Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

 • artuma202403_rs_27-1.jpg
  Giedrė Kemėšienė

  Apie darbo etiką Bažnyčioje

  2024-03-19

  Jeigu mano profesinė etika yra prasta arba apskritai niekada apie ją nesusimąsčiau, ji daro įtaką ne vien mano veiklos kokybei, bet ir tiems žmonėms, kuriems su manimi tenka dirbti, komunikuoti, bendradarbiauti. Apie šią aktualią temą ryžtuosi kalbėti, kadangi manau, jog krikščionys šioje srityje turėtų siekti itin aukštų standartų ir būti pavyzdžiu kitiems. Tačiau svarbiausia – kad darbo ir bendravimo etiką atpažintume ir įtvirtintume kaip vieną iš praktinės artimo meilės formų Bažnyčioje.

 • artuma202403_rs_21-2.jpg
  Kardinolas Audrys Juozas Bačkis

  Pakirstas pasitikėjimas ir sumenkinta Bažnyčios misija

  2024-03-16

  Vasario 9-ąją vyko Lietuvių katalikų mokslo akademijos ir Martyno Mažvydo bibliotekos organizuota konferencija Piktnaudžiavimas galia Bažnyčioje: atpažinti, apsaugoti, išgyti. Renginio įvadinį pranešimą apie Bažnyčios kovą su piktnaudžiavimu ir realijas pristatė kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

 • artuma202403_rs_09.jpg
  Kunigas Artūras Kazlauskas

  Jubiliejaus metų link

  2024-03-12

  2025 metų Jubiliejus pirmuosius žingsnius žengė jau 2022-aisiais. Lurdo Dievo Motinos minėjimo dieną popiežius Pranciškus nusiuntė laišką Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos pirmininkui arkivyskupui Rino Fisichellai, kuriam pavedė organizuoti artėjančius Šventuosius metus. Laiške popiežius nubrėžė gaires, apibūdinančias būsimo Jubiliejaus, švenčiamo praėjus 25 metams po 2000-ųjų Didžiojo jubiliejaus, kelionę.

 • artuma202403_rs_05.jpg
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Įkvepiantis uolumas ir pasitikėjimas

  2024-02-29

  Ne tik mes iš praeities stiprybę semiame, bet ir visi žmonės, visa tikinčiųjų šeimyna – Bažnyčia. Kasmet liturginiame kalendoriuje minime pirmųjų amžių kankinius ir kone mūsų laikais persekiojimo metais kovojusius už tikėjimą, teisingumą, žmonių gyvybes. Skaitydami apie atskirus atvejus, matome, kaip pavyzdžiai įkvepia ir kitus panašiai elgtis, taip susikuriant visai grandinei asmenų, per kelias kartas stojančių už tikėjimą, teisingumą, artimo meilę ir pagarbą.

 • artuma202402_rs-21-1.jpg
  Giedrė Kemėšienė

  Apie švaistymą Bažnyčioje

  2024-02-27

  Stebėdama Bažnyčios gyvenimą ir būdama jo dalimi pastebiu reiškinį, kurį tenka įvardyti gana nebažnytišku žodžiu – neūkiškumas. Neūkiški sprendimai sukuria švaistymą, o švaistymas – stoką. Iššvaistyti galima daug ką ir pačiais įvairiausiais būdais. O būdų įvairovė ir mastai tiesiogiai siejasi su mūsų pareigomis ir atsakomybės laipsniu Bažnyčioje, su mūsų įpročiais ir nuostatomis. Šiame straipsnyje neieškoma „galutinio kaltininko“, bet kviečiama kiekvieną įsivertinti, ar negalėtume tapti kiek sumanesniais mums patikėto turto valdytojais.

 • artuma202402_rs-15-1.jpg
  Kunigas Artūras Kazlauskas obl. OSB

  Dar kartą apie palaiminimus

  2024-02-24

  Dažnai tikintieji, prašydami palaiminimo, nebūna sąmoningo tikėjimo. Netgi susidaro įspūdis, kad jie nesupranta tikrosios palaiminimo prasmės, jo tikslo ir neturi dvasinio pasirengimo vaisingai jį priimti.

 • artuma202402_rs-04.jpg

  Mano knyga bus paprasta, popierinė

  2024-02-22

  Šiandien prasideda Vilniaus knygų mugė. Ta proga klausėme vaikų ką jie mano apie skaitymą. Kad ir kas ką kalbėtų, – knygos dar turi ateitį!

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 gegužė 5

Artuma - artuma202405_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22