Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

 • artuma1503-rs-p07.jpg
  Dr. Vincentas VOBOLEVIČIUS

  Laisvės paradoksas

  2015-03-02

  Žvelgiant į pastaruosius 25 nepriklausomos Lietuvos metus, apima prieštaringas jausmas. Viena vertus, pasiekta daug: pilnateisė narystė NATO ir ES, energetinė nepriklausomybė, tvarūs valstybės finansai ir tvirta pozicija tarptautinės politikos arenoje – šiais pasiekimais dera didžiuotis, tuo labiau kad jie pasiekti labai sudėtingomis sąlygomis. Tačiau dažnas lietuvis ne tik nesididžiuoja, bet ir jaučiasi nusivylęs Lietuvos politika. Iš reitingų dugno nepakyla partijos, o apie trečdalis rinkėjų balsuoja ne tiek už, kiek prieš nekenčiamus politikus.

 • artuma1502-rs-p19.jpg
  Parengė Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ-KNEIŽIENĖ

  Nuo gatvių iki stadionų

  2015-02-12

  Jau kelis dešimtmečius Michaelas Patrickas (Paddy) Kelly (Maiklas Patrikas (Padi) Keli) drebina sceną ir stebina publiką išskirtiniu balsu, muzikiniu talentu ir unikalia charizma. Atlikėjas pardavė daugiau nei 20 mln. albumų, gavo 48 auksinius ir platininius diskus, jo pasirodymai surenka pilnus futbolo stadionus. Paddy sulaukė pasaulinės sėkmės su legendine grupe „Kelly Family“.

 • artuma201412-rs-p18-19.jpg. Yevgeny Salnikov nuotrauka
  Martynas VASILIAUSKAS, Seimo kontrolierių įstaigos vyr. patarėjas

  Žinia iš Norvegijos

  2015-02-03

  Kartą viena bičiulė, auginanti tris vaikus, ištarė: „Esu labai prisirišusi prie savo vaikų. Neįsivaizduoju, kaip išgyvenčiau, jeigu Viešpats kurį nors iš jų paimtų.“ O jei vaikus paima kiti žmonės?..

 • artuma1502 rs p33
  Kazimierui STYČINSKIUI užrašyti padėjo Inesa VAITKŪNAITĖ

  Šventa Kazimiero istorija

  2015-02-03

  Su Kazimieru susipažinau prieš daugiau nei dešimt metų. Pakviečiau jį į Pal. Jurgio Matulaičio socialinio centro dirbtuvėles neįgaliems žmonėms. Tuomet jis dar buvo gatvės žmogus ir nuolat tekdavo jo ieškoti turgaus kvartaluose, klausti elgetaujančių prie Katedros. Jis buvo jų saviškis. Mažutėlis tarp mažutėlių. Jis gali papasakoti savo istoriją, o aš joje nuolat perskaitau, kaip Dievas išgelbsti savuosius.

 • artuma1502 rs p17. Kristinos Šmulkštytės nuotrauka
  Dr. Vincentas VOBOLEVIČIUS, Iustitia et pax komitetas

  Dvasingųjų vargdienių beieškant

  2015-02-02

  Prisipažinsiu: ilgą laiką dvasingiesiems vargdieniams – kaip jie dažnai vadinami Lietuvoje – skirtas Kristaus palaiminimas man atrodė neįtikinamai. Skaitant Šventąjį Raštą nelieka abejonių: Atpirkėjas tikrai yra nuskriaustųjų draugas. Bet vis dėlto, kas tie vargdieniai? Koks jų dvasingumas? Ir kodėl jie tokie mieli Dievui?

 • artuma1502 rs p14. Paulo Bobato nuotrauka
  Antanas SAULAITIS SJ

  Viena diena kaime

  2015-02-01

  Šitaip atrodytų gan didelė mano draugo jėzuito Tomo parapija žvejų bažnytkaimyje, kurios sielovados laukas apima 120 kaimų ir kaimelių su koplyčiomis ar kita kunigo bent kartą per metus lankoma patalpa. Kas mėnesį klebonijos kieme susirenka bent po atstovą ateinančio mėnesio liturgijos aptarti, sielovadinių klausimų apsvarstyti.

 • artuma1501 rs p17 18
  Vysk. Jonas KAUNECKAS, Iustitia et pax komiteto pirmininkas

  Tikrasis pasaulio perkeitimas

  2015-01-01

  Jėzus Kristus visada skelbė meilę vargšams, ligoniams, nuskriaustiesiems. Iš to kyla ir Jo įsteigtos Bažnyčios socialinis mokymas. Bažnyčia visada rūpinosi ligoniais, vargšais, našlaičiais.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2023 gruodis 12

Artuma - artuma202312_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22