Ieškantiems Dievo ir žmonių artumos

 • artuma202104 rs30 1
  Dr. Liudas Jovaiša

  Petras Kanizijus – Centrinės Europos apaštalas

  2021-04-27

  Šiemet katalikiškoji Europa prisimena, kad nuo vienuolio jėzuito, kunigo, Bažnyčios mokytojo šv. Petro Kanizijaus (1521–1597) gimimo sukanka nei daugiau, nei mažiau – pusė tūkstančio metų. Jo gimimo data gražiai sutampa su baskų riterio Injigo (Ignaco) Lojolos atgimimu – tais pačiais 1521 metais, sveikdamas po sužeidimo, šis kilmingas baskas pradėjo savo dvasinės piligrimystės kelionę. Ji piligrimą, pasivadinusį Ignacu, galiausiai atvedė į Jėzaus Draugijos įkūrimą, o netrukus prie tuomet dar nedidelio pirmųjų jėzuitų būrelio prisijungė ir pirmasis olandas – dvasines pratybas atlikęs ir pašaukimą pajutęs 22 metų amžiaus Neimegeno miestiečio sūnus, teologijos studentas Petras Kanizijus.

 • artuma202104 rs14 1
  Romanas KAZAKEVIČIUS

  Didžiausias pavojus yra nemylėti

  2021-04-20

  Prieš apžvelgiant enciklikos Fratelli tutti – apie visuotinę brolybę ir socialinę draugystę, antrąją dalį (154 –287), kurioje Pranciškus tęsia dabartinių pasaulio reiškinių analizę iš brolybės perspektyvos, verta pacituoti vieną išraiškingiausių pirmosios dalies skyrių (92): „Žmogiškos egzistencijos dvasinis didumas yra nulemtas meilės. Ji yra matas galutiniam sprendimui: ar žmogaus gyvenimas buvo geras, ar ne (žr. Deus caritas est, 15). Vis dėlto yra tikinčiųjų, kurie mano, kad didumas susideda iš savo ideologijų primetimo kitiems, tiesos gynimo naudojant prievartą, didelės jėgos parodymo. Mes, tikintieji, turime pripažinti štai ką: pirmoje vietoje yra meilė, niekada negalima rizikuoti meile, didžiausias pavojus yra nemylėti (žr. 1 Kor 13, 1–13).“

 • artuma202104 rs26

  Jau per vėlu?..

  2021-04-18

  Žinia apie nėštumą kartais ištinka netikėtai. Atrodytų, pačiu netinkamiausiu metu, į gyvenimą atnešdama ne džiaugsmą, bet baimę ir sumišimą. Jausmams „paėmus viršų“ ir neradus išeities iš sudėtingos situacijos, kartais priimamas dar sunkesnis sprendimas – nutraukti nėštumą. Aborto patirtimi ir keliu iki jo dalijasi moteris, kuri tai išgyveno visai neseniai.

 • artuma202104 rs10
  Pokalbis redakcijoje

  Mišiolas – ne vieno ir ne vien žmogaus rankų darbas

  2021-04-15

  Kovo Artumoje trumpai pasidalijome labai svarbia žinia, kad Lietuvoje vyksta Mišiolo naujojo leidimo parengimo darbai. Bandydami suprasti ypatingą jo reikšmę mūsų vietinei Bažnyčiai, šį kartą nutarėme labiau pasigilinti į Mišiolo prasmę, raidą, istoriją, iššūkius. Tad apie tai Artumos skaitytojams papasakoti paprašėme reikalą gerai išmanančius: LVK Liturgijos komisijos narį arkivyskupą Lionginą VIRBALĄ SJ, sakramentų liturgijos žinovą kunigą ARTŪRĄ KAZLAUSKĄ, ir kunigą biblistą Algirdą AKELAITĮ; pokalbį veda diakonas DARIUS CHMIELIAUSKAS.

 • pjm komiksas artuma2012
  Silvija Knezekytė

  Komiksas apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį

  2021-04-10

  Artėjant pal. Jurgio Matulaičio 150 gimimo metinėms, kviečiame prisiminti komiksą, kurį spausdinome Artumoje dar 2012 m. 

 • artuma202104 rs05

  Visa grįsta teise ir teisingumu?

  2021-04-07

  Balandžio intencija: „Melskimės už visus, kurie rizikuoja savo gyvybe kovodami už pagrindines teises prieš diktatūras, autoritarinius režimus ir netgi krizę patiriančiose demokratijose.“

 • artuma202104 rs28

  Ką nors darykite, mama!

  2021-04-02

  Autizmo spektras ir raidos sutrikimai mūsų visuomenėje vis dar atrodo mįslingi, jei neturime galimybės susidurti su tuo iš arti. Nežinant šių šeimų kasdienybės ir iššūkių, elgesio ypatumų, tampa sudėtinga įtraukti jas į bendruomenes, tokiai šeimai nelengva pačiai tapti bendruomene. Kaip tai galėtų keistis ir kaip kiekvienas galėtume liudyti artimo meilės darbus šiems vaikams ir šeimoms?

   

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2021 liepa-rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202107 8 vir

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22