Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

 • artuma202107 8 rs 06 1
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Sugyventi ir veikti

  2021-07-01

  Liepos intencija: „Melskimės, kad sudėtingose socialinėse, ekonominėse ir politinėse situacijose pajėgtume drąsiai ir uoliai siekti dialogo bei sutarimo.“

 • artuma202106 rs19 1
  Dr. Nijolė Liobikienė

  Žodis gydo, žodis žudo

  2021-06-28

  Ar galima žodžiais užmušti žmogų? Žinoma, kad taip, jei ne fiziškai, tai sunaikinant asmens savigarbą, pažeidžiant jo orumą. Šių dienų kontekste, manau, privalu dar kartą kalbėti apie psichologinį, emocinį smurtą, pirmiausia pasireiškiantį žodžiais ir taip paplitusį mūsų visuomenėje.

   

 • artuma202106 rs19
  Kunigas Laimonas Nedveckas

  Vardan Dievo Tėvo…

  2021-06-25

  Kas rytą, vos tik atsikėlę, naują dieną pradedame žegnodamiesi: „Vardan Dievo Tėvo ir...“. Taip pradedame ir asmeninę maldą, ir pamaldas bažnyčioje, žegnojamės prieš darbus ir leisdamiesi kelionėn, ir vakarais guldami nakties poilsio. Taip elgėsi mūsų protėviai, seneliai ir tėvai. Taip darome ir mes, net nežinodami, kad mūsų lietuviškos žegnonės žodis „vardan“ yra klaidingas, o intarpas „Dievo“ yra net... iškreipiantis krikščionišką tikėjimą! Iš tiesų krikščioniškai tai turėtų skambėti: „Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu.“ Iš kurgi šį intarpą turi visi baltai?

   

 • artuma202106 rs 09
  Kunigas Artūras Kazlauskas

  Sužeista katalikų vienybė

  2021-06-22

  Velykų šventės kasmet atneša ir ypatingą dovaną – Popiežiaus namų pamokslininko kapucino kardinolo Raniero Cantalamessos homiliją šių metų Didžiojo penktadienio Viešpaties kančios liturgijoje. Šiemet tėvas Raniero kalbėjo tema, išskirtinai aktualia šiandienos postpandeminei ir postmaršinei Lietuvai ir Katalikų Bažnyčiai joje.

   

 • artuma202106 rs26

  Jaunimo savanorystė – (ne)madinga?

  2021-06-18

  Su kuo šiandien jaunam žmogui asocijuojasi žodis Caritas? Dažniausiai pasitaikantis atsakymas –„Caritas yra pagyvenusių žmonių organizacija“. Bet ar iš tiesų Carite nėra užduočių, galimybių, vietos jaunimui? O gal nėra ir noro per daug įsitraukti į savanoriškas veiklas?

 • artuma202106 rs23

  Kasdienė tėvo duona

  2021-06-15

  Šventojo Tėvo Pranciškaus pakviesti minėti Šv. Juozapo metus, žiūrime ne tik į dangų, bet ir žemėje ieškome dangaus ir vilties. Pandemijos išvargintoje žemėje tęsiame pažintį su šių dienų juozapais – paprastais-nepaprastais tėvais! Tad birželį – Tėvo dienos ir Švč. Jėzaus Širdies mėnesį – susipažinkime su Audriumi Vasiliausku, trijų berniukų tėčiu. Į jo ir Justinos šeimą vos prieš kelis mėnesius atkeliavo trečiasis mažylis. Atviras pokalbis apie keliamas karteles bei kasdienę duoną, kurios prašome Dangiškojo Tėvo ir kuria dalijamės.

 • artuma202106 rs 30 3
  Kunigas Marius Talutis

  Palaimintasis Teofilius ir kardinolas Vincentas

  2021-06-11

  Birželio 14 d. Bažnyčiai Lietuvoje minint palaimintąjį Teofilių Matulionį, žvelgdamas per tėvystės prizmę, norėčiau prisiminti vienų iškiliausių praeito šimtmečio Lietuvos dvasininkų – vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio ir kardinolo Vincento Sladkevičiaus vidinius dvasinius ryšius. Drąsiai galime teigti, jog kardinolas Vincentas buvo palaimintojo kankinio Teofiliaus „pailgintos rankos“, apkabinančios ir laiminančios laisvos Lietuvos ateitį, kurios, deja, Teofiliui neteko išvysti.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2022 lapkritis 11

Artuma - artuma202211 vir

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22