Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

 • artuma202203 rs 12
  Kunigas Algirdas Akelaitis

  Tylos patirtys

  2022-03-23

  Sinodo kelionėje, vis grįždami po slėpiningais pokalbių meno šventovės skliautais, susiduriame ir su tyla. Ji tokia įvairi! Kartais trykštanti pilnatve, širdžių bendrystėje bylojanti tai, ko jokie žodžiai nesugebės išreikšti. Kartais dvelkianti ištuštėjimo ir apleidimo žvarba. Kartais užsispyrimu ar nuoskauda dunksanti tarsi neįveikiamas mūras. Kartais priekaištu, kritika ar skepticizmu spengianti it skustuvo ašmenys.

   

 • artuma202203 rs 18
  Kunigas Virginijus Veprauskas

  Apie bažnyčios pinigus – konkrečiai

  2022-03-22

  Kovo Artumoje kalbamės apie kiekvieno atsakomybę ir Bažnyčios misiją, kuriai palaikyti yra būtinas fizinės bažnyčios ir parapijos gyvavimas. Todėl užėję į bažnyčią matome aukų dėžutes, susiduriame su rinkliavomis arba paliekame auką kunigui už patarnavimus. O kaipgi realiai tvarkomasi su aukomis, kaip jos skirstomos, klausiame kunigo Virginijaus Veprausko – bažnytinės teisės specialisto, turinčio ir ilgametę klebonavimo skirtingose parapijose patirtį.

   

 • artuma202203 rs 26

  Be vakarykštės dienos nebūtų šiandienos

  2022-03-08

  Daiva ir Jonas susituokę jau 36-erius metus, o į klausimą, kodėl neišsiskyrė, atsako neabejodami: „Dievas per visą tą laiką vedė ir neapleido, ne visada tai žinojom ir supratom, bet be Jo būtume nuėję lengviausiu keliu...“ Sutuoktinių sukaupta patirtis ir įžvalgos drąsina tuos, kurie šiandien ieško išeities, atsakymų ar išmintingo patarimo esant itin sudėtingai situacijai, kai šeimoje susiduriama su sutuoktinio priklausomybėmis.

 • artuma202202 rs 15
  Kunigas Algirdas Akelaitis

  Dievo žinau

  2022-02-28

  Dar 2015-aisiais popiežius Pranciškus kalbėdamas apie Sinodo kelią pasakė: „Sinodinė Bažnyčia – tai besiklausanti Bažnyčia. Ji suvokia, kad svarbu ne tik girdėti, bet ir klausyti. Sinodiškumas – tai abipusis klausymasis. Čia kiekvienas kažko mokosi.“

 • artuma202202 rs 21
  Inesa Vaitkūnaitė kalbina vienuolius

  Jei reikia ir popiežius sako, tai aš pasakysiu atvirai...

  2022-02-27

  Dar tik prasidedant Sinodo pasirengimo procesui, Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos sekretorius arkivyskupas José Rodríguezas Carballo OFM parašė laišką viso pasaulio pašvęstiesiems, primindamas, kad Sinodas yra bendras kelias, ir ypač pakvietė pašvęstuosius jame dalyvauti, nes „šioje kelionėje gali ne tik būti naudingas kitiems, bet ir pats gali ko nors išmokti“. Kaip įsitraukė Lietuvos vienuolijos į Sinodinį kelią?

 • artuma202202 rs 18 1
  Tėvas Kazimieras Milaševičius OSB

  Bendrystėje pažinti Dievą

  2022-02-23

  Kur kitur atrastume broliškumo irbendrystės mokyklą, jei ne žvelgdami į apaštalus, pirmuosius krikščionis arba į ilgametę vienuolinę tradiciją, kuri gali įkvėpti ir taip pat tapti raugu kiekvienam kuriančiam santykius šeimoje, broliškoje bendrystėje ir tarpusavio meilėje.

 • artuma202202 rs 14
  Antanas Gailius

  Apie mus, kurie esame Bažnyčia

  2022-02-22

  Po pulkelio, nubaubusio Sausio 13-osios minėjimo kalbėtojus, ir po to kilusio šurmulio su rūpesčiu ir liūdesiu laukiau, kokia bus mūsų, krikščionių, reakcija. Buvo ta reakcija, buvo, nesakau, kad nebuvo. Bet buvo tokia vangi, tokia atsargi, kad ir vėl esi priverstas kalbėti apie dalykus, apie kuriuos jau, regisi, kalbėta ir prikalbėta. Be to, dar ir mane patį beveik tuo pačiu metu pasiekė slaptaisiais katalikų kanalais vaikščiojanti žinia, kad būtent mano kalbėjimas taip piktina kai kuriuos mūsų Bažnyčios žmones, kad jiems tenka kreiptis į vyskupus, klausiant, ar Artuma, skelbianti tokius kaip mano tekstus, dar gali vadintis katalikiška ir būti platinama bažnyčiose.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2023 gruodis 12

Artuma - artuma202312_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22