimų gyvenimo. Paskaitykite šv. Jono Pauliaus II svarstymus – „Erosas kaip „erotiško“ šaltinis“ – ir itin atvirą Valdemaro bei Ingridos Jazgevičių pasidalijimą apie intymųjį gyvenimą. Jei kartais atrodo per sunku „įkąsti“ popiežiaus mokymą, tai tikrai suprasite Valdemarą ir Ingridą... Intymi meilė yra ir buvimas kartu su ligoniu, taip pat ir Dievo ilgesys, – apie tai tėvo Antano Saulaičio SJ išmintis naujausioje Artumoje.

Joje – ir įkvepiantis pokalbis su Laisvės premijos laureatu Petru Plumpa. Ir įsiklausymas į jaunuosius Carito savanorius – apie tai, kaip Lietuvoje gimsta „Jaunasis Caritas“. Gerai, jei sinodiškumą išgyvename ir šeimoje, kai tėvai ir vaikai įsiklauso vieni į kitus. Įsiklausyti į mažiausiuosius, pasitelkiant Marijos Montessori metodiką, Artumos skaitytojams vis padeda Vaidos Alksnevičienės straipsnių ciklas; jos tekstas šįkart pavadintas „Atpažinti ir palaikyti“. Straipsniu „Apie švaistymą Bažnyčioje“ įžvalgioji Giedrė Kemėšienė pradeda visai naują tekstų seriją apie mūsų parapijų ir bendruomenių realybę bei kasdienybę.

Ir tai ne dar viskas!.. Įdomių Jums atradimų, malonaus skaitymo, gaivios Gavėnios pradžios ir iki susitikimo Vilniaus knygų mugėje, Artumos bičiuliai!

 


Turinys

Ganytojo laiškas Artumai

Popiežius Pranciškus
Žinia 2024 m. Gavėniai: Sulėtinti tempą ir sustoti

Kronika

Darius Chmieliauskas
Laiškas skaitytojams

Mano knyga bus paprasta, popierinė

Tėvas Antanas Saulaitis SJ
Popiežiaus maldos intencija vasariui

Bažnyčios pulsas

Sinodinės Bažnyčios link

Tikėjimo mokymo dikasterija
Kas yra tikroji palaiminimų naujovė? Kam ir kodėl?

Vyskupas Erikas Vardenas OCSO
Aukščiausias Bažnyčios tikslas ir įstatymas – gelbėti sielas

Dr. Artūras Lukaševičius
Deklaracijos Fiducia supplicans iššūkiai

Kunigas Artūras Kazlauskas obl. OSB
Dar kartą apie palaiminimus

Tėvas Timothy Radcliffe OP
Pokalbis kelyje į Emausą

Violeta Micevičiūtė
Kodėl „sinodiškumas“?

Giedrė Kemėšienė
Apie švaistymą Bažnyčioje

Jaunimo iššūkis

Ieva Urbonaitė
Jaunajam Caritui – žalią šviesą

Veidu į vaiką

Vaida Alksnevičienė
Atpažinti ir palaikyti

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Valdemaras ir Ingrida Jazgevičiai
Atverti širdis Bažnyčios mokymo grožiui

Šv. Jonas Paulius II
Kūno teologija (XLVII)

Tarp kitko

Frater Leo
Mums trūksta tamsos

Akiračiai

Petrą Plumpą kalbina Inesa Vaitkūnaitė (II)
Dievas parūpina šimteriopai

Sveikata

Gydytojas Vytis Žemaitis
Geriau būtų nežinoti

Mūsų kiemelyje

Tėvas Antanas Saulaitis SJ
Kryžiai ir koplytstulpiai

Šypsenos be raukšlių

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22