Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

 • artuma202302 rs 05
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Kas būtina ir naudinga?

  2023-02-01

  „Duok Dieve, kad visi būtume patyrę brolišką, šeimynišką bendruomenę, šeimą, draugiją, kaimynystę, sambūrį, šventę, ansamblį,“ – apmąstydamas popiežiaus intenciją vasariui, rašo tėvas Antanas

 • artuma202301 rs 27
  Dr. Nijolė Liobikienė

  Labai skaudūs ir nešventi dalykai

  2023-01-31

  „Sodoma ir Gomora“, atsidūsta pagyvenusi pora, pamačiusi autobuso stotelėje aistringai besibučiuojančius ir besiglamonėjančius jaunuolius. Visuomenėje paplito ne tik Covid-19, bet ir nevaldomo seksualumo pandemija, prisidengianti laisve rinktis, neigianti atsakomybę. Seksualiniai skandalai palietė visas gyvenimo sritis nuo šeimų iki dvasininkų. Sveikintinas Bažnyčios vadovų žingsnis parengti elgesio Gaires, Lietuvoje įsigaliojusias rugsėjo mėnesį, kreipiant ypatingą dėmesį į vaikų, jaunuolių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugą.

 • artuma202301 rs 13 1
  Palaimintasis Jurgis Matulaitis

  Rūpinkimės, kad žmonės, į mus pažvelgę, Kristų pamatytų

  2023-01-27

  Sausio 27-ąją minime palaimintąjį Jurgį Matulaitį, Bažnyčios mylėtoją ir vieną iš Artumosištikimų globėjų Danguje. Skaitytojus kviečiame susipažinti su tėvo Jurgio vestomis rekolekcijomis kunigams 1911-ųjų vasarą, kurios buvo pirmosios Žemaičių vyskupijoje lietuvių kalba. Įžanginiame žodyje kunigai buvo pakviesti „bent kiek atsiilsėti“, suprantant jų nuovargį, rūpesčius, nuolatinius reikalavimus iš parapijiečių ir apleistumą. Kunigai liudija, kad palaimintajam Jurgiui kalbant suprato, jog tai mylinčio Tėvo žodžiai: „verkėme kaip maži vaikai.“

 • artuma202301 rs 17 2
  Simonas Bendžius kalbina dr. Eglę Laumenskaitę

  Moters vaidmuo Bažnyčioje?

  2023-01-24

  Sinodinio kelio apžvalga sukėlė rūpimų klausimų ir įžvalgų, iš kurių gimė puikus nepriklausomo žurnalisto Simono Bendžiaus bei Artumos redkolegijos narės dr. Irenos Eglės Laumenskaitės pokalbis. Nors pasaulyje keliamas klausimas apie moters vaidmenį Bažnyčioje, lietuviams, regis, jis neparūpo. Kai tuo laiku visai neseniai popiežius Pranciškus į atsakingas pareigas Vatikane paskyrė dar dvi profesinę kompetenciją turinčias moteris pasaulietes, o kitos dvi – vienuolė ir pasaulietė – paskirtos konsultantėmis Kunigų dikasterijoje, o tai yra visiškai nauja. Ar tai reiškia, kad Bažnyčia jau atpažįsta, jog ir šioje srityje reikalingas kitoks – moters – žvilgsnis? O kaip Lietuvoje?

   

 • artuma202301 rs 29
  Ieva Urbonaitė

  Be IT – it be rankų

  2023-01-18

  Viena svarbiausių Carito veiklų nuo pat organizacijos atkūrimo Lietuvoje prieš 33 metus – pagalba vyresnio amžiaus žmonėms. Ten, kur labiausiai reikia, ir tuo, ko labiausiai reikia.

  Rezultatai kalba patys už save. IT mokymuose Ukmergėje, Jurbarke, Kėdainiuose, Marijampolėje, Alytuje, Šakiuose ir Lazdijuose jau dalyvavo 120 vyresnio amžiaus žmonių. Senjorus mokė 35 jauni Carito savanoriai.

  Į projektą Mainai: patirtis ir jaunystė informacinių technologijų srityje įsitraukę moksleiviai irgi turėjo ko pasimokyti iš vyresniųjų. Visų pirma, entuziazmo ir kad mokytis niekada nevėlu.

   

 • artuma202301 rs 07
  Saulena Žiugždaitė

  Gausūs vienybės daigai 2022-aisiais

  2023-01-17

  „Visi įsitikinę, kad vienybė būtina, tačiau nesutaria, kaip ji atrodo“, – yra sakęs svarbus ekumenistas vyskupas Paulas-Werneris Scheelex‘as. Krikščioniškųjų konfesijų suartėjimas pastaruoju metu tapo dar sunkesnė užduotis atsiradus naujiems dialogo partneriams, tokiems kaip evangelikalų judėjimai, sekmininkų bendruomenės ir daugybė laisvųjų protestantiškų Bažnyčių. Kad ir kaip būtų, ekumeninės bendruomenės augimą aukščiausio rango Katalikų Bažnyčios atstovas dialogui su kitų konfesijų krikščionimis ir žydais kardinolas Kurtas Kochas vertina kaip sėkmę. Padrąsindamas suartėjimo pastangas, 2022 m. pradžioje Bažnyčios vienybės daktaru popiežius paskelbė šv. Ireniejų iš Liono, tapusį dvasiniu ir teologiniu tiltu tarp Rytų ir Vakarų krikščionių.

 • artuma202301 rs 19 3
  America magazine pokalbis su popiežiumi Pranciškumi

  Mes, nusidėjėliai, einame pirmyn

  2023-01-10

  2022-ųjų pabaigoje JAV jėzuitų žiniasklaidos grupė America Media, gyvuojanti jau 113 metų, pirmą kartą turėjo galimybę tiesiogiai pakalbinti popiežių Pranciškų jo namuose Vatikane. Ilgame pokalbyje spėta aptarti daugybę aktualių temų, pvz., poliarizaciją Bažnyčioje („Katalikas negali mąstyti arba-arba. Katalikiškumo esmė yra ir-ir“), vyskupų vaidmenį ir jų santykius su Dievo tauta („Jėzus neįsteigė vyskupų konferencijų. Jėzus davė vyskupus ir kiekvienas iš jų yra savo tautos ganytojas“), karštas kovas dėl abortų („Ar tai būtų abortų klausimas, ar kitos problemos, negalima išleisti iš akių sielovadiško žvilgsnio“), Vatikano santykius su Kinija („reikia rūpintis, kad jie būtų geri kinai ir geri krikščionys“), rasizmą („tai netoleruotina nuodėmė prieš Dievą“), seksualinį išnaudojimą, karą Ukrainoje, moterų kunigystę...

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 birželis 6

Artuma - artuma202406_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22