Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

 • artuma202210 rs 34 2
  Dovilės Zelčiūtės pokalbis su fotografu Algimantu Aleksandravičiumi

  Auginkime sielas – nepraraskime vilties

  2022-10-25

  Bažnyčios Sinodui – tai reiškia, tiesos atverčiai – iškelti katalikiškąjį pasaulį įsiūbavę klausimai neleidžia sustoti ir nusiraminti. Kaip šiandieniame Bažnyčios gyvenime jaučiasi menininkas? Ar jaučiasi savas tarp tikinčiųjų žmogus, kuris yra tiesiogiai pašauktas bendradarbiauti su didžiuoju Kūrėju?

  Spalio Artumoje svečiuojasi fotomenininkas Algimantas Aleksandravičius.

 • artuma202210 rs 20 1
  Pokalbis su kun. Hansu Friedrichu Fišeriu CO

  Ir tikėjimas turi subręsti

  2022-10-21

  Kaip keitėsi Bažnyčios Lietuvoje veidas nuo tų laikų, kai pogrindyje pasirodė Katalikų Bažnyčios kronika ar kai pagaliau tapome laisvi, ir koks tas veidas šiandien? Artumos skaitytojų dėmesiui siūlome redaktoriaus diakono Dariaus Chmieliausko pokalbį su kunigu Hansu Friedrichu Fišeriu CO, kurio pažintis su Lietuva prasidėjo lygiai prieš 50 metų. Gimęs, studijavęs Vokietijoje, kunigas Hansas nuo 1994 m. dėstė Vilniaus seminarijoje, o 1997 m. tuometinio arkivyskupo Audrio J. Bačkio buvo paskirtas seminarijos rektoriumi. Šiuo metu jis tarnauja Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje ir yra Šv. Pilypo Nerio oratorijos vyresnysis (apie šv. Pilypą Nerį ir smagius jo darbus skaitykite 2013 m. birželio Artumoje).

 • artuma202210 rs 26

  Vis dar nevedę, nors priėmę tėvystę

  2022-10-19

  Luigis ir Serena – trijų vaikų tėvai popiežiui Pranciškui papasakojo savo gyvenimo istoriją. Jie – kohabituojanti šeima (nesusituokę kartu gyvenantys) – atskleidė autentišką troškimo priimti Santuokos sakramentą priežastį. Ši istorija parodo, kaip paprasta žmones „nurašyti“ kaip nepakankamus bendruomenei. Popiežiaus Pranciškaus atliepas šiai šeimai yra padrąsinantis nuostabią šeimą ir mus pamokantis, kad niekada nesiliautume kovoti prieš atmetimo kultūrą.

 • artuma202210 rs 12 2
  Pokalbis su kunigu Kastyčiu Šulčiumi

  Tai, ko pertekusi širdis

  2022-10-07

  Spalį, Misijų mėnesį, skaitytojus kviečiu iš arčiau pažinti evangelizacijos lauką Vidurinėje Azijoje – Kazachstane. Čia jau dešimtmetį kaip misionierius ir kunigas Almatos vyskupijoje tarnauja Kastytis Šulčius. Pakalbinau jį vieną vasaros dieną, kai blaškėsi po Lietuvą, rinkdamas aukas savo misijai. Nežinau, ar visi misionieriai tokie, bet kalbantis susidarė įspūdis, kad kunigas Kastytis yra tarsi pametęs galvą dėl Bažnyčios, įsimylėjęs savo misiją ir „išprotėjęs“ dėl savo žmonių.

 • artuma202210 rs 15 1

  Širdis juk negali pasenti

  2022-10-05

  Minint Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, spalio 1-ąją, savo dėmesį skiriame ir kalbame apie pagyvenusius žmones. Apie senjorų iššūkius ir kasdienybę dalijasi Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Carito koordinatorė Aurelija Lipskė bei senjorų klubo nariai ElenaCezarija,MonikaOnutė,Danutė MarijaVytautasAleksandra ir Regina.

 • artuma202210 rs 05
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Svetinga kaip Jėzus

  2022-10-01

  Esama pareigų, kurioms labai tinka uogautojos, grybautojai, pastebintys, ko kiti nemato ar tik kur kas vėliau pastebi. Štai ne taip seniai, prieš 56 metus JAV vyko Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas su studijų savaite (120 dalyvių), stovykla (dar 300 daugiau) iš 17 šalių, penkių žemynų. Vienam pareigūnui buvo pavestas uždavinys stebėti dalyvius ir pasirūpinti tais, kurie nedrįsta, yra nusiminę, atrodantys vieniši, išsiblaškę, susirūpinę. Visada salėje, ratelyje, renginyje, diskusijose stebėti pakraščius, tuščias kėdes, vangiai dalyvaujančius, juos kalbinti, įtraukti.

 • artuma202209 rs 12
  Lauryna Daukšaitė

  Kurti ateitį su migrantais ir pabėgėliais

  2022-09-30

  Popiežius Pranciškus, tiesdamas brolybės tiltus, 108-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga, kuri šiemet minima rugsėjo 25 d., sako: „Man patinka žvelgti į migracijos reiškinį per pranašišką Izaijo regėjimą, kur svetimšaliai parodomi ne kaip užpuolikai ir naikintojai, bet kaip uolūs darbininkai, atstatantys naujosios Jeruzalės sienas – Jeruzalės, atviros visoms tautoms (plg. Iz 60, 10–11).“

   

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2023 gruodis 12

Artuma - artuma202312_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22