Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

 • artuma202107 8 rs 06 2
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Sinodinė laikysena

  2021-08-02

  Rugpjūčio intencija: „Melskimės už Bažnyčią, kad Šventoji Dvasia jai suteiktų malonės ir jėgų persitvarkyti pagal Evangeliją.“

   

 • artuma202107 8 rs 46 2
  Redakcijos pokalbis

  Palydėti žmogų Dievop

  2021-07-20

  Pritilus triukšmų fonui apie asmenų, turinčių homoseksualių polinkių, sielovadą Katalikų Bažnyčioje, ryškėja platesnė problematika Lietuvoje – ar turime čia tikros, adekvačios pastoracijos pasiūlymų? Ar netapome tik „sakramentų pramonės komercija“? Ar gręžiamės į susitikimą su Jėzumi ir kitus palydime į Dievo karalystę?.. Jautriame ir drąsiame Artumos pokalbyje apie žmonių palydėjimą, ir ne tik LGBT asmenų sielovadą Bažnyčioje, dalyvauja tėvas jėzuitas Eugenijus Puzynia, VU kapelionas, Agnė Nazarenko, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė, ir kunigas Algirdas Akelaitis, biblistas ir buvęs VDU kapelionas bei Kaišiadorių vyskupijos jaunimo sielovadininkas; pokalbį veda redaktorius diakonas Darius Chmieliauskas.

   

 • artuma202107 8 rs 26
  Dr. Nijolė Liobikienė

  Šiandienos ksantipės ir sokratai

  2021-07-20

  Ar XXI amžiuje Ksantipės ir Sokrato pavyzdys gali iliustruoti tarpasmeninius santuokos santykius? Pavartę enciklopediją sužinome, kad Ksantipė buvo Sokrato žmona, pasižymėjusi aršumu ir nesugyvenamu charakteriu. Ji niekindavo savo vyrą, bardavo jį, kad šis esąs tinginys ir nevėkšla, per dienų dienas besivalkiojantis su būriu gerbėjų mokinių po Atėnų gatves, o jai, vargšei, tenka visi darbai ir visi šeimos vargai. Pasakojama, kad pasitaikydavo, jog Ksantipė apipildavo savo vyrą Sokratą pamazgomis, o geriausiu atveju – vandeniu, kurio tekdavo ir Sokrato mokiniams. Esą, Sokratas žinojo apie sunkų Ksantipės būdą, tačiau ją vedė, sakydamas, kad jei sugebės su ja gyventi, tai sugebės bendrauti ir gyventi su visais aplinkiniais. Panašu, kad Sokratas įrodė galintis sugyventi su visais ir su Ksantipe, kurios nei išvarė, nei prilupo, nei kam skundėsi. Pagirtinos dorybės...

   

 • artuma202107 8 rs 06 1
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Sugyventi ir veikti

  2021-07-01

  Liepos intencija: „Melskimės, kad sudėtingose socialinėse, ekonominėse ir politinėse situacijose pajėgtume drąsiai ir uoliai siekti dialogo bei sutarimo.“

 • artuma202106 rs19 1
  Dr. Nijolė Liobikienė

  Žodis gydo, žodis žudo

  2021-06-28

  Ar galima žodžiais užmušti žmogų? Žinoma, kad taip, jei ne fiziškai, tai sunaikinant asmens savigarbą, pažeidžiant jo orumą. Šių dienų kontekste, manau, privalu dar kartą kalbėti apie psichologinį, emocinį smurtą, pirmiausia pasireiškiantį žodžiais ir taip paplitusį mūsų visuomenėje.

   

 • artuma202106 rs19
  Kunigas Laimonas Nedveckas

  Vardan Dievo Tėvo…

  2021-06-25

  Kas rytą, vos tik atsikėlę, naują dieną pradedame žegnodamiesi: „Vardan Dievo Tėvo ir...“. Taip pradedame ir asmeninę maldą, ir pamaldas bažnyčioje, žegnojamės prieš darbus ir leisdamiesi kelionėn, ir vakarais guldami nakties poilsio. Taip elgėsi mūsų protėviai, seneliai ir tėvai. Taip darome ir mes, net nežinodami, kad mūsų lietuviškos žegnonės žodis „vardan“ yra klaidingas, o intarpas „Dievo“ yra net... iškreipiantis krikščionišką tikėjimą! Iš tiesų krikščioniškai tai turėtų skambėti: „Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu.“ Iš kurgi šį intarpą turi visi baltai?

   

 • artuma202106 rs 09
  Kunigas Artūras Kazlauskas

  Sužeista katalikų vienybė

  2021-06-22

  Velykų šventės kasmet atneša ir ypatingą dovaną – Popiežiaus namų pamokslininko kapucino kardinolo Raniero Cantalamessos homiliją šių metų Didžiojo penktadienio Viešpaties kančios liturgijoje. Šiemet tėvas Raniero kalbėjo tema, išskirtinai aktualia šiandienos postpandeminei ir postmaršinei Lietuvai ir Katalikų Bažnyčiai joje.

   

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2023 gruodis 12

Artuma - artuma202312_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22