Ieškantiems Dievo ir žmonių artumos

 • artuma202105 rs03
  Darius Chmieliauskas

  Gegužės „Artuma“: laiškas skaitytojams

  2021-05-01

  Mieli Artumos bičiuliai,

  regis, esam taip įpratę, kad gegužė – tai Marijos ir mūsų Motinų mėnuo, išties, gal net ir pats gražiausias savo žydėjimu! Tačiau neužmirškim, kad ir Jėzaus, ir mūsų Gimdytojos visada troško, jog užaugtume, būtume brandūs ir laisvi, o tada – su meile ir tiesoje gražintume šį nuostabų, bet vis dar netobulą pasaulį. Todėl šią gegužę į pirmą planą nutarėm iškelti tai, be ko negali gyventi žmogus – brandus ir laisvas.

 • artuma202104 rs02
  parengė sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS

  Prisikėlusio Kristaus laimė

  2021-04-10

  Velykų laikotarpiu (Balandžio 13 d.) minėsime 150-ąsias palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo metines. Ta proga dalinamės palaimintojo mintimis apie Velykas iš Jo rankraščio „De Christi resurrectione“

 • artuma 202104 vedamasis
  ses. Marija OSB

  Balandžio „Artuma“: laiškas skaitytojams

  2021-04-09

  O, mano džiaugsme, Kristus Prisikėlė!

  Pasinaudodama šia ypatinga ir nuostabiausia Velykų iškilme, sveikinuosi su Jumis, mieli skaitytojai, bičiuliai, Prisikėlimo šviesoje! Mat Redaktorius jau keletą mėnesių kvietė parašyti Jums, prisistatyti, sako, esą tokia Artumos tradicija; tad paklūstu – esu sesuo benediktinė ir pas mus tradicijos gerbiamos. Nors redakcijoj mane dar kartais pavadina Terese (pagal mano pirmtakę čia), bet išties mano vardas yra Marija.

 • velyku sveikinimas2021 2 1

  Sveikiname su Šventomis Velykomis!

  2021-04-04

  O, mano džiaugsme, Kristus prisikėlė!

  Mieli Bičiuliai, sveikiname Jus su šventuoju Prisikėlimu!

 • artuma202104 1 2proc

  Skirkite 1,2% Artumai

  2021-03-29
  Nuoširdžiai dėkojame, kad remiate katalikišką spaudą!

  Jūsų paramos dėka žurnalas „Artuma“ pasieks šeimas bei asmenis, neišgalinčius jo įsigyti.

  Savo 1,2 proc. už 2020 m. galite skirti Artumai iki 2021 m. gegužės 3 d.
 • artuma202103 rs 03
  Darius Chmieliauskas

  Kovo „Artuma“: laiškas skaitytojams

  2021-03-05

  Mylimi ir kantrūs Artumos bičiuliai,

  lyg maža būtų tų karantinų – pradėjome dar vieną – Gavėnią?! Ji kai kuriomis (ypač lotynų) kalbomis taip ir vadinama – keturiasdešimtadienis. Iš to, tiesą sakant, ir gimė vienas baisiausių nūnai žodžių – karantinas, nes jo pradžia – kai laivai atplaukdavo iš svetimų, galimai infekuotų kraštų, jie būdavo neįleidžiami į uostą 40 dienų – kol išmirs visi užsikrėtusieji... O išlikusieji gyvi tada jau svetingai priimami krantą.

 • artuma202103 vir knygynui
  Dovilė Zelčiūtė

  Kovo „Artuma“: tėvystėje mes kartu

  2021-03-03

  Popiežiaus Pranciškaus pakviesti, dar gruodį pradėjome Šventojo Juozapo metus, o kovo 19-ąją jis skelbia dar ir Amoris Laetitia-Šeimos metų pradžią. Tad kovo Artuma – apie tėvystę ir tarnystės nuolankumą, apie viltį bet kokiomis gyvenimo sąlygomis kaip būtiną atsaką į krikščioniškąjį pašaukimą, apie atidą senstantiems, sergantiems, silpniausiems.

   

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22