Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

 • artuma202101 rs 18 1
  Pokalbis redakcijoje

  Bažnyčia „ant sofutės“

  2021-01-27

  Nauji metai!.. O gyvenimas – senas? Kur, kokie esame, ką išgyvename šiandien? Ką atskleidžia šių dienų sunkumai ir krizės? O kur mūsų viltys ir galimybės?Apie tai redakcijos pokalbyje dalyvauja Artumos artimiausieji: ištikima talkininkė dr. Irena Eglė LAUMENSKAITĖ, Lietuvos šeimos centro direktorė Vijoleta VITKAUSKIENĖ, Carito vadovai Deimantė BUKEIKAITĖ ir Arūnas KUČIKAS, Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas Artūras LUKAŠEVIČIUS ir du kunigai – Algirdas AKELAITIS, kaimo parapijų klebonas bei Šventojo Rašto dėstytojas, ir Artūras KAZLAUSKAS – liturgijos žinovas bei Artumos kapelionas; pokalbį veda vyriausiasis redaktorius diakonas Darius CHMIELIAUSKAS.

 • artuma202101 rs 13 1
  Aušra MIZGIRIENĖ

  Gražiausia meilės istorija (I)

  2021-01-24

  Į šį didžiausią Dievo ieškojimo nuotykį mus pakvietė popiežius Pranciškus 2019 metų rugsėjo 30 d., apaštališkuoju laišku Aperuit illis trečiąjį eilinį metų sekmadienį paskelbdamas Dievo Žodžio sekmadieniu ir pradėdamas Šventojo Rašto vertėjui šv. Jeronimui skirtus metus (jo 1600 mirties metinių proga). Šventasis Tėvas kviečia ir ragina švęsti, apmąstyti ir puoselėti Dievo žodį, linkėdamas tikintiesiems, kad nepritrūktų mūsų gyvenime lemiamo ryšio su Gyvuoju Žodžiu, atsimenant šv. Jeronimo įspėjimą: „Kas nėra susipažinęs su Šventuoju Raštu, tas nepažįsta Kristaus.“ O šv. Viktoras Hugonas yra pasakęs: „Visas Šventasis Raštas yra tik viena knyga, o toji knyga yra Kristus, nes visas dieviškasis Raštas kalba apie Kristų ir <...> išsipildo Kristuje“(KBK, 134).

 • artuma202101 rs 15
  Romanas KAZAKEVIČIUS

  Viskas yra susiję

  2021-01-21

  Apie šių laikų didžiąsias pasaulio problemas ir reiškinius žiniasklaidos kanalais pateikiama įspūdinga įvairiaspalvių pasiūlymų paletė. Tačiau sumanęs pasinaudoti šia žavia įvairove savo nuomonei susidaryti, rimtiems gyvenimo pasirinkimams bei sprendimams priimti tuoj pat susidursi su su galybe klausimų: kuris balsas bendrame triukšme iš tiesų vertas dėmesio?.. Kad primintų šią rimtų apsisprendimų galimybę, Šventojo Tėvo paskelbė Laudato si’ metus nuo 2020-ųjų gegužės iki 2021-ųjų gegužės. Štai kodėl 2015 metais popiežiaus Pranciškaus paskelbtą encikliką Laudato si’ apie rūpinimąsi bendraisiais namais dabar turėtume vėl (o gal pagaliau?!) ir mes atrasti.

 • artuma202101 rs 22 1
  Dr. Nijolė LIOBIKIENĖ

  Krikščioniškoje šeimoje smurtas (ne)įmanomas?

  2021-01-19

  Krikščioniškoje aplinkoje dažnai tenka išgirsti nuostatą, kad krikščioniškose ar katalikiškose šeimose smurto nebūna, arba jei ir būna, tai labai retai ir galbūt – ne visai katalikiškose...

 • artuma202101 rs 05
  Kunigas Artūras KAZLAUSKAS

  Tėvo širdimi mylėjęs

  2021-01-15

  Netikėta naujiena! Popiežius Pranciškus vėl visus nustebino 2020-ųjų gruodžio 8-ąją paskelbęs Švento Juozapo metus, kurie tęsis iki š. m. gruodžio 8-osios. Sukanka 150 metų, kai Juozapas buvo paskelbtas Visuotinės Bažnyčios globėju. Kaži, ar tik šios sukaktis paskatino mūsų Pranciškų? Kaži, ar daugelis Juozapą priskirdavome prie svarbiausių mūsų tikėjimo asmenų?..

 • artuma2011 rs 35 1
  Vanda IBIANSKA

  Toji diena

  2021-01-13

  Įtampa tvyrojo jau bene savaitę ir vis augo. Visa buvo tarsi įtempta styga. Ir pagaliau sprogo. Žinojau, ką turėsiu daryti tą naktį.

 • artuma202101 rs 06
  Tėvas Antanas Saulaitis SJ

  Prašant sutarimo malonės

  2021-01-10

  Kai kurie gyvena tarp gausių kitų tikybų ar tautybių kaimynų. Dauguma mūsų rečiau susitinka su vienu kitu skirtingu to paties Dievo šeimynos nariu, kitokia dukra ar savita šeima.

   

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 gegužė 5

Artuma - artuma202405_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22