Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

 • artuma202312_rs_37-1.jpg
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Pradžiuginti širdį ir paguosti mintis

  2023-12-22

  Šv. Kalėdoms artėjant, labai rūpi neužmiršti nė vieno(-os). Būdamas mokinys, gimnazistas, studentas ir vėliau, vis likau prie to paties prisiimto uždavinėlio – kalėdiniu metu prisiminti visus liūdinčius ar vienišus mūsų aplinkoje.

 • artuma202312_rs_14-1.jpg

  Buvau liudininkas, kaip Šventoji Dvasia mus veda

  2023-12-20

  Artumoje jau būta daug pasvarstymų, įžvalgų ir mintijimų apie šį Sinodą. Buvo ir pasidalijimų, kaip mums sekėsi įgyvendinti etapą Lietuvoje. Kovo numeryje galite rasti minčių ir iš žemyninio etapo. Tad savaime suprantama, kad šį kartą kalbiname Vyskupų sinodo pirmojoje sesijoje Vatikane Lietuvai atstovavusį delegatą – Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių, Sinodinio kelio Lietuvoje pagrindinį koordinatorių.

 • artuma202312_rs_33-1.jpg

  Jo žodžiui niekas nesugebėjo oponuoti

  2023-12-16

  Baigdama metus Artuma skiria ypatingą dėmesį politiniui kaliniui, Šventojo Rašto vertėjui, teologui ir poetui – kunigui Česlovui Kavaliauskui, kurio gimimo šimtmetis šiemet minimas. Lapkričio Artumoje Jūratė Kuodytė rašė: „Jis nebuvo matomas ir plačiajai visuomenei, kol katalikų radijo Mažosios studijos įkūrėjas Vaidotas Žukas kunigą Česlovą pristatė pokalbių įrašais LRT radijo klausytojams. Didžiulio susidomėjimo šie įrašai sulaukia ir šiandien, praėjus ketvirčiui amžiaus.“ Tad kalbiname Vaidotą Žuką, kuris dalijasi savo prisiminimais apie pažintį ir bičiulystę su kunigu Česlovu.

 • artuma202312_rs_21-1.jpg

  Kaip skelbti ir veikti katalikiškai žiniasklaidai?

  2023-12-14

  Popiežius Pranciškus, pakviesdamas visus į Sinodinę kelionę, sykiu priminė, kad taip daro norėdamas įgyvendinti, ką pradėjo Vatikano II Susirinkimas. Todėl jis paprašė katalikų prisiminti Susirinkimo nutarimus, apmąstyti ir jais gyventi. Tad ir Artumoje metams baigiantis nutarėme peržvelgti, kaip sekasi įgyvendinti tai, į ką mus kviečia Motina Bažnyčia. Todėl paprašėme savo redakcinės kolegijos pasidalyti mintimis ne tik su mumis, bet ir su visais Artumos skaitytojais: kokia turėtų būti katalikiškos žiniasklaidos misija ir laikysena dabartinių Visuotinės ir vietinės Bažnyčios įvykių akivaizdoje? Kokį vaidmenį ir uždavinį dabar skirtų Artumai ar ko iš jos tikėtųsi? Šįkart skelbiame pusės Artumos redkolegijos narių mintis.

 • artuma202312_rs_12-1.jpg

  Kelias į saugesnę ateitį

  2023-12-12

  Nuteistųjų artimieji – tai nematomos nusikaltimo aukos. Nebuvo pokalbio ar susitikimo su nuteistojo artimuoju, kuris nebūtų palietęs kažkurios mano dalies – kaip mamos, dukros, žmonos, sesers, kaip žmogaus

 • artuma202312_rs_17-1.jpg
  Tėvas Timothy Radcliffe OP

  Bažnyčia: mano ir ne mano namai

  2023-12-08

  Per pirmąją sesiją, pamatęs didelį atstumą tarp jūsų ir savęs, pagalvojau apie Abraomo pokalbį su turtuoliu (Lk 16, 19–31). „Tarp mūsų didžiulė bedugnė, kurios niekas negali peržengti.“ Bet nežinojau, ar aš esu Abraomo prieglobsty, ar jūs?.. Kartą Anglijos ir Velso vyskupai manęs paprašė pakalbėti apie tai, ką reiškia būti vyskupu. Su savo bendruomenės broliais pasidalijau, kad niekada nebuvęs vyskupu aš nežinau, ką jiems pasakyti. Vienas iš brolių atsakė: „Timothy, nežinojimas dar niekada tau nesutrukdė kalbėti.“

 • artuma2009 10 rs 20 1 1
  Kardinolas Audrys Juozas Bačkis

  Skelbti Gerąją Naujieną

  2023-12-05

  Šįandien sukanka lygiai 60 metų, kai buvo paskelbtas Dekretas dėl visuomenės komunikavimo priemonių Inter mirifica – tapęs pamatiniu Bažnyčios dokumentu visiems katalikams, kuriems rūpi žiniasklaida ir komunikacija. Ta proga skelbiame kardinolo Audrio Juozo Bačkio laišką Artumai.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 gegužė 5

Artuma - artuma202405_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22