Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

 • artuma202103 rs 05
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Išpažintas gailestingumas

  2021-03-01

  Kovo intencija: Melskimės, kad išgyventume Sutaikinimo sakramentą nuoširdžiai atsinaujinę ir taip galėtume mėgautis begaliniu Dievo gailestingumu

   

 • artuma201102 rs p26 1
  Vanda IBIANSKA

  Žemaitis Didysis – Motiejus Valančius

  2021-02-27

  Kažkodėl kalbėdami apie vyskupą Motiejų Valančių daugelis žmonių vadina jį tautos blaivintoju ir... nieko daugiau! Tai tik dalelė tiesos. Garsusis blaivybės skleidėjas šia veikla užsiėmė vos 5 savo vyskupavimo metus. Jo nuopelnai kitose srityse yra itin dideli, bet pamirštami arba nežinomi. Reta kas per savo gyvenimą nuveikia tautai taip daug, kaip šis atkaklus ir neregėtai darbštus bei energingas žemaitis.

 • artuma202102 rs 26
  Dr. Nijolė Liobikienė

  Smurtas lygu meilė?

  2021-02-26

  Ar smurtinis elgesys poroje gali būti kaip nors pateisinamas? Ar santykiai nenusidažo rožine spalva, kai į juos žiūrime pro rožinius akinius? Kas gali padėti įvertinti realią situaciją? Tęsiame temą apie smurtą ir jo dinamiką šeimoje.

 • artuma202102 rs 12
  Dr. Katarzyna Korzeniewska

  Ta Lenkija... keista šalis

  2021-02-24

  Ar žinote, kada švenčiami Trys Karaliai? Kas yra gegužinės ir kaip jos vyksta? Kada šv. Ona, o kada – šv. Petras ir Povilas? Kaip atrodo Dievo Kūno procesija? Kada giedami Graudūs verksmai, o kada – Kryžiaus kelias? Ar žinote, kad jei devynis pirmus mėnesio penktadienius iš eilės prieisit išpažinties ir priimsit Komuniją, tai tikrai po mirties neisit į pragarą? Nežinote? Ir visai tai nebūtina geram krikščioniui ir neprivaloma geram katalikui, nors mūsų seneliai ir proseneliai bei jų seneliai ir proseneliai paprastai ir žinojo, ir praktikavo, o mes galime puoselėti viltį, kad taip brendo dvasiškai ir pasiekė dangų.

   

 • artuma202102 rs 15 1
  Aistė Ruzgienė

  Lūžtantys stalai, arba Kur keliauja trupiniai nuo mūsų stalo?

  2021-02-23

  Kai Jėzus penkiais kepalėliais duonos ir dviem žuvimis pamaitino minią, buvo surinkta dvylika pintinių maisto likučių. Kur keliauja trupiniai nuo mūsų stalo? Gal išmetame pasiteisindami: nieko tokio, galime sau tai leisti... Bet ar iš tiesų nieko tokio? Nuo ko pradėti, kad būtų kitaip?

 • artuma202102 rs 19
  Kerry Weber

  Mišios internetu: vaikai turi matyti tėvų viltį

  2021-02-18

  Autobusiuke, parapijos automobilių aikštelėje, iškylauja 4,5 ir 2,5 metų vaikai. Priekinėje sėdynėje mama maitina kūdikį ir „gaudo“ pamokslą per automobilio radiją. Orams atvėsus, šeima grįžo prie pamaldų internetu. Kąišgyvena šeimos šiuo nelengvu metu, JAV jėzuitų žurnale America dalijasi Kerry WEBER, redaktorė ir šeimos mama.

 • artuma201302 rs p30 1
  Parengė Vandia IBIANSKA

  Kunigai, Vasario 16-osios signatarai

  2021-02-16

  1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktą inicijavę ir pasirašę 20 vyrų buvo išties drąsūs žmonės ir autentiški patriotai. Ne visi ir ne viską apie juos žinome ir, ką čia apsimetinėti, mažai domimės. Tačiau būtent jiems esame skolingi už išlikimą tiek kaip valstybė, tiek kaip tauta. Maža šalis, kuriai tų laikų kontekste atrodė neįmanoma būti nepriklausoma, beveik neturinti savo inteligentijos, sugebėjo atlaikyti milžinišką rusų bei vokiečių imperijų spaudimą ir prisikelti.

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 balandis 4

Artuma - artuma202404_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22