Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

 • artuma202102 rs 26
  Dr. Nijolė Liobikienė

  Smurtas lygu meilė?

  2021-02-26

  Ar smurtinis elgesys poroje gali būti kaip nors pateisinamas? Ar santykiai nenusidažo rožine spalva, kai į juos žiūrime pro rožinius akinius? Kas gali padėti įvertinti realią situaciją? Tęsiame temą apie smurtą ir jo dinamiką šeimoje.

 • artuma202102 rs 12
  Dr. Katarzyna Korzeniewska

  Ta Lenkija... keista šalis

  2021-02-24

  Ar žinote, kada švenčiami Trys Karaliai? Kas yra gegužinės ir kaip jos vyksta? Kada šv. Ona, o kada – šv. Petras ir Povilas? Kaip atrodo Dievo Kūno procesija? Kada giedami Graudūs verksmai, o kada – Kryžiaus kelias? Ar žinote, kad jei devynis pirmus mėnesio penktadienius iš eilės prieisit išpažinties ir priimsit Komuniją, tai tikrai po mirties neisit į pragarą? Nežinote? Ir visai tai nebūtina geram krikščioniui ir neprivaloma geram katalikui, nors mūsų seneliai ir proseneliai bei jų seneliai ir proseneliai paprastai ir žinojo, ir praktikavo, o mes galime puoselėti viltį, kad taip brendo dvasiškai ir pasiekė dangų.

   

 • artuma202102 rs 15 1
  Aistė Ruzgienė

  Lūžtantys stalai, arba Kur keliauja trupiniai nuo mūsų stalo?

  2021-02-23

  Kai Jėzus penkiais kepalėliais duonos ir dviem žuvimis pamaitino minią, buvo surinkta dvylika pintinių maisto likučių. Kur keliauja trupiniai nuo mūsų stalo? Gal išmetame pasiteisindami: nieko tokio, galime sau tai leisti... Bet ar iš tiesų nieko tokio? Nuo ko pradėti, kad būtų kitaip?

 • artuma202102 rs 19
  Kerry Weber

  Mišios internetu: vaikai turi matyti tėvų viltį

  2021-02-18

  Autobusiuke, parapijos automobilių aikštelėje, iškylauja 4,5 ir 2,5 metų vaikai. Priekinėje sėdynėje mama maitina kūdikį ir „gaudo“ pamokslą per automobilio radiją. Orams atvėsus, šeima grįžo prie pamaldų internetu. Kąišgyvena šeimos šiuo nelengvu metu, JAV jėzuitų žurnale America dalijasi Kerry WEBER, redaktorė ir šeimos mama.

 • artuma201302 rs p30 1
  Parengė Vandia IBIANSKA

  Kunigai, Vasario 16-osios signatarai

  2021-02-16

  1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktą inicijavę ir pasirašę 20 vyrų buvo išties drąsūs žmonės ir autentiški patriotai. Ne visi ir ne viską apie juos žinome ir, ką čia apsimetinėti, mažai domimės. Tačiau būtent jiems esame skolingi už išlikimą tiek kaip valstybė, tiek kaip tauta. Maža šalis, kuriai tų laikų kontekste atrodė neįmanoma būti nepriklausoma, beveik neturinti savo inteligentijos, sugebėjo atlaikyti milžinišką rusų bei vokiečių imperijų spaudimą ir prisikelti.

 • artuma201802 rs p10 1
  Dr. Arūnas STREIKUS

  Vasario 16-osios Lietuvos gimimas ir Bažnyčia: istorinis žvilgsnis

  2021-02-16

  Lietuvos valstybingumo atkūrimo idėjos materializacija, laike išsitęsusi nuo 1917 m. rugsėjo 17 d. Vilniaus miesto teatro salėje surengtos lietuvių atstovų konferencijos iki 1920 m. gegužės 15 d. Kauno miesto teatro salėje įvykusio pirmojo Steigiamojo Seimo posėdžio, sunkiai įsivaizduojama be aktyvaus naujosios katalikų dvasininkų ir tikinčiųjų kartos indėlio.

 • artuma202102 rs 17 3
  Aušra MIZGIRIENĖ

  Nepaslėptas lobis

  2021-02-15

  Biblija yra aistringos meilės ir ištikimybės žmogui istorija, į kurią Jis nepaliaudamas mus kviečia. Gal dar neatradome Joje savęs. Lyg Emauso mokiniai, neatpažinę Dievo Žodžio, toliau Artumoje leidžiamės į Biblijos nuotykį.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2022 liepa-rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202207 8 vir

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22