Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

 • artuma202103 rs 22
  Dr. Nijolė LIOBIKIENĖ

  Kaip apsaugoti vaikus nuo seksualinės prievartos

  2021-03-16

  Redakcijos raginama, tęsiu aktualią, nors ir nemalonią, smurto temą. Praeituose Artumos numeriuose kalbėjome apie smurto dinamiką šeimoje, o šį kartą verta prabilti ir apie seksualinį išnaudojimą Bažnyčioje.

 • artuma202103 rs 09
  Antanas Gailius

  Ženklai?

  2021-03-11

  Ar galėtų būti mums ženklas iš aukštybių, kad Kovo 11-ąją beveik visados švenčiame per Gavėnią? O jeigu tai ženklas – ką jis mums galėtų byloti?

 • artuma202103 rs 11
  Kunigas Artūras KAZLAUSKAS

  Kaip meldžiamės, taip tikim ir gyvenam

  2021-03-10

  Apaštalų Sostas prieš daugiau kaip dvylika metų parengė trečiąją pavyzdinę lotynišką Romos Mišiolo laidą. Šiuo metu rengiamas lietuviškas jo vertimas ir redakcija. Tai – itin reikšmingas darbas. Užbaigus jį, reikės gauti Vatikano patvirtinimą, ir tada dešimtmečius Eucharistija lietuviškai bus švenčiama būtent pagal šį vertimą.

 • artuma202103 rs 08
  Dr. Violeta Vasiliauskienė

  Kaip reguliuoti tos pačios lyties asmenų sąjungas?

  2021-03-08

  Vis plačiau skamba tos pačios lyties asmenų santykių teisinio reguliavimo klausimas. Bandantiems pasakyti, kad tokios teisinės sąjungos neturi būti prilygintos šeimai, prikišama, jog jie diskriminuoja tos pačios lyties asmenis, pažeidžia jų teises, neleidžia mylėti, galiausiai prikabinama homofobų etiketė. Tuo pat metu girdime apie Seime siūlomą susitarimo dėl bendro gyvenimo projektą. Tad kas yra kas šioje diskusijoje?

 • artuma202103 rs 05
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Išpažintas gailestingumas

  2021-03-01

  Kovo intencija: Melskimės, kad išgyventume Sutaikinimo sakramentą nuoširdžiai atsinaujinę ir taip galėtume mėgautis begaliniu Dievo gailestingumu

   

 • artuma201102 rs p26 1
  Vanda IBIANSKA

  Žemaitis Didysis – Motiejus Valančius

  2021-02-27

  Kažkodėl kalbėdami apie vyskupą Motiejų Valančių daugelis žmonių vadina jį tautos blaivintoju ir... nieko daugiau! Tai tik dalelė tiesos. Garsusis blaivybės skleidėjas šia veikla užsiėmė vos 5 savo vyskupavimo metus. Jo nuopelnai kitose srityse yra itin dideli, bet pamirštami arba nežinomi. Reta kas per savo gyvenimą nuveikia tautai taip daug, kaip šis atkaklus ir neregėtai darbštus bei energingas žemaitis.

 • artuma202102 rs 26
  Dr. Nijolė Liobikienė

  Smurtas lygu meilė?

  2021-02-26

  Ar smurtinis elgesys poroje gali būti kaip nors pateisinamas? Ar santykiai nenusidažo rožine spalva, kai į juos žiūrime pro rožinius akinius? Kas gali padėti įvertinti realią situaciją? Tęsiame temą apie smurtą ir jo dinamiką šeimoje.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2023 gruodis 12

Artuma - artuma202312_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22