Ieškantiems Dievo ir žmonių artumos

 • pjm komiksas artuma2012
  Silvija Knezekytė

  Komiksas apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį

  2021-04-10

  Artėjant pal. Jurgio Matulaičio 150 gimimo metinėms, kviečiame prisiminti komiksą, kurį spausdinome Artumoje dar 2012 m. 

 • artuma202104 rs05

  Visa grįsta teise ir teisingumu?

  2021-04-07

  Balandžio intencija: „Melskimės už visus, kurie rizikuoja savo gyvybe kovodami už pagrindines teises prieš diktatūras, autoritarinius režimus ir netgi krizę patiriančiose demokratijose.“

 • artuma202104 rs28

  Ką nors darykite, mama!

  2021-04-02

  Autizmo spektras ir raidos sutrikimai mūsų visuomenėje vis dar atrodo mįslingi, jei neturime galimybės susidurti su tuo iš arti. Nežinant šių šeimų kasdienybės ir iššūkių, elgesio ypatumų, tampa sudėtinga įtraukti jas į bendruomenes, tokiai šeimai nelengva pačiai tapti bendruomene. Kaip tai galėtų keistis ir kaip kiekvienas galėtume liudyti artimo meilės darbus šiems vaikams ir šeimoms?

   

 • artuma202103 rs 31

  Kasdienybė: nė minutės pro šalį

  2021-03-26

  Autizmo diagnozė pradeda naują visos šeimos ir artimų žmonių kelionę. Vasario Artumoje susipažinome su šio kelio pradžia, kas vyksta širdyse ir mintyse, mėginant pažinti, priimti ir džiaugtis šeimai dovanotu vaiku. Nors kelias gali būti labai vingiuotas, tikime, kad jis visada įveikiamas, jei tik tėvai yra apsupti palaikymo.

   

 • artuma202103 rs 24
  Kalbino Monika Žydeliūnaitė

  Kodas: dvasinė tėvystė

  2021-03-25

  Jau pirmaisiais amžiais pas Dykumos tėvus eidavo žmonės, ieškodami patarimo, kelio ar išminties. Nors suaugėliams sunkiau pripažinti, tačiau mums visada reikia, kad kas nors padėtų– gimstame silpni, nemokame net valgyti su šaukštu. Kas nors mus to išmoko. Todėl ir tikėjimo srityje nevertėtų išradinėti dviračio. Akivaizdu, kad esame skatinami poreikiu atrasti tai, kas dvasiniame kelyje padėtų greičiau eiti. O aš „išpakuoju“ vis dažniau sutinkamą reiškinį ir kunigo Liutauro Vilėniškio klausiu: ką „koduoja“ žodžių junginys dvasinė tėvystė? Tiesa, mãga atskleisti, kad kunigas Liutauras jau aštuoniolika metų yra dvasios vaikas bei ketvirtus metus „legaliai“ vadinamas dvasios tėvu.

   

 • artuma202103 rs 10
  Parengė sesuo Ona Vitkauskaitė MVS

  „Eikite pas Juozapą!“

  2021-03-19

  Pernai gruodžio 8 d., pirmą kartą Bažnyčios istorijoje, buvo paskelbti Šventojo Juozapo metai. 1868 m. popiežius Pijus IX iš brolio dominikono Jeano Josepho Latasto gavo laišką, kuriame šis prašė paskelbti šventąjį Juozapą Bažnyčios globėju. Už tai jis siūlė Dievui savo gyvenimą kaip auką, kuri, regis, buvo priimta, – brolis mirė 1869 m.

   

 • artuma2009 10 rs 20 1 1

  Reikia švento kunigo, švento pasauliečio

  2021-03-18

  Gyvename visuomenėje, lyg ir priėmusioje bendruosius žmogaus orumo, žodžio, sąžinės ir tikėjimo laisvės principus; bet ar jie įgyvendinami? O gal tai priklauso ir nuo Bažnyčios, nuo mūsų pačių, katalikų, – kiek patys sugebame būti pasaulio šviesa ir žemės druska?.. Apie tai mintimis pasidalyti paprašėme kardinolą Audrį Juozą BAČKĮ. Nuoširdžiai dėkojame kardinolui, sukaupusiam ypatingą Bažnyčios ganytojo patirtį, už atvirumą, dovanojamą Artumos skaitytojams šiame pokalbyje, kuriame, be kita, tarp eilučių – ir stiprus klausimas: kodėl tiek mažai gerų, sąžiningų katalikų eina į politiką? Ar ji būtinai turi būti tik „nešvari“, kai net popiežius Pranciškus sako: tai artimo meilės, gailestingumo darbas, šventas darbas... O ar išvis norime būti šventi ir ką tai pakeistų Bažnyčioje ir visuomenėje?

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2021 spalis 10

Artuma - artuma202110 vir

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22