Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

 • artuma202302_rs-19_1.jpg

  Noriu būti kunigu!

  2023-09-25

  Kodėl pastaraisiais metais stojančiųjų į seminarijas mažiau, net nei sovietai leisdavo? Juk valstybė dabar ne tik netrukdo, bet dar ir paremia. Juk katalikai visiškai laisvi veikti... Kartais pasiguodžiama, kad labai sekuliarizuota ir seksualizuota visuomenė dėl to kalta... Kartais kaltinamos ir šiandieninės šeimos, kad neugdo savo vaikų taip, kad gebėtų aukotis dėl kitų... Galbūt ir taip yra, tačiau kur kas mažiau girdisi refleksijų apie pačias seminarijas, jų ugdymo metodus bei nuostatas – kaip joms sekasi. Apie tai Artuma kalbina įpusėjusius savo kelią seminaristus

 • artuma202302_rs-10_1.jpg
  Ieva Urbonaitė, Lietuvos Caritas

  Apie pragarą ir prisikėlimą Irpinėje

  2023-09-21

  Žinioje skirtoje šių metų Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai, minimai rugsėjo 24-ąją, popiežius Pranciškus akcentuoja žmogaus teisę saugiai gyventi savo šalyje ir neemigruoti. Vien Ukrainoje į saugesnes šalies vietas buvo perketa 5,3 mln. žmonių, dar 8,3 mln. – karo pabėgėliai kitose valstybėse. Tačiau šį Artumos straipsnį dar labiau suaktualino rugsėjo 18 d. naktį Lvive, po Rusijos išpuolio, sudegęs Carito humanitarinės pagalbos sandėlis. Žmonės nenukentėjo, tačiau gaisras visiškai sunaikino apie 300 tonų humanitarinės pagalbos prekių. Nepailskime padėti!

 • artuma202302 rs 33 1

  Gerieji samariečiai iš Markovos

  2023-09-08

  Jau šį sekmadienį, rugsėjo 10 d., nedideliame Lenkijos bažnytkaimyje – Markovoje prie Žešuvo vyks Ulmų šeimos beatifikacija. Dalinamės šių metų vasario Artumoje skelbtu straipsnių apie šią drąsią, šventą ir kasdieniškai paprastą šeimą.

 • artuma202309_rs-05.jpg
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  To paties Dievo vaikai

  2023-08-31

  Kai visi esame to paties Dievo vaikai, apsidairome. Pastebime, kas už krašto, už ribų, kas netelpa, neprieina, nedrįsta net ir bažnyčioje dairytis. Ne veltui vis kartojama malda, kad Dievas surinks savo išsklaidytus ir, galima manyti, išblaškytus vaikus.

 • artuma202307-8_rs-22-1.jpg
  Romanas Kazakevičius

  Kova su seksualiniu išnaudojimu nebėra kovos imitavimas

  2023-08-27

  2023 m. kovo 25 d., pasibaigus kone ketverius metus trukusiam bandomajam laikotarpiui, buvo galutinai patvirtintas šiek tiek papildytas popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas motu proprio forma Vos estis lux mundi („Jūs esate pasaulio šviesa“). Jo tikslas – kad to nebūtų galima pasakyti apie dabartinius metus ir ateinančius dešimtmečius. Džiugu, kad šis dokumentas išsyk per mėnesį pasirodė ir lietuvių kalba – jį galima rasti Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir katalikai.lt – oficialiose bažnytinėse interneto svetainėse.

 • artuma202307-8_rs-28-1.jpg

  Kaltė ir bausmė Bažnyčioje

  2023-08-16

  Dėl šio pokalbio su kunigu Mariumi Venskumi pradėjome tartis dar prieš metus! Nors kunigas Marius Artumos skaitytojams jau žinomas kaip Tauragės klebonas, tačiau kartu jis yra bažnytinės teisės daktaras. Gi 2021-ųjų gruodžio 8-ąją popiežius Pranciškus patvirtino naują Kanonų teisės kodekso VI knygos redakciją, t. y. baudžiamosios teisės dalį. Todėl dar praėjusią vasarą prašėme mūsų skaitytojams paaiškinti – tai kas gi ten įvyko? Ir štai dabar pagaliau turime puikią progą išgirsti atsakymus, nes kunigas Marius, šiuo metu kaip Mykolo Riomerio universiteto doktorantas, ką tik grįžo iš Venecijos, kur Šv. Pijaus X Kanonų teisės institute baigė pusmečio stažuotę, skirtą būtent šiems Kodeksopokyčiams. Pašnekovą kalbina diakonas ir Artumos vyr. redaktorius Darius Chmieliauskas.

 • artuma202307-8_rs-37.jpg
  Anne-Marie Pelletier

  Dievas – tėvas ar motina? (II)

  2023-08-04

  Sinodinei kelionei įpusėjus, moters vaidmens klausimas Bažnyčioje – vienas aktualiausių. Tad tęsiame birželį pradėtą biblistės, egzegetės, teologės Anne-Marie Pelletier straipsnį, publikuotą dar 2011 m. sausį Prancūzijos jėzuitų žurnale Christus. Autorė teigia, kad „svarbu įsiklausyti net į menkiausius biblinio teksto virpesius, jei norime suprasti, kaip tekste gimties sąvokos, kai jomis apibūdinamas Dievas, ne tik apverčia aukštyn kojom įprastinius mūsų požiūrius, bet ir padeda įžvelgti kai ką esminga Išgelbėjimo ekonomijoje.“

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2023 gruodis 12

Artuma - artuma202312_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22