Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

 • artuma202310_rs-10.jpg
  Ieva Urbonaitė

  Mokytojas – pašaukimas ar diagnozė?

  2023-10-05

  Artėjant Mokytojo dienai skirtingų kartų karitietės dalijosi apie mokytojo pašaukimą, kas sieja pedagoginį darbą ir savanorystę Carite, prisimindamos mokytojus – autoritetus.

 • artuma202310_rs-05.jpg
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Pagarbiai ir drąsiai

  2023-09-30

  Tėvas Antanas Saulaitis SJ kaip visada švelniai ir labai gyvenimiškai pristato Popiežiaus maldos intenciją spaliui. Nepamirškime melstis kartu su Šventuoju Tėvu ir ypač už dabar Romoje vykstantį Vyskupų sinodą.

 • artuma202302_rs-23_1.jpg

  Kokia mūsų vizija?

  2023-09-28

  Bandydami susidaryti išsamesnį vaizdą apie seminarijos gyvenimą, kalbiname Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu kunigą Ramutį Janšauską, ką tik baigusį Kauno kunigų seminarijos rektoriaus penkerių metų kadenciją kunigą dr. Ramūną Norkų ir slovakų misionierių redemptoristą kunigą Rastislavą Dluhý CSsR, net 11 metų buvusį redemptoristų seminarijos Slovakijoje prefektu.

 • artuma202302_rs-19_1.jpg

  Noriu būti kunigu!

  2023-09-25

  Kodėl pastaraisiais metais stojančiųjų į seminarijas mažiau, net nei sovietai leisdavo? Juk valstybė dabar ne tik netrukdo, bet dar ir paremia. Juk katalikai visiškai laisvi veikti... Kartais pasiguodžiama, kad labai sekuliarizuota ir seksualizuota visuomenė dėl to kalta... Kartais kaltinamos ir šiandieninės šeimos, kad neugdo savo vaikų taip, kad gebėtų aukotis dėl kitų... Galbūt ir taip yra, tačiau kur kas mažiau girdisi refleksijų apie pačias seminarijas, jų ugdymo metodus bei nuostatas – kaip joms sekasi. Apie tai Artuma kalbina įpusėjusius savo kelią seminaristus

 • artuma202302_rs-10_1.jpg
  Ieva Urbonaitė, Lietuvos Caritas

  Apie pragarą ir prisikėlimą Irpinėje

  2023-09-21

  Žinioje skirtoje šių metų Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai, minimai rugsėjo 24-ąją, popiežius Pranciškus akcentuoja žmogaus teisę saugiai gyventi savo šalyje ir neemigruoti. Vien Ukrainoje į saugesnes šalies vietas buvo perketa 5,3 mln. žmonių, dar 8,3 mln. – karo pabėgėliai kitose valstybėse. Tačiau šį Artumos straipsnį dar labiau suaktualino rugsėjo 18 d. naktį Lvive, po Rusijos išpuolio, sudegęs Carito humanitarinės pagalbos sandėlis. Žmonės nenukentėjo, tačiau gaisras visiškai sunaikino apie 300 tonų humanitarinės pagalbos prekių. Nepailskime padėti!

 • artuma202302 rs 33 1

  Gerieji samariečiai iš Markovos

  2023-09-08

  Jau šį sekmadienį, rugsėjo 10 d., nedideliame Lenkijos bažnytkaimyje – Markovoje prie Žešuvo vyks Ulmų šeimos beatifikacija. Dalinamės šių metų vasario Artumoje skelbtu straipsnių apie šią drąsią, šventą ir kasdieniškai paprastą šeimą.

 • artuma202309_rs-05.jpg
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  To paties Dievo vaikai

  2023-08-31

  Kai visi esame to paties Dievo vaikai, apsidairome. Pastebime, kas už krašto, už ribų, kas netelpa, neprieina, nedrįsta net ir bažnyčioje dairytis. Ne veltui vis kartojama malda, kad Dievas surinks savo išsklaidytus ir, galima manyti, išblaškytus vaikus.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22