Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

 • artuma201805_rs_25-1.jpg

  Kas vagia mūsų džiaugsmą?

  2024-05-16

  2024 metų gegužės 16-ąją pas Viešpatį iškeliavo Albina Žiupsnytė. Dailininkė, rašytoja ir kažkada mūsų žurnalo bendradarbė. Artuma turėjo garbės pasipuošti jos kurtu piešiniu – 2015-ųjų rugsėjį. O 2018-aisiais išleidome vieną jos knygą „Drugių karalystė“, sulaukusią net dviejų pakartotų leidimų. Dalinamės ta proga Artumoje skelbtu interviu su Albinute.

 • artuma202405_rs_16.jpg
  Milita Žičkutė-Lindžienė

  Peržengti kalėjimo slenkstį – perkeičiantis gailestingumas

  2024-05-15

  Mintimis keliuosi į laiką prieš 10 metų, kai pirmą kartą pati peržengiau kalėjimo slenkstį. Savanoriškai eiti iš laisvės į nelaisvę – joks čia žygdarbis, kai žinai, kad tik kelioms valandoms. Tąkart buvau jauna ambicinga Carito socialinė darbuotoja, trejus metus dirbusi su nukentėjusiais nuo itin sunkių nusikaltimų, ne kartą sakiusi, kad nuteistiesiems reikia padėti, tačiau...

 • artuma202405_rs_13-1.jpg
  Kunigas Artūras Kazlauskas

  Jubiliejus – kas tai?

  2024-05-09

  Katalikiškoje tradicijoje Jubiliejus yra didis religinis įvykis. Tai nuodėmių ir bausmės už nuodėmes atleidimo metai, tai susitaikinimo tarp besiginčijančių šalių, atsivertimo ir sakramentinės atgailos, taigi solidarumo, vilties, teisingumo ir įsipareigojimo tarnauti Dievui džiaugsme ir taikoje su savo broliais ir seserimis metai. Jubiliejiniai metai visų pirma yra Kristaus, gyvybės ir malonės nešėjo žmonijai, metai.

 • artuma202405_rs_29-1.jpg
  Skirmantė Javaitytė

  Per sunkumus Dievas mus tyrina

  2024-05-04

  Prieš kelerius metus keturių atžalų mama, vaikų ir paauglių psichologė Elena Mickevičienė (42) sužinojo, kad serga vėžiu. Išgirsta diagnozė moters nepalaužė– keturis gydymo ciklus ji paskyrė asmeninėms rekolekcijoms. „Onkologinė liga– Dievo dovana. Viešpačiui už šią patirtį esu labai dėkinga“,– nuoširdžiai sako moteris ir dalijasi mintimis apie tikėjimo svarbą, motinystės kelią, ligos etapą ir šeimą – didįjį savo užnugarį.

 • artuma202405_rs_05.jpg
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Patikimi Evangelijos liudytojai

  2024-05-01

  Šio mėnesio maldos apima apie 1,5 tūkst. vienuolijų, nuo vadinamųjų klauzūrinių („uždarų“) iki visai veiklių, pasaulietiškai atrodančių vyrų ir moterų sielovadinių tarnysčių. Kaip gražiai suderinti keli gyvenimo atspalviai, žmogiškuosius, sielovadinius, dvasinius išgyvenant bendruomeniškai. Visa jėga ir sielovadinis lankstumas remiasi vyrų ar moterų būreliu bei sąjūdžiu, kuriame ir ugdymas, ir darbas, ir atsakomybė yra bendra, visų įžadais patvirtinta ir susiklausymu vykdoma.

 • artuma202404_rs-12-1.jpg
  Tėvas Timothy Radcliffe OP

  Tiesos Dvasia

  2024-04-30

  Taigi, mano broliai ir seserys, vadovaukimės tiesos Dvasia. Jei leisimės Jai vadovauti, neabejotinai susiginčysime. Kartais tai bus skaudu. Bus tiesų, su kuriomis nenorėtume susidurti. Tačiau būsime vedami šiek tiek giliau į dieviškosios meilės slėpinį ir patirsime tokį džiaugsmą, kad žmonės mums pavydės, jog esame čia, ir trokš dalyvauti kitoje Sinodo sesijoje!

 • artuma202404_rs-29.jpg
  Ingrida Vuosaitytė

  Vaisingumas: atkurti ir išsaugoti

  2024-04-26

  Paskutinį balandžio sekmadienį Bažnyčia mūsų šalyje švenčia Pasaulinę gyvybės dieną neabejotinai ir dėl to, kad tuo metu gamta tiesiog sprogsta gyvybe, pražysta visu savo vaisingumo grožiu! Tačiau kartu žinome, kad daugybė šeimų tebepatiria baisų nevaisingumo išbandymą... Tad neišleisdami to iš akių, Artumos skaitytojams siūlome pokalbį su projekto „Atkurti ir išsaugoti“ kūrėjais, kurie kviečia susipažinti su nevaisingumą sukeliančių susirgimų gydymo galimybėmis, paremtomis natūralia prokreacine technologija

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 gegužė 5

Artuma - artuma202405_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22