Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

 • artuma201803-rs-p18.jpg
  Antanas SAULAITIS SJ

  Kai mes nutylam

  2018-04-09

  Ne taip seniai adventui, dabar gavėniai mums primenama, kaip svarbu krikščioniui susitelkti vidinėje tyloje krypčiai, nuosprendžiams ir ryžtui, kad malda yra ne mūsų žodžių daugybė, o pokalbis su Dievu, tokia tyla, kai girdime, klausomės ar skaitome Šventąjį Raštą, ar prisiglaudę prie Mylimojo nurimstame. Tokią tylą, kad ir sūkurių triukšme, liudija mums pažįstamų drąsių, kūrybingų, ištvermingų žmonių gyvenimai.

 • artuma201804-rs-p13.jpg
  Algimantas RAMONAS

  GIMDYTI (NE)GALIMA?!

  2018-04-05

  Gimdymo namuose klausimais kalbėti nenustoja nei politikai, nei gydytojai, nei mes. Mums tai yra aktualu: tai mūsų patirtis, išgyvenimai, galbūt ir mūsų vaikų ateitis. Kalbėti nenutyla ir žiniasklaida. Tik joje matome keistokus dalykus.

 • artuma201803-rs-p14.jpg
  Br. Ramūnas MIZGIRIS OFM

  Šventoji Dvasia yra advokatas

  2018-04-03

  „Dangiškoji Valdovė, Guodėja, Tiesos Dvasia, visur esanti ir visa pripildanti, malonių lobyne ir gyvybės Davėja, ateik ir įsikurk mumyse, apvalyk mus nuo visokio blogio ir išgelbėk mūsų sielas, o Maloningoji“ (Bizantijos liturgija. Sekminių didieji mišparai).

 • artuma201104-rs-p10-11-1.jpg
  In memoriam. Algirdui PATACKUI atminti

  Kristus yra vyras

  2018-03-30

  Kristus yra vyras, tikras vyras, savas. Dievas atsiuntė Jį mums kaip savo Sūnų, tai yra vyrą – ne kaip dukterį, moterį. Tam, kam Jis buvo skirtas, reikėjo vyro, ir tik vyras galėjo tai padaryti. Tik mes jį padarėme belyte būtybe, nusaldinome. Kristus yra tobulas vyras, turintis visas vyrui būtinas savybes – na, ir dar tas, kurias gali turėti tik Dievas, pavyzdžiui, daryti stebuklus.

 • artuma201803-rs-p08.jpg
  Tomas VILUCKAS

  Popiežiaus vardo žinia

  2018-03-27

  Šiuolaikinio žmogaus ausiai gana keistai skamba popiežių vardai ir jų numeracija. Šis paprotys nėra tik monarchinis reliktas ir savo kilme siekia gilias istorines ir biblines šaknis.

 • artuma201511_rs-p12.jpg
  In memoriam. Bangai KULIKAUSKAITEI atminti

  Jo Kraujo galia ir mano tikėjimas

  2018-03-24

  Kodėl pirmieji krikščionys taip garbino šventųjų kankinių kraują? Kodėl ir šiandien nuoširdžiausiai pagerbiami šventųjų kūnai ir puošniuose relikvijoriuose ant altorių išaukštinamos jų kūnų dalelės?

 • artuma201802_rs-p24.jpg
  Jolita ir Aldas

  Laiškas sūnui

  2018-03-07

  Jolita (36 m.) ir Aldas (46 m.) NaPro kelionę pradėjo 2014-ųjų lapkritį. Dalydamasi laišku sūnui, Jolita tikisi, kad jų patirtis padės ir kitam stebuklui ateiti į šį pasaulį. Galbūt tai paskatins sutuoktinius savo situaciją visiškai atiduoti Viešpačiui.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2020 m. rugsėjis-spalis

Artuma - artuma202009 10 vir

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22